Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Dúbrava, Krčovanina, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Za bralom, Pri horárni, Fiškálska lúka, Dolné Tepličky, Motuzy, Pod Koreňom, Červená voda, Lukové, Horná Huta, Pravdovsko, Muránsky vrch, Dolná Huta, Kalinka, Záhumnia, Vyše kostola, Antolova dolinka, Pod Bukovinkou, Plieška, Za vrchnou chrasťou, Sekier, Pod slatinkou, Boroviny, Za mostom, Útlaky, Breznický, Háj, Majer Ostrolúckych, Horná Dúbrava, Selá, Jarčula, Pod hájske lúky, Nad mlynom, Hrnčiarka, Paľovo, Pri cintoríne, Dolinka, Priepadliská, Dubina, Dolní Chovancovci, Tŕsťa, Pod bukovinkou, Tŕstie, Kopanica, Rovne, Podrimáň, Rimáň, Horní Chovancovci, Jamy, Dolevodie, Polomy, Mlyn Dolina, Horné Riečky, Riečky

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Sarvaška, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Jama, Búchanka, Za mestským domom, Bystré, Mlynska, Tajovského, Brázdy, Podježová, Rybník, Brajerka, Stolcové záhumnia, Nad Lípie, Pátočina, Pod Veľkou Strážou, Lavičky, Mozoľovci, Jamka, Nad štáľom, Beláčka, Hlivinkovci, Padovci, Nersnica, Sopkovci, Čerťaž, Háj, Vlasti, Žigmundov laz, Zadná Hrabová, Veľké riečky, Horné záhrady, Podbartošov, Záhumnie, Konopnice za košiarom, Pod hájom, Košariská, Močilný vrch, Sihla, Géciovský majer, Futákovci, ošípareň, Záhrady, Nad mlynom, Pri Filipovcoch, Medzi Kalinovce, Vrch, Šípkovec, Trpín, Vevericová, Bugárovo, Bukovina, Vyše rybníka, Kamenné, Nad Hájikom, Veľký Sietenec, Za školou, Na priekope, Z humnia

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Pod stranou, U troch hrušiek, Patociny, Sadky, Stredná hora, Kamene, Patočiny pri hradskej, Na Púske, Kopanička, Kratiny, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Pod Petrovou, Rákoš, Kratiny, Pálený bok, Rebrický jarok, Na vrch, Jedlina, Košarisko, Brusno, Michalíkov bok, Bukovinka, Do Huty, Kramárska, Na Kobovom, Kút, Mikuškina, Lúčky, Pavlendov laz, Podlysec, Šúrikovo, Rebríčka, Krásny vŕšok, Ľuptákovo, Baniská, Filípky, Ľubica, Chotár, Harmanec, Priehyba, Vrbovo, Vachalíkov vrch, Nad Ľubicou, Ferová, Kaliny, Malý Lysec, Bujač, Banisko, Zošiakove Kaliny, Bečovská Báň, Šarina, Stráňa, Veličova, Poza háj, Dubina, Kopanice

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Kajchová, Valinga, Jelšovo, Zadky pri Lieskovskom chotári, Diel, Žobrácke, Kráľov stôl, Kuklová, Kalinovec, Piesky, Vŕšky, Na Kline, Medzi cestami, Šafranica, Háj, ovč., Čierne zeme, Slatina, Babia strana, Horepelie, Strážnik, Nad medzou, Plešina, Chabovec, Polámaný bok, Veľký Korčín, Matiašove breziny, Strieborník, Ľubica, Nad Ľubicou, Závozy, Na Vecino, Na Vrchu, Sitárka, Veľký Korčín, Vysoká-Chabovec, Dolinka, Bučina, Zadky, Bukovina, Plesácko, Za Plesom, Vyše Mojžiša, Pod Sitárkou, Úhrabia, Háj, Na hrbe, Lopatiny, Na Dieli, Brodky, Pleso, Osikovec, Breziny, Na Krištofe, Pod Geberanicou, Tále, Šindliarka, Široká, Kamene, Priedel

