Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 406 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 7

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Sliač, sídlisko, Sliač, žel. priecestie, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, 21, 2, 6, 15, 9, Kráľová,Jančiar, 17, Sliač, Jednota, 7, 23, 14, 5, 1, 13, 16, 20, 8, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, Jednota, 18, 12, 11, 3, 22, 19, Stavoprojekt, Sliač, cintoríny, 1. mája č. 22, Kráľová, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sliač, hosp. budova, Sliač, pomník, Sliač, Jednota, Železničné priecestie, Sekier, sídlisko, Sekier, Dom dôchodcov, Môťová,hájovňa, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Sliač, ZŠ, Tepláreň

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 7

Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Bučina, aut. nást., Zvolenská č. 20, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Fučíkova č. 1, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Zvolen, Lukové, Hájnická č. 6, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Hospodárska budova, Dačov Lom Horný, Continental, Sekier, ZŠ, Podborová,žel.prechod, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Sliač, žel. priecestie, Dačov Lom Dolný, Sliač, kult.dom, Podborová,čakáreň, STRABAG, Nákladná stanica, Podborová,sídlisko, Sliač, zdrav. stredisko, Vojenská poliklinika, WUSAM, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Cintoríny, Sekier,Tanečkovci, Sekier,Mojžišovci, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Margočinka, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Zlatý Potok,LIDL, Zvolenská Slatina, Šibenice, Sekier, rázcestie, SPP, Dukelské námestie, Vlkanová, Drevex, Jesenského ulica, Námestie SNP, Západ, Tepličky, Sebedín-Bečov, OcÚ, Lipovec,Potraviny, Ulica Moyzesova, Dačov Lom hlavná cesta, Bučina,rázc.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 7

Zlatý Potok,pod cintorínom, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Základná umelecká škola, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Západ,Strážska cesta, Železničné priecestie, MDŽ č. 10, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok,konečná, Š. Záhorského, Lipovec, Železná Breznica, škola, Hronská Dúbrava, Púšnik, Zlatý Potok, Kalinka, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zdravotné stredisko, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Zdravotné stredisko, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Zlatý Potok, pod parkom, Hronská Breznica, Lukavica, obchod, Pliešovce, Zaježová, farma, Železná Breznica, Huta Žiak, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Železná Breznica, otoč., Námestie SNP, Námestie SNP, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Poľana, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, otoč., Europa SC, Slatinské Lazy, rázcestie, Poliklinika, Slatinské Lazy, rázcestie, Kováčová, kúpele, Hronská Breznica, podchod, Slatinské Lazy, Lohyňa, Hronská Breznica, podchod, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Železná Breznica, Huta osada, Horný Tisovnik, Sielnica, stred, Bzovská Lehôtka, Poľana, Sielnica, stred, Slatinské Lazy, ZŠ, Lukavica, majer, Zlatý Potok, Kalinka, Bakova Jama, Budča, pri veži, Pliešovce, Zaježová, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Suché Brezovo, Sebedín-Bečov, Bečov, Cintoríny

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 7

Sliačan, Hypernova, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Sliač, sídlisko, Kováčová, NRC, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Dubové, Zvolen, Geis, Sliač, letisko, Sása, MŠ, Gymnázium, Západ, Tepličky, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Sása, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, za mostom, Hrad, Lieskovec, panelák, Podzámčok, vodáreň, Tŕnie, Budička, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, Podzámčok, SAD Bariny, SAD Bariny, Balkán, Zvolenská hydina, Agrozet, Hypernova, Veľký Lom, Agrozet, UNIOS, Ostrá Lúka, Polymat, Západ, Tepličky, Červeňany, Kráľová,konečná, autobusová zastávka, Podzámčok, OcÚ, Lieskovec, RD, Západ,obchvat, Senohrad, Jednota, Budča, mlyn, Štúrova č. 31, Hrochoť, Močiare, Sliač, žel. stanica, Dúbravy, Úzke, Dúbravy, Iviny, kríž, Senohrad, ZŠ, Michalková, Hrochoť, u Zátrocha, Zvolen, Stráž, Budča, Súhrada, Hrochoť, Jednota, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Dúbravy, OcÚ, Sliač, žel. stanica, Senohrad, Jednota

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 7

Kozelník, čerp. st., Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Gorkého č. 18, Dúbravy, Galiby, Dúbravy, Hradná, Stožok, Benzinol, Kozelník, Dúbravy, Hradná, Hronsek, žel.st., Kozelník, Bacúrov, rázcestie, Bacúrov, Hronsek, bytovky, Očová, vodáreň, Horné Breziny, rómska osada, Horné Breziny, Jednota II, Očová, píla, Hronsek, pohostinstvo, Očová, pri ihrisku, Budča, rázcestie, Sliač, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Dolné Breziny, Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Horné Breziny, Mihálovci, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Železničná stanica, Vígľaš, garáž ŠL, Tŕnie, Jednota, Horné Breziny, Jednota, Vígľaš, garáž ŠL, Tŕnie, kult. dom, Železničná stanica, Pliešovce, Benzinol, Družstevná č. 18, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, RD, Kováčová, OcÚ, Dobrá Niva, pri ihrisku, Kováčová, OcÚ, Vígľaš, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, Pliešovce, ZŠ, Dobrá Niva, Jednota, Kováčová, rázcestie, Kováčová, rázcestie, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, Pivoluska, Budča, ZŠ, Babiná, obec, Jarná č. 10, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 7

Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľašská Huta-Kalinka, Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Horný Tisovník, lazy, Slatinské Lazy, MŠ, Modrý Kameň, Riečky, Dačov Lom Kurakov, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Lonec, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Drieňa, Detva, PPS, Breziny, rázcestie, Dačov Lom Kabanov, Stožok, Benzinol, Vígľaš, Malý Sliač, Breziny, rázcestie, Vígľaš, Pstruša, Detva, PPS, Pliešovce, Malá Zábava, Detva, PPS, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Slatinské Lazy, Kocaň, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Podjavorie, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, ZŠ, Senohrad, Laz Dolinský, Vígľaš, Hájniková, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dúbravy, Želobudza, Senohrad, Kotruchov laz, Vígľaš, Šturec, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Očová, Holcov Majer

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 7 z 7

Sielnica, nadjazd, Stožok, Benzinol, Senohrad, rybník, Senohrad, Laz Lazarov, Sielnica, Jednota, Sielnica, nadjazd, Babiná, obchvat, Sekier,Dúbravka, Babiná, rázcestie, Lešť, Oremov laz rázc., Krupina, Kopanice Brezová, Očová, letisko, Zvolen, Zolná, osada, Zvolen, rázc. Lukové, Babiná, žel. st., Sekier,Kajanka, Lešť, Vidov Vrch, Krupina, Kopanice Repiský, Sekier,obchod, Sekier,Balážovci, Lešť, Oremov laz Slávia, Sliač, Sampor, rázc., Babiná, žel. st., Lešť, Šimákov laz, Turová, RD, Breziny, Poľnonákup Slatina, Turová, kult. dom, Kráľová,Krsty, Lešť, Lopaty mlyn, Sliač, Sampor, Sekier,Vidhold, Zvolen, Neresnica, Badín, VÚ, Sekier,dolina, Sliač, tehelňa, Krupina, Široké lúky konečná, Krupina, Široké lúky Ďurica, Môťová, Pomiaslo, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Motorest, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Sekier,hájovňa, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Zvolen, Bursovo, rázcestie

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Rybáre (42x), Môťová (42x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Sása, okres ZV (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Podjavorie I (5x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.