Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Krčovanina, Slúkova jama, Dúbrava, Lonec, Pri Dendišovcoch, Žužňava, Za bralom, Pri horárni, Fiškálska lúka, Pravdovsko, Horná Huta, Pod Koreňom, Červená voda, Muránsky vrch, Dolná Huta, Kalinka, Vyše kostola, Lukové, Pod Bukovinkou, Dolné Tepličky, Motuzy, Útlaky, Záhumnia, Sekier, Pod slatinkou, Plieška, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Háj, Breznický, Jarčula, Horná Dúbrava, Selá, Tŕsťa, Majer Ostrolúckych, Dubina, Hrnčiarka, Tŕstie, Pod hájske lúky, Dolinka, Dolní Chovancovci, Pri cintoríne, Podrimáň, Rovne, Rimáň, Paľovo, Nad mlynom, Kopanica, Priepadliská, Pod bukovinkou, Dolevodie, Polomy, Jamy, Horní Chovancovci, Mlyn Dolina, Sarvaška, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Stolcové záhumnia

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Podježová, Nersnica, Mozoľovci, Jamka, Pátočina, Sopkovci, Brajerka, Padovci, Pod Veľkou Strážou, Hlivinkovci, Nad štáľom, Pri Filipovcoch, Konopnice za košiarom, Zadná Hrabová, Lavičky, Veľké riečky, Žigmundov laz, Čerťaž, Vlasti, Podbartošov, Háj, Futákovci, Záhumnie, Sihla, Močilný vrch, Géciovský majer, Pod hájom, ošípareň, Záhrady, Šípkovec, Nad mlynom, Nad Hájikom, Bukovina, Vrch, Kamenné, Patociny, Pod stranou, Za školou, U troch hrušiek, Patočiny pri hradskej, Kratiny, Kopanička, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Brázdy, Horné záhrady, Sadky, Tajovského, Na priekope, Tepličky, Pod Petrovou, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Bukovinka, Ľubica, Kút

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Košarisko, Baniská, Krásny vŕšok, Mikuškina, Brusno, Michalíkov bok, Filípky, Kramárska, Jedlina, Lúčky, Pálený bok, Na Kobovom, Šúrikovo, Ľuptákovo, Na vrch, Pavlendov laz, Rebrický jarok, Podlysec, Rebríčka, Do Huty, Malý Lysec, Vrbovo, Kaliny, Banisko, Chotár, Ferová, Priehyba, Nad Ľubicou, Bujač, Harmanec, Vachalíkov vrch, Zošiakove Kaliny, Bukovina, Nad Ľubicou, Tále, Veľký Korčín, Vysoká-Chabovec, Podlanie, Nemcová, Veľký Korčín, Čierne brdo, Zadky pri Lieskovskom chotári, Pod Sitárkou, Jelšovo, Priedel, Boroviny, Úhrabia, Stráňa, Kalinovec, Veličova, Vyše Mojžiša, Matiašove breziny, Na Kline, Kuklová, Kamene, Za mostom, Polámaný bok, Žobrácke, Kráľov stôl, Horepelie

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Kopanice, Lazy, Piesky, Diel, Chabovec, Poza háj, Vrchy, Plešina, Šafranica, Plesácko, Slatina, Dolinka, Babia strana, Strážnik, Dubina, Sitárka, Kajchová, Medzi cestami, Pleso, Nad medzou, Brodky, Ľubica, Valinga, Závozy, Polom, Chrastielky, Čierne zeme, Za Plesom, ovč., Klzký vrch, Strieborník, Vŕšky, Zadky, Šindliarka, Rybníky pri hradskej, Hlobejka, Breziny, Brezina, Pod Geberanicou, Letovisko, Za mostom, Bukovina, Na Dieli, Žiar, Školské, K Uhorskému klobúku, Dúbravka, Čertov vŕšok, Baranovská, Za Háj, Kostolná, Široká, Mláčik, Medzi huty, Grúň, Táliky, Háj, Lopatiny, Predok, Na Vrchu