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Lazy, Za mostom, Vrchy, Klzký vrch, Čierne brdo, Nemcová, Rybníky pri hradskej, Chrastielky, Hore jamou, Lopatiny, Podlanie, Dúbravka, Polom, Čertov vŕšok, Čierťavy, Veľké zeme, Na jame, Mátlová, Na blatách, Brezina, Pri Hrone, Za Háj, Bukovina, K Uhorskému klobúku, Baranovská, Diery, Pod Dielcom, Havranov diel, Mláčik, K Uhorskému klobúku, Nemkin vŕšok, Kamene pod lány, Tále, Banský vrch, Húšťavy, Hlobejka, Žiar, Školské, Pred hájom, Jaseničky, Spoločná, Pliešok, Medvedia dolinka, Kostolná, Tŕstie, Caniare, Nad Uhrinovým potokom, Do úhradu, Pastierska, Žrebíky, Hrádok, Pod Veterníkom, Dubovský les, Táliky, Grúň, Pred Jastrabou, Predok, Ryzne, Nad sadom, Dielec

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Breziny, Krnáčovie Žiar, Letovisko, Bukovinka, Medzi huty, Úhrady, Pod Brezovým vrchom, Cerina, Dlhé, U tŕnika, K buku, Horné lúky, Kutále, Zdola Jazovčia, Nivy, Záskalie, Dlhé diely, Dielec, Stáliky, Do Uhorského klobúka, Pred Nemeckou dolinou, Nad potokom, Dráhy, Pod Lipovcom, Čavnička, Matejov bok, Kocan, Malé Fľakovo, Malinie, Pažite, Veľké Fľakovo, Úboč, Kratiny, Boľova jama, Dolné Tále, Husová, Ladikovo, Martiešová, Šariny, Žliabok, Pod Žobrákom, Repisko, Pred Krčovaninou, Šichty, Brezinka, Hrádok, Kút, Nad závoz, Laste, Jablonka, Potok, Bukovina, Lástok, Za Štetkou, Pod Sopúšikom, Šteflikova lúčka, Jablonie, Pod dielec, Rybníky, Pod závoz

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Ohrad, Uhliská, Krivina, Žobrák, Boky, Zákrovie, Záhumnie, Lukačíkovo, Stará Huta, Za Beňovci, Pod Bokmi, Brezie, V bôčku, Mozdrička, Hlina, Bečov, Preľač, Vlčia, Záhrbčie, Pavlovica, Michalova, Chochuľa, Zadné Lomno, Na červenkách, Bencova jama, Zadok, Stráň, U Sokôlky, Pod Krížnou cestou, Volovište, Pred Mariašovou, Suchý breh, Bratinková, Zákľuky, Na Prielohách, Ondrášová, Dieliky, Krížna cesta, Háj, Pod Rakytou, Potôčik, Lazy pod Bučinou, Hlboká, Podľa brezín, Za baštou, Háj, Lazy, Nad Kňazovým potokom, Adamová, Medzi dolinkami, Voliarska, Dráhy, Horné lúky, Rakyta, Vincalova lúka, Chrasť, Uhliská, Hračky, Na diele, Bahýlové jamy

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

Podiely, Jazero, Lovno, Za Hájom, Patočiny Lúky, Pustý laz, Nad Stráňou, Močiar, Močiare, Vyškovo, Pod hlinou, Podskalka, Suchá, Krčovaniská, Pod Viničkami, Pavlova dolinka, Chytrá dolina, Nad mostom, Gelendov laz, Lomné, hájovňa, Dolný Rákoš, Pri dube, Suchý drieň, Podhaj, Dlhá, Krpeľ, Nivy, Na Močiari, Konopiská, Lúčky, Ohrada, Pod skalkou, Zálohy, U Cigánov, Osičiny, Vrchné záhumnie, Patočiny od starej cesty, Kozina, Bralo, Buľovec, Macocha, Kropáčka, Polichy, Nad Dráhami, Za Brodom, Lovno, Chmelinie, Kopanice, Medzi rásochami, Pod Sklienkou, Nad Hlbokým, Na kúty, Lopaty, Breziny, Závoz, Jamky, Na kňazovom, Do Lovného, Laste

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Bukovina, Pred Lomno, Dolina, Pod Vlčiu, Chotárna dolinka, Nad Bratinkovou, Do Brala koncom, Šutňova, Za Pastierňou, Na Kečke, Baba, Leštianska dolina, Pod Hrbom, Pod Červenou, Tále, Za Kostolcom, Bočiny, Pod Stráňou, Nad Hájom, Lehôtka, Ježovo, Cibulisko, Pod háj, Na podháj, Hanuský háj, Kozí chrbát, Pátočiny do Krížnej cesty, Dolný Havranec, Bučina, Bakovo, Paštálová, Lipina, Vlčia diera, U Hloha, Do Kováčovho jarku, Zolná, Pod hradskou, Čerešňovo, Širiny, Vŕšky, Mariašová, Záložnice, Breziny, Vŕšok, Kúty, Horn Dúbrava, Petrove dielce, Pod Hájom, Šavlovica, Vyškovce, Dolinka, Rigeľ, Horný Rákoš, Za bralom, Zvarník, Pred Lomným, Dolné lúky, Kostolná, Potočiny, V Hlbokom

