Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 406 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 7

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 10, 4, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, 17, 5, 2, 18, 15, 13, Sliač, žel. priecestie, Zvolen, Zolná, Jednota, 20, 9, 23, 14, 22, 3, 7, 16, 11, 6, 8, 1, 21, 12, 19, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, Jednota, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Kráľová, Sliač, Jednota, 1. mája č. 22, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 7

Môťová,hájovňa, Continental, Zvolenská č. 20, Zvolen, Lukové, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Fučíkova č. 1, Podborová,žel.prechod, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Hájnická č. 6, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Dačov Lom Horný, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, ZŠ, Podborová,čakáreň, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Sliač, žel. priecestie, STRABAG, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, WUSAM, Cintoríny, Jesenského ulica, Nákladná stanica, STRABAG, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Dačov Lom hlavná cesta, Dukelské námestie, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, OcÚ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. stanica, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Mojžišovci, Vlkanová, Drevex, Margočinka, SPP, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Vojenská poliklinika, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Sekier, rázcestie, Západ, Tepličky, Zlatý Potok,konečná

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 7

Gorkého č. 18, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Námestie SNP, Železničné priecestie, Základná umelecká škola, Bučina,rázc., Š. Záhorského, Západ,Strážska cesta, MDŽ č. 10, Dačov Lom Dolný, Sebedín-Bečov, OcÚ, Zlatý Potok, pod parkom, Zlatý Potok, Kalinka, Železná Breznica, cintorín, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Lukavica, obchod, Hronská Breznica, pri nadjazde, Železná Breznica, škola, Železničná stanica, Námestie SNP, Družstevná č. 18, Poľana, Lipovec,Potraviny, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, Sebedín-Bečov, Bečov, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Železničná stanica, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Europa SC, Hronská Breznica, otoč., Lipovec, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Poliklinika, Slatinské Lazy, Lohyňa, Slatinské Lazy, rázcestie, Železná Breznica, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Hronská Breznica, podchod, Sielnica, stred, Slatinské Lazy, rázcestie, Pliešovce, Zaježová, farma, Sielnica, stred, Bakova Jama, Zlatý Potok, Kalinka, Hronská Breznica, podchod, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Lukavica, majer, Poľana, Horný Tisovnik, Železná Breznica, Huta osada, Zlatý Potok, VI.ZŠ

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 7

Sliačan, Slatinské Lazy, ZŠ, Cintoríny, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Budča, pri veži, Bzovská Lehôtka, Kováčová, kúpele, Suché Brezovo, Hypernova, Gymnázium, Pliešovce, Zaježová, Modrý Kameň, Riečky, Dubové, horný koniec, Dubové, Gymnázium, Zvolen, Geis, Hrad, Západ, Tepličky, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, za mostom, Sása, MŠ, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, panelák, SAD Bariny, Dobrá Niva, pri ihrisku, Sása, SAD Bariny, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Balkán, Zvolenská hydina, Agrozet, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Podzámčok, Bahýľ, Polymat, Podzámčok, Jarná č. 10, Podzámčok, vodáreň, Západ, Tepličky, Sliač, letisko, Tŕnie, Budička, Sliač, letisko, Hypernova, Podzámčok, autobusová zastávka, Senohrad, Jednota, Ostrá Lúka, Veľký Lom, Západ,obchvat, Lieskovec, RD, Červeňany, Kováčová, NRC, Senohrad, ZŠ, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 7

Hrochoť, Jednota, Senohrad, Jednota, Hrochoť, Močiare, Zvolen, Stráž, Michalková, Kováčová, rázcestie, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, u Zátrocha, Dúbravy, Iviny, kríž, Podzámčok, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Hronsek, žel.st., Sielnica, Jednota, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Sliač, Sampor, Dúbravy, OcÚ, Kozelník, čerp. st., Stožok, Benzinol, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, Galiby, Kozelník, Kováčová, OcÚ, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Kráľová,konečná, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Dúbravy, Hradná, Horné Breziny, Jednota II, Hronsek, bytovky, Bacúrov, Budča, rázcestie, Babiná, obchvat, Bacúrov, rázcestie, Hronsek, pohostinstvo, Horné Breziny, rómska osada, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Očová, píla, Očová, vodáreň, Očová, pri ihrisku, Dolné Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, Holcov Majer, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Pivoluska, Očová, letisko, Budča, ZŠ, Čerín, rázcestie, Babiná, obec, Čerín, rázc. MŠ, Horné Breziny, Jednota, Budča, mlyn, Budča, Súhrada, Pliešovce, Benzinol, Tŕnie, Jednota, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Vígľaš, garáž ŠL

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 7

Vígľaš, garáž ŠL, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, Jednota, Pliešovce, ZŠ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Vígľašská Huta-Kalinka, Lukavica, konečná, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Sása, Podskalka, Horný Tisovník, lazy, Sása, kameňolom, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Žliebok, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Senohrad, Kotruchov laz, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Breziny, Poľnonákup Slatina, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Senohrad, Laz Dolinský, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Podjavorie, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Senohrad, rybník, Breziny, rázcestie, Senohrad, Laz Lazarov, Breziny, rázcestie, Dúbravy, Želobudza, Krupina, Kopanice Repiský, Zvolen, Zolná, osada, Vígľaš, Pstruša, Slatinské Lazy, Kocaň, Detva, PPS

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 7 z 7

Stožok, Benzinol, Zvolen, rázc. Lukové, Sekier,Kajanka, Sekier,obchod, Stožok, Benzinol, Krupina, Kopanice Brezová, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Malý Sliač, Sekier,Dúbravka, Detva, PPS, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Sekier,Balážovci, Kráľová,Krsty, Môťová, Pomiaslo, Zvolen, Neresnica, Motorest, Krupina, Široké lúky Ďurica, Vígľaš, Šturec, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Sliač, Sampor, rázc., Babiná, žel. st., Babiná, rázcestie, autobusová zastávka, Sekier,Vidhold, Sekier,hájovňa, Sekier,dolina, Turová, RD, Krupina, Široké lúky konečná, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, ZŠ, Zvolen, Neresnica, Babiná, žel. st., Vígľaš, Hájniková, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Krupina, Kopanice Jombík, Turová, kult. dom, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Oremov laz Slávia, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Badín, VÚ, Lešť, Oremov laz rázc., Lešť, Vidov Vrch, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Rybáre (42x), Môťová (42x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Sása, okres ZV (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Podjavorie I (5x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.