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Dlhé, Breziny, Kamene pod lány, Pri Hrone, Medvedia dolinka, Mátlová, Na hrbe, Hore jamou, Čierťavy, K Uhorskému klobúku, Do úhradu, Ryzne, Nemkin vŕšok, Krnáčovie Žiar, Bučina, Osikovec, Hrádok, Na Vecino, Lopatiny, Háj, Na Krištofe, Na jame, Pastierska, Uhliská, Žrebíky, Úhrady, Pred Jastrabou, Šariny, Bukovinka, Potok, Lukačíkovo, Nad závoz, Nad Uhrinovým potokom, Záhumnie, Ladikovo, Jablonie, Dráhy, Malinie, Nad potokom, Jablonka, Havranov diel, Veľké zeme, Tŕstie, Tále, Stará Huta, Dlhé diely, Zdola Jazovčia, Banský vrch, Kratiny, Hrádok, Pod Brezovým vrchom, Pod dielec, Zákrovie, Pažite, Záskalie, Spoločná, Cerina, Pred hájom, Do Uhorského klobúka, Nivy

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Dielec, Úboč, Malé Fľakovo, Caniare, Pod Veterníkom, Lástok, Dielec, Na blatách, Pliešok, Husová, Kút, Nad sadom, Pod Dielcom, Ohrad, Húšťavy, Dubovský les, Šteflikova lúčka, Pod závoz, K buku, Veľké Fľakovo, Jaseničky, Diery, Laste, Brezie, Za Beňovci, Pod Žobrákom, Dolný Havranec, Polichy, Zadok, Pod Lipovcom, Za Pastierňou, Rybníky, Pod Rakytou, Vlčia diera, Na Prielohách, Pred Mariašovou, Rakyta, Lopaty, Na kúty, U tŕnika, Dolné Tále, Do Lovného, Chytrá dolina, Ohrada, Nad Dráhami, Hanuský háj, Pred Krčovaninou, Čavnička, Šichty, Pustý laz, Nad Stráňou, Krivina, Bencova jama, Kutále, Dolný Rákoš, Horné lúky, Podľa brezín, Boky, Ondrášová, Boľova jama

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Močiar, Za Štetkou, Pod Vlčiu, V bôčku, Stáliky, Lazy pod Bučinou, Horn Dúbrava, Žliabok, Potôčik, Pod Hájom, Pavlovica, Na diele, Chochuľa, Záhrbčie, Repisko, Za Brodom, Bečov, Stráň, Osičiny, Konopiská, Uhliská, Zálohy, Žobrák, Paštálová, Močiare, Lovno, Hračky, Pod Sopúšikom, Háj, Za Hájom, Na Kečke, Pred Nemeckou dolinou, Buľovec, Jamky, Vrchné záhumnie, Pri dube, Brezinka, Suchá, Kocan, Podiely, Kozina, Martiešová, Zákľuky, Lazy, Matejov bok, Mozdrička, Hlboká, Bukovina, Adamová, Pod Bokmi, Kropáčka, Vlčia, Lovno, Kúty, Kopanice, Dráhy, U Sokôlky, Háj, Lipina, Bahýlové jamy

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

Pod Sklienkou, Nivy, Nad Bratinkovou, Dolina, Riadok, Záložnice, Patočiny od starej cesty, Nad Kňazovým potokom, Medzi rásochami, Závoz, Na kňazovom, Horné lúky, Malý Brod, Krížna cesta, Vŕšky, Hubník, Zvarova dolina, Patočiny Lúky, Nad mostom, Dolinka, Lomné, Chmelinie, Cibulisko, Lúčky, Pavlova dolinka, Šavlovica, Nad Hlbokým, U Cigánov, Mariašová, Pod Krížnou cestou, Dieliky, Pod Stráňou, Dolné Jasenice, Horný Rákoš, Pod Viničkami, Medzi dolinkami, Podskalka, Do Brala koncom, Pod skalkou, Bratinková, Hlina, Chotárna dolinka, Zvarník, Gelendov laz, Rigeľ, Zolná, Breziny, Dlhá, Nad kútmi, Michalova, Krčovaniská, Chrasť, Za Kostolcom, Jazero, Baba, Bukovina, Pod hlinou, Macocha, Preľač, Za baštou

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Bučina, Zadné Lomno, Voliarska, Suchý breh, Vyškovce, Na červenkách, Bočiny, Horné Jasenice, Vyškovo, Suchý drieň, Nad Hájom, Krpeľ, Bralo, Pred Lomno, Laste, Dolná Dúbrava, Volovište, hájovňa, Podhaj, Na Močiari, Šutňova, Bakovo, Stráň, Vincalova lúka, V Hlbokom, Riečky, Veľký les, Pred Lomným, Za bralom, Kostolná, Krnáč, Čerešňovo, Dolné lúky, Čerťaž, Vŕšok, Do Kováčovho jarku, U Hloha, Širiny, Pátočiny do Krížnej cesty, Stolce, Horné Riečky, Leštianska dolina, Galov laz, Nákle, Ježovo, Na podháj, Breziny, Tále, Kozí chrbát, Pod Hrbom, Pod Červenou, Závadka, Lehôtka, Imrovka, Pod háj, Pod hradskou, Petrove dielce, Šinglová, Horné lúky, Potočiny

