Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Slúkova jama, Krčovanina, Dúbrava, Lonec, Pri Dendišovcoch, Pri horárni, Za bralom, Žužňava, Fiškálska lúka, Horná Huta, Pod Koreňom, Pravdovsko, Červená voda, Muránsky vrch, Dolná Huta, Kalinka, Vyše kostola, Pod Bukovinkou, Dolné Tepličky, Lukové, Plieška, Motuzy, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Sekier, Antolova dolinka, Pod slatinkou, Záhumnia, Háj, Breznický, Horná Dúbrava, Selá, Jarčula, Tŕstie, Majer Ostrolúckych, Dubina, Pod hájske lúky, Hrnčiarka, Dolinka, Tŕsťa, Paľovo, Rovne, Rimáň, Kopanica, Nad mlynom, Dolní Chovancovci, Pri cintoríne, Polomy, Podrimáň, Priepadliská, Pod bukovinkou, Dolevodie, Horní Chovancovci, Jamy, Mlyn Dolina, Sarvaška, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Stolcové záhumnia

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Nersnica, Podježová, Mozoľovci, Pod Veľkou Strážou, Sopkovci, Padovci, Jamka, Pátočina, Brajerka, Nad štáľom, Hlivinkovci, Zadná Hrabová, Konopnice za košiarom, Pri Filipovcoch, Lavičky, Háj, Podbartošov, Žigmundov laz, Veľké riečky, Čerťaž, Vlasti, Futákovci, Močilný vrch, Záhumnie, Sihla, Pod hájom, Géciovský majer, Záhrady, ošípareň, Nad Hájikom, Bukovina, Nad mlynom, Šípkovec, Kamenné, Vrch, Pod stranou, Patočiny pri hradskej, Za školou, Patociny, U troch hrušiek, Kratiny, Kopanička, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Brázdy, Horné záhrady, Sadky, Na priekope, Tajovského, Tepličky, Pod Petrovou, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Pavlendov laz, Pálený bok, Do Huty

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Šúrikovo, Lúčky, Podlysec, Mikuškina, Michalíkov bok, Brusno, Baniská, Ľuptákovo, Kút, Rebrický jarok, Na vrch, Jedlina, Rebríčka, Bukovinka, Kramárska, Filípky, Ľubica, Na Kobovom, Košarisko, Krásny vŕšok, Banisko, Nad Ľubicou, Vrbovo, Kaliny, Malý Lysec, Chotár, Vachalíkov vrch, Ferová, Harmanec, Bujač, Priehyba, Zošiakove Kaliny, Kopanice, Vrchy, Brodky, Chrastielky, Stráňa, Chabovec, Dubina, Veličova, Diel, Čierne zeme, Zadky, Bukovina, Jelšovo, Horepelie, Vysoká-Chabovec, Za Plesom, Kuklová, Polámaný bok, Plesácko, Lazy, Strážnik, Strieborník, Babia strana, Kajchová, Piesky, Slatina, Závozy, Priedel

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Úhrabia, Šafranica, Polom, Šindliarka, Matiašove breziny, Valinga, Za mostom, Dolinka, Čierne brdo, Veľký Korčín, ovč., Plešina, Tále, Kráľov stôl, Vŕšky, Nemcová, Boroviny, Pod Sitárkou, Nad medzou, Kalinovec, Zadky pri Lieskovskom chotári, Podlanie, Poza háj, Veľký Korčín, Kamene, Pleso, Žobrácke, Klzký vrch, Vyše Mojžiša, Medzi cestami, Na Kline, Ľubica, Sitárka, Nad Ľubicou, Lopatiny, Na hrbe, Krnáčovie Žiar, Predok, Medzi huty, Na Krištofe, Breziny, Bukovina, Školské, Breziny, Háj, Široká, Za mostom, Táliky, Nemkin vŕšok, Háj, Žiar, Kostolná, Bučina, K Uhorskému klobúku, Na Vrchu, Osikovec, Medvedia dolinka, Na jame, Za Háj, Hore jamou

