Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 406 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 7

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Sliač, sídlisko, Sliač, žel. priecestie, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 15, 16, 19, 18, 13, Kráľová,Jančiar, 17, 23, 1, 7, 6, Sliač, mestský úrad, 2, 21, 5, 14, 8, 12, 3, 20, Zvolen, Zolná, Jednota, 9, 11, 22, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, cintoríny, 1. mája č. 22, Kráľová, Sliač, hosp. budova, Sliač, pomník, Sliač, hosp. budova, Sliač, Jednota, Kráľová,Tále, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Môťová,hájovňa, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 7

Bučina, aut. nást., Tepláreň, Zvolenská č. 20, Fučíkova č. 1, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Sekier, LOM, Zvolen, Lukové, Hájnická č. 6, Hospodárska budova, Hospodárska budova, Continental, Dačov Lom lazy, Sekier, ZŠ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Podborová,žel.prechod, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. priecestie, STRABAG, Podborová,čakáreň, Sliač, kult.dom, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Cintoríny, WUSAM, Vojenská poliklinika, Sliač, zdrav. stredisko, Podborová,sídlisko, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, Zlatý Potok,LIDL, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, Dačov Lom Horný, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, cintoríny, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Margočinka, STRABAG, Vlkanová, Drevex, Dukelské námestie, Sekier, rázcestie, SPP, Námestie SNP, Jesenského ulica, Západ, Tepličky, Lipovec,Potraviny, Dačov Lom hlavná cesta, Sebedín-Bečov, OcÚ, Dačov Lom Dolný, Ulica Moyzesova, Bučina,rázc.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 7

Západ,Strážska cesta, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Železničné priecestie, MDŽ č. 10, Základná umelecká škola, Zlatý Potok,pod cintorínom, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Lipovec, Železná Breznica, cintorín, Š. Záhorského, Železná Breznica, škola, Zlatý Potok,konečná, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, pod parkom, Zlatý Potok, Kalinka, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Námestie SNP, Poľana, Hronská Breznica, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Námestie SNP, Železná Breznica, Huta Žiak, Lukavica, obchod, Železná Breznica, otoč., Pliešovce, Zaježová, farma, Západ,ul.Ľ.Štúra, Hronská Breznica, otoč., Europa SC, Železná Breznica, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Slatinské Lazy, Lohyňa, Slatinské Lazy, rázcestie, Kováčová, kúpele, Slatinské Lazy, rázcestie, Železná Breznica, Huta osada, Hronská Breznica, podchod, Horný Tisovnik, Bzovská Lehôtka, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Slatinské Lazy, ZŠ, Lukavica, majer, Pliešovce, Zaježová, Sielnica, stred, Sielnica, stred, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Bakova Jama, Budča, pri veži, Suché Brezovo, Sebedín-Bečov, Bečov, Sliačan

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 7

Cintoríny, Sliač, sídlisko, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Kováčová, NRC, Dubové, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Sliač, letisko, Zvolen, Geis, Gymnázium, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Západ, Tepličky, Lieskovec, za mostom, Hrad, Lieskovec, panelák, Sása, Lieskovec, Jednota, Tŕnie, Budička, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, SAD Bariny, SAD Bariny, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, UNIOS, Ostrá Lúka, Hypernova, Balkán, Veľký Lom, Agrozet, Agrozet, Zvolenská hydina, Polymat, Kráľová,konečná, autobusová zastávka, Západ, Tepličky, Červeňany, Budča, mlyn, Západ,obchvat, Štúrova č. 31, Podzámčok, OcÚ, Senohrad, Jednota, Lieskovec, RD, Hrochoť, Močiare, Sliač, žel. stanica, Dúbravy, Iviny, kríž, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, u Zátrocha, Senohrad, ZŠ, Zvolen, Stráž, Dúbravy, Úzke, Budča, Súhrada, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Michalková, Hypernova, Gorkého č. 18, Dúbravy, OcÚ, Sliač, žel. stanica

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 7

Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Senohrad, Jednota, Kozelník, čerp. st., Stožok, Benzinol, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Hronsek, žel.st., Dúbravy, Galiby, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Bacúrov, Bacúrov, rázcestie, Budča, rázcestie, Očová, pri ihrisku, Hronsek, bytovky, Horné Breziny, Jednota II, Hronsek, pohostinstvo, Horné Breziny, rómska osada, Očová, vodáreň, Očová, píla, Dolné Breziny, Čerín, rázc. MŠ, Horné Breziny, Mihálovci, Sliač, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Čerín, rázcestie, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Vígľaš, garáž ŠL, Horné Breziny, Jednota, Železničná stanica, Vígľaš, garáž ŠL, Tŕnie, Jednota, Železničná stanica, Tŕnie, kult. dom, Pliešovce, Benzinol, Družstevná č. 18, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Kováčová, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Dobrá Niva, pri ihrisku, Kováčová, OcÚ, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, Pliešovce, ZŠ, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, Pivoluska, Budča, ZŠ, Babiná, obec, Jarná č. 10, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 7

Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Vígľašská Huta-Kalinka, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Modrý Kameň, Riečky, Slatinské Lazy, MŠ, Horný Tisovník, lazy, Dačov Lom Kurakov, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Javorie škola, Breziny, Poľnonákup Slatina, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Dačov Lom Kabanov, Dačov Lom Kabanov, Detva, PPS, Vígľaš, Pstruša, Vígľaš, Malý Sliač, Pliešovce, Podjavorie, Breziny, rázcestie, Detva, PPS, Detva, PPS, Breziny, rázcestie, Stožok, Benzinol, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Slatinské Lazy, Kocaň, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Vígľaš, ZŠ, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Senohrad, Laz Dolinský, Vígľaš, ZŠ, Dúbravy, Želobudza, Senohrad, Kotruchov laz, Vígľaš, Hájniková, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Lesnícky dom, Senohrad, Laz Lazarov, Sielnica, Jednota, Sielnica, Jednota, Vígľaš, Šturec

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 7 z 7

Očová, Holcov Majer, Stožok, Benzinol, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, nadjazd, Sielnica, Rákoš, Senohrad, rybník, Babiná, žel. st., Očová, letisko, Sliač, Sampor, rázc., Breziny, Poľnonákup Slatina, Krupina, Kopanice Brezová, Lešť, Oremov laz Slávia, Sekier,Kajanka, Zvolen, rázc. Lukové, Lešť, Šimákov laz, Turová, RD, Sekier,obchod, Babiná, rázcestie, Lešť, Oremov laz rázc., Zvolen, Zolná, osada, Sekier,Balážovci, Lešť, Vidov Vrch, Babiná, obchvat, Krupina, Kopanice Repiský, Babiná, žel. st., Sekier,Dúbravka, Lešť, Lopaty mlyn, Kráľová,Krsty, Sekier,dolina, Badín, VÚ, Sliač, tehelňa, Sekier,hájovňa, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Motorest, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Krupina, Široké lúky konečná, Sekier,Vidhold, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Krupina, Široké lúky Ďurica, Môťová, Pomiaslo, Sliač, Sampor, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Zvolen, Bursovo, rázcestie

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Rybáre (42x), Môťová (42x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Sása, okres ZV (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Podjavorie I (5x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)

Podobné, okres Zvolen:

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.