Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 406 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 7

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 10, 4, Sliač, sídlisko, Sliač, žel. priecestie, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 16, 15, 3, 5, Kráľová,Jančiar, 6, 14, 7, 23, 17, Zvolen, Zolná, Jednota, 21, 18, 1, 22, 12, 9, 20, 8, Sliač, mestský úrad, 11, 2, 19, 13, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, cintoríny, 1. mája č. 22, Kráľová, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sliač, Jednota, Sliač, pomník, Sliač, hosp. budova, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Môťová,hájovňa, Pod Kozákom č. 5, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Tepláreň

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 7

Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Bučina, aut. nást., Zvolenská č. 20, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Fučíkova č. 1, Hájnická č. 6, Zvolen, Lukové, Sekier, LOM, Hospodárska budova, Hospodárska budova, Continental, Sekier, ZŠ, Podborová,žel.prechod, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Dačov Lom hlavná cesta, Sliač, žel. priecestie, Podborová,čakáreň, Sliač, kult.dom, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Jesenského ulica, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Vojenská poliklinika, Cintoríny, Nákladná stanica, WUSAM, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zlatý Potok,LIDL, Západ,ul.Ľ.Štúra, STRABAG, Dačov Lom lazy, Zlatý Potok,LIDL, Ul.Kozáčeka-Centrum, Dačov Lom Horný, Margočinka, Sliač, cintoríny, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Vlkanová, Drevex, SPP, Sekier, rázcestie, Dukelské námestie, Západ, Tepličky, Námestie SNP, Jesenského ulica, Dačov Lom Dolný, Bučina,rázc., Lipovec,Potraviny, Sebedín-Bečov, OcÚ, Ulica Moyzesova

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 7

Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Železničné priecestie, Západ,Strážska cesta, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Zlatý Potok,pod cintorínom, Základná umelecká škola, Š. Záhorského, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, MDŽ č. 10, Sebedín-Bečov, Bečov, Lipovec, Železná Breznica, škola, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok,konečná, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Železná Breznica, Huta Žiak, Poľana, Železná Breznica, otoč., Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Hronská Breznica, Lukavica, obchod, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Námestie SNP, Železná Breznica, Pliešovce, Zaježová, farma, Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, otoč., Kováčová, kúpele, Slatinské Lazy, Lohyňa, Hronská Breznica, podchod, Slatinské Lazy, rázcestie, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Horný Tisovnik, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Huta osada, Sielnica, stred, Bzovská Lehôtka, Slatinské Lazy, ZŠ, Zlatý Potok, Kalinka, Lukavica, majer, Poľana, Pliešovce, Zaježová, Sielnica, stred, Bakova Jama, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Budča, pri veži, Suché Brezovo, Cintoríny

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 7

Sliačan, Modrý Kameň, Riečky, Sliač, sídlisko, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Kováčová, NRC, Dubové, horný koniec, Dubové, Gymnázium, Sliač, letisko, Zvolen, Geis, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Západ, Tepličky, Gymnázium, Hrad, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, Dobrá Niva, pri ihrisku, Sása, Lieskovec, Jednota, SAD Bariny, Podzámčok, SAD Bariny, Dobrá Niva, Jednota, Podzámčok, vodáreň, Dobrá Niva, Jednota, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, Tŕnie, Budička, Hypernova, UNIOS, Ostrá Lúka, Balkán, Agrozet, Agrozet, Zvolenská hydina, Veľký Lom, Červeňany, autobusová zastávka, Západ, Tepličky, Polymat, Kráľová,konečná, Lieskovec, RD, Západ,obchvat, Štúrova č. 31, Podzámčok, OcÚ, Senohrad, Jednota, Sliač, žel. stanica, Hrochoť, Jednota, Zvolen, Stráž, Michalková, Dúbravy, Úzke, Dúbravy, Iviny, kríž, Hrochoť, u Zátrocha, Hypernova, Hrochoť, Močiare, Senohrad, ZŠ, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Dúbravy, Iviny, Suchohradná

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 7

Dúbravy, OcÚ, Kozelník, čerp. st., Gorkého č. 18, Senohrad, Jednota, Sliač, žel. stanica, Dúbravy, Hradná, Stožok, Benzinol, Kozelník, Hronsek, žel.st., Kozelník, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, Galiby, Babiná, obchvat, Očová, vodáreň, Bacúrov, Očová, Holcov Majer, Očová, píla, Očová, pri ihrisku, Bacúrov, rázcestie, Horné Breziny, rómska osada, Budča, rázcestie, Horné Breziny, Jednota II, Očová, Pivoluska, Očová, letisko, Hronsek, bytovky, Hronsek, pohostinstvo, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, rázcestie, Horné Breziny, Mihálovci, Dolné Breziny, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Sliač, letisko, Babiná, obec, Budča, mlyn, Budča, ZŠ, Vígľaš, Jednota, Sliač-kúpele, Vígľaš, garáž ŠL, Tŕnie, Jednota, Vígľaš, garáž ŠL, Budča, Súhrada, Horné Breziny, Jednota, Železničná stanica, Železničná stanica, Tŕnie, kult. dom, Družstevná č. 18, Pliešovce, Benzinol, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Pliešovce, aut.st., Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Kováčová, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Kováčová, OcÚ, Pliešovce, ZŠ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Očová, OcÚ

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 7

Očová, OcÚ, Jarná č. 10, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľašská Huta-Kalinka, Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Horný Tisovník, lazy, Dačov Lom Kurakov, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Drieňa, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Lonec, Detva, PPS, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Vígľaš, Pstruša, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Podjavorie, Vígľaš, Malý Sliač, Detva, PPS, Stožok, Benzinol, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Uhliská, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Breziny, rázcestie, Slatinské Lazy, Kocaň, Dačov Lom Kabanov, Detva, PPS, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Breziny, rázcestie, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Senohrad, Laz Dolinský, Dúbravy, Želobudza, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Vígľaš, kameňolom Podrohy, Vígľaš, Hájniková, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, ZŠ, Senohrad, Kotruchov laz, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Stožok, Benzinol, Vígľaš, Šturec, Sielnica, Rákoš

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 7 z 7

Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Senohrad, rybník, Senohrad, Laz Lazarov, Lešť, Vidov Vrch, Sliač, Sampor, rázc., Krupina, Kopanice Repiský, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Oremov laz rázc., Sekier,obchod, Zvolen, Zolná, osada, Lešť, Oremov laz Slávia, Babiná, žel. st., Babiná, žel. st., Krupina, Kopanice Brezová, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sekier,Balážovci, Babiná, rázcestie, Sekier,Kajanka, Sekier,Dúbravka, Turová, RD, Zvolen, rázc. Lukové, Krupina, Široké lúky Ďurica, Sliač, Sampor, Sekier,dolina, Lešť, Lopaty mlyn, Badín, VÚ, Sliač, tehelňa, Zvolen, Neresnica, Motorest, Kráľová,Krsty, autobusová zastávka, Turová, kult. dom, Sekier,Vidhold, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Môťová, Pomiaslo, Sekier,hájovňa, Krupina, Široké lúky konečná, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Zvolen, Bursovo, rázcestie

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Rybáre (42x), Môťová (42x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Sása, okres ZV (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Podjavorie I (5x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.