Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 435 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 8

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Hronská Dúbrava, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, ŽSR, Š. Záhorského, 10, 4, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, 6, 11, 19, 23, 2, 12, Sliač, žel. priecestie, 14, 7, 22, 13, 3, 5, 8, Zvolen, Zolná, Jednota, 16, 9, Veľká Lúka, 1, 21, 15, 18, 17, 20, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, Jednota, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Kráľová, 1. mája č. 22, Sliač, Jednota, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 8

Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Kráľová,Tále, Sekier, Dom dôchodcov, Železničné priecestie, Pod Kozákom č. 5, Sekier, sídlisko, Zvolen nákladná stanica, Zvolenská č. 20, Continental, Môťová,hájovňa, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Zvolen, Lukové, Fučíkova č. 1, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Sekier, LOM, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, ZŠ, Dačov Lom Horný, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Sliač, žel. priecestie, STRABAG, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Jesenského ulica, WUSAM, Nákladná stanica, Cintoríny, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Dačov Lom hlavná cesta, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Sekier,Mojžišovci, SPP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Vlkanová, Drevex, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 8

Zlatý Potok,pod cintorínom, Dačov Lom lazy, Západ, Tepličky, Sekier, rázcestie, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Vojenská poliklinika, Gorkého č. 18, Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Základná umelecká škola, Železničné priecestie, Námestie SNP, Š. Záhorského, Západ,Strážska cesta, Bučina,rázc., Sebedín-Bečov, OcÚ, Dačov Lom Dolný, Zlatý Potok, Kalinka, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, pod parkom, Železná Breznica, škola, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Družstevná č. 18, Lukavica, obchod, Železná Breznica, cintorín, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Poľana, Námestie SNP, Lipovec,Potraviny, Sebedín-Bečov, Bečov, Môťová, rázcestie, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Europa SC, Lipovec, Hronská Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, otoč., Slatinské Lazy, Lohyňa, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Slatinské Lazy, rázcestie, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Pliešovce, Zaježová, farma, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Poľana, Lukavica, majer

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 8

Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Hronská Breznica, podchod, Bakova Jama, Zlatý Potok, Kalinka, Slatinské Lazy, ZŠ, Horný Tisovnik, Železná Breznica, Huta osada, Sliačan, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Cintoríny, Bzovská Lehôtka, Budča, pri veži, Dobrá Niva, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Kováčová, kúpele, Hypernova, Suché Brezovo, Sliač-kúpele, Gymnázium, Zvolenská Slatina, Pliešovce, Zaježová, Modrý Kameň, Riečky, Dubové, horný koniec, Dubové, Veľká, Lúka, zvonica, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Sliač, Gymnázium, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Hrad, Lieskovec, panelák, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Hronsek, Kozelník, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, Jednota, Sása, MŠ, Dobrá Niva, pri ihrisku, Sása, SAD Bariny, Stožok, SAD Bariny, Balkán, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Zvolenská hydina, Sliač, letisko, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, vodáreň, Sliač, letisko, Tŕnie, Budička, Západ, Tepličky, Jarná č. 10, Polymat, Podzámčok

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 8

Podzámčok, Hypernova, Lieskovec, RD, Západ,obchvat, Veľký Lom, Senohrad, Jednota, autobusová zastávka, Ostrá Lúka, Červeňany, Sielnica, Rákoš, Kováčová, NRC, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Senohrad, ZŠ, Sielnica, Jednota, Zvolen, Stráž, Kováčová, rázcestie, Podzámčok, OcÚ, Dúbravy, Iviny, kríž, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, u Zátrocha, Senohrad, Jednota, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Močiare, Michalková, Kováčová, rázcestie, Kozelník, čerp. st., Sielnica, Jednota, Dúbravy, OcÚ, Hronsek, žel.st., Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Sliač, Sampor, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kráľová,konečná, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Stožok, Benzinol, Dúbravy, Hradná, Štúrova č. 31, Kozelník, Dúbravy, Galiby, Horné Breziny, Jednota II, Sielnica, nadjazd, Babiná, obchvat, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, rómska osada, Hronsek, pohostinstvo, Hronsek, bytovky, Bacúrov, Budča, rázcestie, Bacúrov, rázcestie, Dolné Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, píla, Očová, vodáreň, Očová, Holcov Majer, Očová, pri ihrisku, Očová, Pivoluska

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 8

Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Čerín, rázcestie, Budča, mlyn, Horné Breziny, Jednota, Babiná, obec, Budča, ZŠ, Čerín, rázc. MŠ, Pliešovce, Benzinol, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, garáž ŠL, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Pliešovce, ZŠ, Vígľaš, Jednota, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Detva, aut. st., taxi, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Vígľašská Huta-Kalinka, Sása - Pliešovce, Lukavica, konečná, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Sása, kameňolom, Horný Tisovník, lazy, Pstruša, Sása, Podskalka, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Laz Hôdlik, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Víchorec, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Javorie škola

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 8

Senohrad, Kotruchov laz, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Malá Zábava, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Senohrad, Laz Dolinský, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Breziny, rázcestie, Senohrad, Laz Lazarov, Dúbravy, Želobudza, Senohrad, rybník, Breziny, rázcestie, Krupina, Kopanice Brezová, Sekier,obchod, Detva, PPS, Sekier,Dúbravka, Stožok, Benzinol, Sekier,Balážovci, Zvolen, Zolná, osada, Zvolen, rázc. Lukové, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Pstruša, Sekier,Kajanka, Krupina, Kopanice Repiský, Slatinské Lazy, Kocaň, Detva, PPS, Stožok, Benzinol, Vígľaš, Malý Sliač, Zvolen, Neresnica, Kráľová,Krsty, Vígľaš, ZŠ, Krupina, Široké lúky Ďurica, Sliač, Sampor, rázc., Turová, RD, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Babiná, rázcestie, Sekier,dolina, autobusová zastávka, Môťová, Pomiaslo, Sekier,hájovňa, Zvolen, Neresnica, Motorest, Krupina, Široké lúky konečná, Sekier,Vidhold, Babiná, žel. st., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Vígľaš, ZŠ, Babiná, žel. st., Vígľaš, Šturec, Vígľaš, Hájniková, Lešť, Šimákov laz, Turová, kult. dom, Lešť, Oremov laz Slávia

Doprava, okres Zvolen:, 8 z 8

Badín, VÚ, Lešť, Oremov laz rázc., Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Lešť, Vidov Vrch, Sliač, tehelňa, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn, heliport, heliport, heliport, Pliešovce, Hrádok, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Sliač (60x), Mikroregión Pliešovská kotlina (59x), Rybáre (45x), Môťová (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Dobrá Niva (14x), Budča (14x), Sielnica (13x), Breziny (12x), Vidov Vrch (12x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (11x), Hronská Breznica (9x), Zaježová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x), Zolná (5x), Bacúrov (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.