Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 435 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 8

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Hronská Dúbrava, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, Veľká Lúka, ŽSR, 4, 10, Sliač, sídlisko, Sliač, žel. priecestie, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 3, 11, Sliač, mestský úrad, 9, 1, 6, 14, 5, 16, Zvolen, Zolná, Jednota, 23, 7, Kráľová,Jančiar, 22, 17, 18, 21, 12, 8, 19, 20, Sliač, Jednota, 15, 13, 2, predaj lístkov, Stavoprojekt, Kráľová, Sliač, cintoríny, 1. mája č. 22, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sliač, pomník, Železničné priecestie

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 8

Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Môťová,hájovňa, Zvolen nákladná stanica, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Zvolenská č. 20, Fučíkova č. 1, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Hospodárska budova, Hájnická č. 6, Sekier, LOM, Zvolen, Lukové, Hospodárska budova, Continental, Sekier, ZŠ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,žel.prechod, Dačov Lom hlavná cesta, Sliač, žel. priecestie, STRABAG, Podborová,čakáreň, Sliač, kult.dom, Sekier,Tanečkovci, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, WUSAM, Vojenská poliklinika, Sekier,Mojžišovci, Sliač, zdrav. stredisko, Cintoríny, Jesenského ulica, Sliač, zdrav. stredisko, Nákladná stanica, Sliač, cintoríny, Dačov Lom Horný, Zlatý Potok,LIDL, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, OcÚ, STRABAG, STRABAG, Zvolenská Slatina, Šibenice, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sekier, rázcestie, Vlkanová, Drevex, SPP, Dukelské námestie

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 8

Západ, Tepličky, Jesenského ulica, Námestie SNP, Bučina,rázc., Ulica Moyzesova, Sebedín-Bečov, OcÚ, Lipovec,Potraviny, Dačov Lom Dolný, Zlatý Potok,pod cintorínom, MDŽ č. 10, Š. Záhorského, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Môťová, rázcestie, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Železničné priecestie, Môťová, rázcestie, Zlatý Potok,konečná, Železná Breznica, cintorín, Lipovec, Železná Breznica, škola, Sebedín-Bečov, Bečov, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Zlatý Potok, pod parkom, Hronská Dúbrava, Púšnik, Zlatý Potok, Kalinka, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Železná Breznica, otoč., Poľana, Hronská Breznica, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Lukavica, obchod, Námestie SNP, Železná Breznica, Huta Žiak, Námestie SNP, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Pliešovce, Zaježová, farma, Europa SC, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Železná Breznica, Slatinské Lazy, Lohyňa, Hronská Breznica, podchod, Slatinské Lazy, rázcestie, Kováčová, kúpele, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Horný Tisovnik, Dobrá Niva, Železná Breznica, Huta osada, Hronská Breznica, podchod, Slatinské Lazy, ZŠ, Poľana, Sielnica, stred, Sielnica, stred

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 8

Zlatý Potok, Kalinka, Bzovská Lehôtka, Lukavica, majer, Pliešovce, Zaježová, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Bakova Jama, Zvolenská Slatina, Budča, pri veži, Sliačan, Cintoríny, Suché Brezovo, Modrý Kameň, Riečky, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Kováčová, NRC, Sliač, sídlisko, Kozelník, Dubové, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Stožok, Zvolen, Geis, Sliač, letisko, Hronsek, Sása, MŠ, Západ, Tepličky, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Gymnázium, Sása, Hrad, Dobrá Niva, pri ihrisku, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, Jednota, Podzámčok, Dobrá Niva, Jednota, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, Dobrá Niva, Jednota, SAD Bariny, SAD Bariny, Tŕnie, Budička, Hypernova, Ostrá Lúka, Balkán, Agrozet, Zvolenská hydina, Agrozet, UNIOS, Veľký Lom, Červeňany, Západ, Tepličky, Polymat, autobusová zastávka, Kráľová,konečná, Senohrad, Jednota, Podzámčok, OcÚ, Štúrova č. 31, Západ,obchvat