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Sekanina, V Hline, Dolina Ladno, Horný Vlník, Šárova dolina, Kľačany, Vincelova lúka, Sihote, Pod jarkom, Do staričia, Žliabky, Pavlov hrb, Za jarkom, Malé buky, Mrázovka, Vlník, Za Kováčovým jarkom, Janákovci, Halča, Vr ta, Kopaniská, Snožia, Zdola Valovo, Vlčí vrch, Noviny, Kopaničky, Dolné lúky, Konopnice na Paluchu, Pod Petian chodníkom, Nad mlynom, Balkovica, Malý močiar, Grúne, Nad Chrapovou, Jablona, Zhora Valovo, Táliky, Do Dielnic, Klinčoky, Nemcová, Do Koryčišťa, Šalovica, Zhora Zákutia, Ladno, Nad Močidlami, Hroblička, Ošičie, Pod ulicou, Medzi potôčky, Vargov vŕšok, Zákutie, Nad háj, Horné záhumnia, Chrapová, Medzi potôčkami, Rúbanica, Baranová, Laz, Dúbrava, Proti stolíku

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Pavkove záhumnia, Na Brezovskom chodníku, Dielec, Rakyta, Jamištia, Za brezie, Pod Kačaňou, Blaškoviny, Strehovica, Pod hruškami, Danišová, Škodina, Kačaňa, Beňova stránička, Borok, Teliarky, Kopanica, Hanzelky, Prídel, Žliabok, Hrbásová, Na Riadky, Chmelien, Ceriny, Nad višničkami, Medzi močiarmi, Babin vrch, Kopanica na hline, Na pluhu, Frankov mlyn, Za mestským domom, Pod Gehrod, Dolné záhrady, Búchanka, U Môstka, Cesnakovo, Kakatka, Hrabina, Bystré, Rakytiny, Koniec nad lazy, Barinské pole, Burčov, Záhumnie západné, Vrchné Jamištia, Dolný Vlník, Zlobov laz, Líhovec, Horná dolinka, Lazinka, Prvosna, Malé Lípia, Návrtie, Dolina, Široká, Polomy, Pod soliskom, Široké, Dolné Bystré, Pod stračkou

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Seč, Dolná dolinka, Košiariky, Ďurianová, Baližov vrch, Debráč, Križnice, Remerancie, Krčovanina, Pod Vtáčnikom, Beniačov diel, Nemecká dolina, Siele, Stan pod košiarmi, Džigová jama, Kráľov vrch, Pod bučinou, Nad hájom, Malý Rimanec, Kútiky, Kolovratný diel, Pod Široké, Bohutina, Pod slamenými hniezdami, Pod močiarom, Spodné Jamištia, Krpeľ, Dubovina, Podhánková, Rečková, Chmelina, Kolomažnica, Mikšina, Klapčina, Jarhríby, Svätá Anna, V Ježovej, Hudcové lúky, Tŕničky, Raveň, Východné záhumnie, Turňa, Izáčka, Za mlynie, Dolno Dačovlomský mlyn, Horné tále, Suchá, Široké zeme, Nad Kováčovov jamou, Nad dolinkou, Baližov Laz, Šípková jama, Studená, Môstky, Struháreň, Gehrod, Závoz, Chotáre, Panská hať, Pod bukovinkou

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Pažite, Veľká hora, Prielohy, Vrch Sekier, Hájik, Na vtáčnik, Ferianská, Žľab, Ľanovka, Hájik, Rausovka, Jančička, Saské lúky, Hriezlová, Strieborná, Chyžkovka, Pod čertiažou, Hanzelka, Slepov vrch, Dolné hájnikovské, Podsekier, Močiar, Vlčie drenie, Bariny, Madáčovo, Podzáhumnie, Močiarka, Pelegrund, Do boku, Bursovo, Kostolný vrch, Lomno, Fefetka, U lípia, Parobkovci, Východné záhumie, Baltický, Pod Dubovinou, Hušpet, Poslová, Šibeničný vrch, Na vŕšku, Kopanica, Panské konce, Budovka, Ovajky, Dolné záhumnia, Budov vrch, Gubolec, Medzi dolinky, Medzi cestami, Kňazov laz, Široké lúky, Malý Rimáň, Vajdov Debráč, Valenčíkov Debráč, Javoria, Drahovo, Horná Nemáková, Barbolinsko