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Nákle, Krnáč, Stráň, Riadok, Kopaniská, Vincelova lúka, Závadka, Janákovci, Kľačany, Žliabky, Dolina Ladno, Snožia, Do staričia, Horný Vlník, Nad kútmi, Vr ta, Veľký les, Pod jarkom, Za Kováčovým jarkom, Malý Brod, Dolná Dúbrava, Vlník, Za jarkom, Čerťaž, Horné lúky, Zvarova dolina, Dolné Jasenice, Sihote, Sekanina, Imrovka, Šinglová, Stolce, Galov laz, Horné Jasenice, Hubník, V Hline, Noviny, Ladno, Mrázovka, Grúne, Pavlov hrb, Halča, Laz, Malé buky, Baranová, Šárova dolina, Blaškoviny, Jelšovce, Kopaničky, Močiarka, Do Úhradu, Baližov Laz, Kútiky, Nad višničkami, Pri hlbokom jarku, Hrabina, Remerancie, Rúbanica, Zdoladediny, Pod Dubovinou

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Kačaňa, Raveň, Prielohy, Polomy, Kakatka, Nemecká dolina, Za Medokýšnom, Lazinka, Na vŕšku, Útlaky, Žľab, Nad mlynom, Turňa, Chyžkovka, Svätá Anna, Panská hať, Strehovica, Ferianská, Ďurianová, Očovka, U lípia, Lomno, Krpeľ, Pod stračkou, Včelien, Môstky, Mikšina, Chmelien, Jarhríby, Pod močiarom, Dolné Bystré, Na pluhu, Budovka, Zlobov laz, Zákutie, Východné záhumie, Škodina, Dubovina, Suchá, Konopnice na Paluchu, Do Dielnic, Do Koryčišťa, Kráľov vrch, Koniec nad lazy, Valenčíkov Debráč, Kompanisté, Rákoš, Beňova stránička, Pod Široké, Pod Kačaňou, Dolné lúky, Nad Kováčovov jamou, Chrapová, Pod slamenými hniezdami, Križnice, Barbolinsko, Za mlynie, Onofaj, Široká, Baližov vrch

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Táliky, Debráč, Hrb, Nad Chrapovou, Vajdov Debráč, Pri hore, Ľanovka, Medzi cestami, Jamištia, Za mlynom, U Môstka, Sinkovka, Nad lahošom, Pod Gehrod, Bariny, Stan pod košiarmi, Višničky, Rakytiny, Malý močiar, Medzi potôčky, Horné záhumnia, Malé Lípia, Návrtie, Prvosna, Na Brezovskom chodníku, Nad Priehrady, Nemcová, Šiare, Šípková jama, Nad háj, Na vtáčnik, Javoria, Krčovanina, Kopanica, Hriezlová, Medzi dolinky, Kostolný vrch, Gubolec, Vrch Sekier, Zhora Zákutia, Balkovica, Kolomažnica, Džigová jama, Šibeničný vrch, Nad dolinkou, Siele, Tri kamene, Pod bukovinkou, Cesnakovo, Drieňová, Zdola Valovo, Kolovratný diel, Košiariky, Jančička, Široké zeme, Studená, Hanzelka, Rausovka, Horná Nemáková, Pod čertiažou

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Kaní vrch, Hroblička, Šalovica, Háj, Medzi potôčkami, Borok, Podsekier, Záhumnia, Vargov vŕšok, Podhánková, Za brezie, Bursovo, Nad Močidlami, Jánovské lúky, Hudcové lúky, Ceriny, Kňazov laz, Gehrod, Medzi močiarmi, Nad hájom, Poslová, Podzáhumnie, Madáčovo, Izáčka, Šándorka, Ovajky, Pod bučinou, Obraz, Čerešňová, Dorotin vŕšok, Prídel, Bukovinka, Líhovec, Za Hrádok, Záhumnie západné, V Ježovej, Dolná dolinka, Pažite, Jablona, Žliabok, Barinské pole, Hričprum, Kopanica na hline, Pavkove záhumnia, Pelegrund, Burčov, Horné tále, Hájik, Sušiny, Parobkovci, Lipovec, Fefetka, Nad jarkom, Baltický, Kubiška, Pod Petian chodníkom, Ošičie, Proti stolíku, Dolno Dačovlomský mlyn, Pod soliskom