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 8

Lieskovec, RD, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Močiare, Sliač, žel. stanica, Hrochoť, Jednota, Zvolen, Stráž, Senohrad, ZŠ, Michalková, Hypernova, Hrochoť, u Zátrocha, Dúbravy, Iviny, kríž, Senohrad, Jednota, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Kozelník, čerp. st., Dúbravy, rázc. na Bujačie, Sliač, žel. stanica, Gorkého č. 18, Dúbravy, OcÚ, Kozelník, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, Hradná, Stožok, Benzinol, Dúbravy, Galiby, Hronsek, žel.st., Očová, píla, Babiná, obchvat, Bacúrov, rázcestie, Očová, Holcov Majer, Očová, pri ihrisku, Bacúrov, Očová, vodáreň, Budča, rázcestie, Hronsek, bytovky, Horné Breziny, rómska osada, Očová, letisko, Očová, Pivoluska, Horné Breziny, Jednota II, Hronsek, pohostinstvo, Horné Breziny, Mihálovci, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Čerín, rázc. MŠ, Dolné Breziny, Sliač, letisko, Čerín, rázcestie, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Babiná, obec, Budča, mlyn, Budča, ZŠ, Vígľaš, Železničná stanica, Horné Breziny, Jednota, Budča, Súhrada, Tŕnie, Jednota, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Železničná stanica, Družstevná č. 18, Tŕnie, kult. dom

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 8

Pliešovce, Benzinol, Sliač, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Sliač-kúpele, Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, RD, Pliešovce, aut.st., taxi, Vígľaš, Jednota, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Pliešovce, ZŠ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Jarná č. 10, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Vígľašská Huta-Kalinka, Sása - Pliešovce, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Pstruša, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Horný Tisovník, lazy, Dačov Lom Kurakov, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Veľký Lonec, Dačov Lom mlyn, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Breziny, rázcestie, Dačov Lom Kabanov, Detva, PPS, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Malá Zábava

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 8

Vígľaš, Malý Sliač, Pliešovce, Uhliská, Stožok, Benzinol, Detva, PPS, Detva, PPS, Vígľaš, Pstruša, Slatinské Lazy, Kocaň, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Dačov Lom Kabanov, Breziny, rázcestie, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Vígľaš, ZŠ, Senohrad, Kotruchov laz, Vígľaš, Hájniková, Vígľaš, ZŠ, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Senohrad, Laz Dolinský, Dúbravy, Želobudza, Sielnica, nadjazd, Senohrad, Laz Lazarov, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Stožok, Benzinol, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Senohrad, rybník, Vígľaš, Šturec, Sielnica, Rákoš, Lešť, Oremov laz Slávia, Babiná, žel. st., Babiná, žel. st., Krupina, Kopanice Brezová, Sekier,Balážovci, Krupina, Kopanice Repiský, Sekier,obchod, Babiná, rázcestie, Lešť, Šimákov laz, Sekier,Dúbravka, Turová, RD, Sekier,Kajanka, Zvolen, rázc. Lukové, Lešť, Vidov Vrch, Sliač, Sampor, rázc., Breziny, Poľnonákup Slatina, Zvolen, Zolná, osada, Lešť, Oremov laz rázc., Badín, VÚ, Sliač, tehelňa, Krupina, Široké lúky Ďurica, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Sekier,hájovňa, Sekier,Vidhold, Zvolen, Neresnica, autobusová zastávka, Sliač, Sampor, Turová, kult. dom, Sekier,dolina, Kráľová,Krsty

Doprava, okres Zvolen:, 8 z 8

Lešť, Lopaty mlyn, Zvolen, Neresnica, Motorest, Krupina, Široké lúky konečná, Môťová, Pomiaslo, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Detva, aut. st., heliport, heliport, heliport, Pliešovce, Hrádok, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Sliač (60x), Mikroregión Pliešovská kotlina (59x), Rybáre (45x), Môťová (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Dobrá Niva (14x), Budča (14x), Sielnica (13x), Breziny (12x), Vidov Vrch (12x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (11x), Hronská Breznica (9x), Zaježová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x), Zolná (5x), Bacúrov (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.