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Hlobejka, Dúbravka, Dlhé, Lopatiny, Mláčik, Do úhradu, Na Dieli, Hrádok, Grúň, Letovisko, Čierťavy, Pri Hrone, Mátlová, Na Vecino, Pod Geberanicou, Brezina, K Uhorskému klobúku, Ryzne, Baranovská, Čertov vŕšok, Kamene pod lány, Rybníky pri hradskej, Húšťavy, Šariny, Za Beňovci, Uhliská, Husová, K buku, Dlhé diely, Na blatách, Havranov diel, Úhrady, Zdola Jazovčia, Pred hájom, Kút, Dielec, Pod Veterníkom, Veľké zeme, Brezie, Ladikovo, Nad závoz, Tále, Dubovský les, Nad potokom, Pliešok, Dráhy, Záhumnie, Hrádok, Jaseničky, Bukovinka, Šteflikova lúčka, Lukačíkovo, Laste, Cerina, Pod Brezovým vrchom, Nivy, Záskalie, Potok, Úboč, Jablonka

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Žrebíky, Pažite, Nad Uhrinovým potokom, Banský vrch, Malé Fľakovo, Diery, Do Uhorského klobúka, Lástok, Nad sadom, Pod Dielcom, Pod závoz, Tŕstie, Kratiny, Caniare, Pastierska, Zákrovie, Stará Huta, Jablonie, Ohrad, Spoločná, Pred Jastrabou, Veľké Fľakovo, Dielec, Pod dielec, Malinie, Kopanice, Močiare, Vlčia diera, Za Hájom, Za Štetkou, Hlboká, Dolný Havranec, Buľovec, Zálohy, Pod Lipovcom, Za Brodom, Pustý laz, Lovno, Kutále, Bencova jama, Osičiny, Stáliky, Brezinka, Konopiská, Jamky, Potôčik, Boľova jama, Dolný Rákoš, Na kúty, Záhrbčie, Pod Sopúšikom, Vrchné záhumnie, Kúty, Suchá, Pod Vlčiu, Kropáčka, Dolné Tále, Do Lovného, Háj, Rybníky

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Na Kečke, Pod Bokmi, U tŕnika, Matejov bok, Adamová, Pavlovica, Šichty, Martiešová, Lopaty, Ohrada, Krivina, Zadok, Podiely, Kocan, Hračky, V bôčku, Kozina, Na Prielohách, Čavnička, Bečov, Polichy, Pod Hájom, Zákľuky, Chochuľa, Chytrá dolina, Pod Žobrákom, Pod Rakytou, Stráň, Ondrášová, Hanuský háj, Uhliská, Žobrák, Mozdrička, Lazy, Horné lúky, Za Pastierňou, Žliabok, Lazy pod Bučinou, Repisko, Na diele, Vlčia, Dráhy, Bukovina, Močiar, Paštálová, Boky, Pri dube, Pred Krčovaninou, Rakyta, Horn Dúbrava, Pred Nemeckou dolinou, Nad Dráhami, Podľa brezín, Lovno, Pred Mariašovou, Nad Stráňou, Nivy, Pred Lomno, Podskalka, Gelendov laz

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

Vyškovce, Horný Rákoš, Malý Brod, Bralo, Nad Kňazovým potokom, Nad Hájom, Dolná Dúbrava, Mariašová, Bratinková, Pod Sklienkou, Háj, Patočiny Lúky, Dieliky, Krížna cesta, Preľač, U Cigánov, Chotárna dolinka, Nad Bratinkovou, Chmelinie, Zadné Lomno, Pod Krížnou cestou, Šutňova, Lúčky, Hubník, Za Kostolcom, Baba, Cibulisko, Patočiny od starej cesty, Hlina, Horné lúky, Zolná, Šavlovica, Na kňazovom, Podhaj, Vincalova lúka, Zvarník, Vyškovo, Breziny, Voliarska, Lipina, Pod hlinou, Zvarova dolina, Medzi dolinkami, Krpeľ, Laste, Dolinka, Bučina, Na Močiari, Záložnice, Stráň, Bukovina, Medzi rásochami, Pod skalkou, Dolina, Vŕšky, Závoz, U Sokôlky, Suchý drieň, Bahýlové jamy, Pavlova dolinka

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Pod Viničkami, Za baštou, Horné Jasenice, hájovňa, Lomné, Michalova, Rigeľ, Nad Hlbokým, Dolné Jasenice, Pod Stráňou, Macocha, Nad mostom, Bakovo, Jazero, Chrasť, Do Brala koncom, Dlhá, Bočiny, Na červenkách, Nad kútmi, Suchý breh, Volovište, Riadok, Krčovaniská, Kostolná, Kozí chrbát, Leštianska dolina, Šinglová, Petrove dielce, Pátočiny do Krížnej cesty, Imrovka, Stolce, Tále, Potočiny, Za bralom, Breziny, Lehôtka, Nákle, U Hloha, Pred Lomným, Galov laz, Horné Riečky, Ježovo, Veľký les, Pod hradskou, Horné lúky, Riečky, Dolné lúky, Pod háj, Na podháj, Čerťaž, Širiny, Vŕšok, Čerešňovo, V Hlbokom, Závadka, Pod Červenou, Krnáč, Do Kováčovho jarku, Pod Hrbom