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Útlaky, Sinkovka, Pri hlbokom jarku, Bukovinka, Háj, Čierťaž, Šándorka, Drieňová, Fľaky, Sušiny, Višničky, Repiská, Solisko, Kaní vrch, Krátke, Včelien, Čerešňová, Hričprum, Dorotin vŕšok, Pri hore, Onofaj, Jánovské lúky, Nad lahošom, Tri kamene, Breziny, Nad jarkom, Horné Bystré, Na Glhie, Kubiška, Lúčka, Uhliská, Burdovka, Za Hrádok, Hájik, Blatá, Kaplna, Jelenka, Do Úhradu, Kováčova dolina, Nad včelínom, Horné Okrúhlice, Hrb, Králikov vrch, Kapustnice, Gašparidesov vŕšok, Kút, Za Kaplnou, Jelšina, Prostredné hony, Uhlište, Kopaničky, Horná Čerešňová, Podrimáň, Západné záhumie, Kačianka, U Stupy, Potôčik, Záhumnia, Korienky, Obraz

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Dúbrava, Kozí hrb, Gavurky, Dolné Okrúhlice, Vyše dediny, Slatinky, ( Horný Dačov Lom ), Pod Miľovou, Za dielom, Priehony, Na pastiersku, Pod pivničkami, Struhárňa, Prvošna, Dlhé, Uhrínková, Lipovec, Pod jahodiskom, Harbasová, Kratinka, Lihovec, Nad Priehrady, V krížoch, Prvosňa, Veľká Hájniková, Ostredky, Rybník, Rybník, Zdoladediny, Slatina, Dolinky, Dolné Uhlisko, Parobkova jama, Nad Bariny, Holešťan, Vtáčnik, Stráň, Brložňa, Prostred laz, Do Breziny, Za mlynom, Horné lúky, Jelšovce, Rákoš, U tŕpky, Šamilovec, Košariská, V struhárni, Na dolinkách, Roveň, Sekier Vrh, Šutin, Nad sečou, Nad široké lúky, Hajtmanka, U Štálika, Do kozej, Za Okrúhlicami, Šutin bok, Brezina

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Cvietňa, Nad Baližvým lazom, Za Rákošom, Šiare, Očovka, Za Medokýšnom, Nad Lípie, Kompanisté, Malý Korčín, Za Kušnierikom, Na brezinách, Breziny, Matrtajky, Za školou, Baňa, Drieňová, Dráhy, Reichard, Pod Kaplnou, Krajiská, Medzi Želmegrund, Nad Bachtárom, Grajciarové Trnavy, Dúbravy, Suché Iviny, Šarajka, Včelín, Kamenné, Za Stožkom, Dlhé zeme, Hostinná lúka, Rybník, Boky, Priečny diel, Bašta, Kňazova hora, Za majerom, Pod Hrádkom, Kolcotno, Litavica, Dielnice, Dvorce, Beláčka, Rybníky, Horné Iviny, Mišova dolinka, Čavnička, Hradné, Medokýšne, Bartoška, Žiar, Hrochotská Bukovina, Hájište, Hrádok, Na Rutištia, Dolinky, Hradné, Dvorce, Malé riečky, Rajčula

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Tri kopce, Dlhá, Polom, Horáreň, Korčín, Háj, Kamenica, Mikulčov laz, Pod cerom, Vrch Korienky, Pod Háj, Čierťaž, Trhovisko, Stráňa, Pod mlynom, Nad Želobudzou, Pod Skalkou, Dlhé, Uhliarová skala, Nad Jarkami, Suchý vrch, Skala, Jazovec, Zoriaňova dolinka, Handel, Hliník, Grošový háj, Gažov vŕšok, Ihráčska hora, Pod dúbravy, Jánošovie vrch, Nad Hraničku, Macáková, Kamenná, Rovné, Jabloňová, Malý lazok, Spariská, Na dráhu, Dlhé Kopanice

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x), Veľká Lúka (21x)

Podobné, okres Zvolen:

2586x turistika, 1650x miesto, 575x strom, 125x orientačný bod, 92x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 28x prístrešok, altánok, 26x turistické informácie, 21x studňa, 13x orientačná mapa, 11x atrakcia, 8x komín, 4x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.