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Dolný Vlník, Struháreň, Klinčoky, Pod Vtáčnikom, Za Rákošom, Rakyta, Teliarky, Strieborná, Vlčie drenie, Klapčina, Pod hruškami, Východné záhumnie, Zhora Valovo, Danišová, Dolina, Panské konce, Malý Rimáň, Dielec, Na Glhie, Čierťaž, Horná dolinka, Dolné záhrady, Hušpet, Močiar, Do boku, Pod ulicou, Fľaky, Horné lúky, Slepov vrch, Hanzelky, Široké lúky, Do Breziny, Dúbrava, Vlčí vrch, Malý Rimanec, Na pastiersku, Repiská, Babin vrch, Chmelina, Solisko, Hrbásová, Dolné hájnikovské, Seč, Saské lúky, Frankov mlyn, Žiar, Nad Bariny, Parobkova jama, Na dolinkách, Dolné záhumnia, V krížoch, U Stupy, Nad Baližvým lazom, Jelenka, Priehony, ( Horný Dačov Lom ), Kapustnice, Nad široké lúky, Roveň, Na Rutištia

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Struhárňa, Kút, Prvosňa, Gašparidesov vŕšok, Horná Čerešňová, Medokýšne, Kamenica, Harbasová, Západné záhumie, Prostred laz, Za dielom, Drieňová, Lúčka, Šutin, Brložňa, Háj, Vrchné Jamištia, Budov vrch, Litavica, Bohutina, Kozí hrb, Breziny, Lihovec, Burdovka, Mikulčov laz, Holešťan, Uhlište, Pod Háj, Gavurky, Hrádok, Čierťaž, Horné Bystré, Dolné Uhlisko, Vtáčnik, Uhliská, Medzi Želmegrund, Králikov vrch, Uhrínková, Nad včelínom, Dolinky, Reichard, Kačianka, Rybníky, Korienky, Na Riadky, Malé riečky, Kopaničky, Krajiská, Prostredné hony, Stráň, Kňazova hora, Beniačov diel, Cvietňa, Prvošna, Drahovo, Dráhy, V struhárni, Ostredky, Nad sečou, Rybník

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Šutin bok, Mišova dolinka, Spodné Jamištia, Podrimáň, Pod Hrádkom, Sekier Vrh, Potôčik, Kratinka, Hájište, Jelšina, Hajtmanka, Hostinná lúka, Kováčova dolina, Baňa, U tŕpky, U Štálika, Horáreň, Za majerom, Kamenná stráň, Polom, Dvorce, Bartoška, Horné Iviny, Za Stožkom, Pod cerom, Pod Skalkou, Nad Platinou, Predná Hrabová, Telekiovský majer, Suché Iviny, Dúbravy, Chochlačka, Hradné, Nad Želobudzou, Trhovisko, Majer, Hradné, Pod Miľovou, Kopanica, Osičie, Tŕničky, Krátke, Dvorce, Čavnička, Veľká hora, Kamenná, Stráňa, Včelín, Široké, Do kozej, Kamenné, Dlhé zeme, Závoz, Nad Kamenicou, Na dráhu, Šarajka, Vrch Korienky, Dubník, Kolcotno, Tri kopce

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Uhlište, Spariská, Hájik, Breziny, Priečny diel, Jelšinky, Hrochotská Bukovina, Platina, Rybníky, Grošový háj, Rečková, Popolov kút, Hájik, Chotáre, Grajciarové Trnavy, Nad hájom, Prepoštovnica, Čertové Kúty, Vyše dediny, Solisko, Biarc, Predná Pastierska, Lazy, Bukovec, Za Kušnierikom, Somárno, Michalská, Stará voda, Čiemičky, Vrch Stožok, Janková, Dolné Okrúhlice, Dúbrava, Kaplna, Za Kaplnou, Dolniakovie Michalská, Brezina, Blatá, Jačmeniska, Pod Miškovec

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2946x turistika, 1655x miesto, 869x strom, 127x orientačný bod, 121x poľovnícky posed, 39x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 31x chranený strom, 22x studňa, 22x orientačná mapa, 12x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.