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Horný Vlník, Šárova dolina, Vlník, Do staričia, Vincelova lúka, Vr ta, Sekanina, Snožia, Sihote, Kopaniská, Žliabky, Dolina Ladno, Malé buky, Halča, Mrázovka, Za Kováčovým jarkom, Za jarkom, Pod jarkom, Pavlov hrb, Janákovci, V Hline, Kľačany, Medzi potôčky, Pod hruškami, Dielec, Rakyta, Grúne, Kopaničky, Kačaňa, Rúbanica, Šalovica, Pod Petian chodníkom, Klinčoky, Do Dielnic, Laz, Zhora Valovo, Zdola Valovo, Nemcová, Na Brezovskom chodníku, Strehovica, Hroblička, Jamištia, Vlčí vrch, Jablona, Nad mlynom, Chrapová, Škodina, Nad Chrapovou, Konopnice na Paluchu, Dúbrava, Beňova stránička, Dolné lúky, Ošičie, Pod Kačaňou, Danišová, Pod ulicou, Noviny, Medzi potôčkami, Do Koryčišťa, Pavkove záhumnia

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Proti stolíku, Za brezie, Horné záhumnia, Nad háj, Ladno, Blaškoviny, Balkovica, Nad Močidlami, Zákutie, Vargov vŕšok, Malý močiar, Táliky, Zhora Zákutia, Baranová, Borok, Križnice, Jarhríby, Bariny, Dolné záhumnia, Kútiky, Pod bukovinkou, Budovka, Líhovec, Hudcové lúky, Kňazov laz, Návrtie, Pod Široké, Krpeľ, Bursovo, Panská hať, Krátke, Siele, Bukovinka, Jánovské lúky, Bohutina, Vrchné Jamištia, Dolno Dačovlomský mlyn, Medzi močiarmi, Pod bučinou, Turňa, Pod slamenými hniezdami, Kopanica, Búchanka, Žliabok, Poslová, Kolomažnica, Koniec nad lazy, Pažite, Ďurianová, Košiariky, Za mlynie, Dubovina, Saské lúky, Dolná dolinka, Východné záhumie, V Ježovej, Valenčíkov Debráč, Močiar, Závoz, Nad dolinkou

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Široké zeme, Drahovo, Barbolinsko, Nemecká dolina, Ceriny, Na pluhu, Spodné Jamištia, Prielohy, Solisko, Kráľov vrch, Pod močiarom, Dolný Vlník, Hanzelky, Debráč, Pod Vtáčnikom, Háj, Čierťaž, Malý Rimanec, Breziny, Môstky, Zlobov laz, Pod stračkou, Džigová jama, Drieňová, Sinkovka, Široká, U lípia, Frankov mlyn, Šándorka, Tŕničky, Chotáre, Žľab, Veľká hora, Kaní vrch, Polomy, Slepov vrch, Baližov Laz, Seč, Dolné hájnikovské, Čerešňová, Pod Dubovinou, Šibeničný vrch, Podzáhumnie, Baltický, Sušiny, Včelien, Na Riadky, Vlčie drenie, Hušpet, Dolné záhrady, Raveň, Na vŕšku, Budov vrch, Repiská, Šípková jama, Višničky, Pelegrund, Malý Rimáň, Chmelina, Vajdov Debráč

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Kolovratný diel, Nad Kováčovov jamou, Hrabina, Pod soliskom, Pod čertiažou, Kopanica na hline, Pri hlbokom jarku, Široké lúky, Medzi dolinky, Struháreň, Chyžkovka, Baližov vrch, Močiarka, Medzi cestami, Kostolný vrch, Studená, Beniačov diel, Jančička, Útlaky, Barinské pole, Suchá, Dorotin vŕšok, Burčov, Dolné Bystré, Tri kamene, Rečková, Kakatka, Cesnakovo, Chmelien, Klapčina, Pod Gehrod, Hájik, Parobkovci, Do boku, Široké, Rakytiny, Mikšina, Záhumnie západné, U Môstka, Hájik, Fľaky, Hanzelka, Ovajky, Lomno, Onofaj, Fefetka, Na vtáčnik, Horné tále, Horná dolinka, Nad višničkami, Nad hájom, Gubolec, Babin vrch, Stan pod košiarmi, Svätá Anna, Dolina, Javoria, Východné záhumnie, Izáčka, Ľanovka

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Madáčovo, Hričprum, Prídel, Bystré, Podsekier, Rausovka, Kopanica, Za mestským domom, Hrbásová, Pri hore, Panské konce, Malé Lípia, Vrch Sekier, Ferianská, Strieborná, Hriezlová, Prvosna, Horná Nemáková, Remerancie, Krčovanina, Teliarky, Podhánková, Lazinka, Gehrod, Nad lahošom, Horné Bystré, Gašparidesov vŕšok, Uhrínková, Za Medokýšnom, Za Kaplnou, Kubiška, Parobkova jama, Matrtajky, Breziny, Do Úhradu, Dráhy, Do Breziny, Lihovec, Za Okrúhlicami, Obraz, Kováčova dolina, Kačianka, Západné záhumie, Horné lúky, Vyše dediny, Nad jarkom, Za mlynom, Dolné Uhlisko, Za Hrádok, Nad Bachtárom, Pod Kaplnou, Nad sečou, Krajiská, Vtáčnik, Kopaničky, Korienky, Priehony, Kompanisté, Dlhé, Uhlište

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

V struhárni, Na pastiersku, Prvošna, Jelšovce, Stráň, Za Kušnierikom, Kozí hrb, Lúčka, Šiare, Nad Bariny, V krížoch, U tŕpky, Uhliská, Prostredné hony, Šamilovec, Na Glhie, Gavurky, Jelenka, Rybník, Struhárňa, Lipovec, Košariská, Za školou, Jelšina, U Stupy, Nad Baližvým lazom, Nad včelínom, Drieňová, Horné Okrúhlice, Malý Korčín, Kapustnice, Na dolinkách, Cvietňa, Pod Miľovou, Roveň, Prostred laz, Harbasová, Brložňa, Burdovka, Kaplna, Veľká Hájniková, Prvosňa, Záhumnia, Zdoladediny, Očovka, Podrimáň, ( Horný Dačov Lom ), Šutin bok, U Štálika, Nad Priehrady, Za dielom, Nad široké lúky, Hájik, Brezina, Kút, Pod jahodiskom, Králikov vrch, Hrb, Slatina, Medzi Želmegrund

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Dolné Okrúhlice, Rybník, Baňa, Ostredky, Do kozej, Rákoš, Za Rákošom, Dolinky, Dúbrava, Pod pivničkami, Holešťan, Nad Lípie, Hajtmanka, Horná Čerešňová, Slatinky, Šutin, Reichard, Na brezinách, Sekier Vrh, Kratinka, Blatá, Potôčik, Bašta, Kňazova hora, Čierťaž, Pod Háj, Mikulčov laz, Trhovisko, Šarajka, Hrádok, Grajciarové Trnavy, Pod mlynom, Čavnička, Rybník, Stráňa, Malé riečky, Litavica, Polom, Hradné, Háj, Dvorce, Hostinná lúka, Horáreň, Dlhé zeme, Na Rutištia, Vrch Korienky, Mišova dolinka, Boky, Priečny diel, Včelín, Pod Hrádkom, Za Stožkom, Hájište, Žiar, Suché Iviny, Hradné, Za majerom, Pod Skalkou, Pod cerom, Hrochotská Bukovina

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Dolinky, Bartoška, Dielnice, Medokýšne, Beláčka, Kamenica, Dlhá, Dúbravy, Nad Želobudzou, Horné Iviny, Rajčula, Rybníky, Korčín, Dvorce, Kolcotno, Kamenné, Tri kopce, Hliník, Veľký prieloh, Malá Hôrka, Polom, Lipovec, Ďuričkovie lazy, Dielnice, Gažov vŕšok, Pod bralci, Kamenná stráň, Dlhé Kopanice, Kapustnice, Koncom pod Dúbravné, Dlhé pri Cirkevných, Seč, Dolné Sely, Háj, Uhlište, Pod dúbravy, Breziny, Kamenná, Pod Stráňou, Očová

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x), Veľká Lúka (21x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2864x turistika, 1650x miesto, 821x strom, 126x orientačný bod, 102x poľovnícky posed, 35x turistické informácie, 31x chranený strom, 29x prístrešok, altánok, 22x studňa, 22x orientačná mapa, 11x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.