Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Krčovanina, Slúkova jama, Dúbrava, Lonec, Pri Dendišovcoch, Žužňava, Pri horárni, Za bralom, Fiškálska lúka, Horná Huta, Červená voda, Pravdovsko, Pod Koreňom, Muránsky vrch, Dolná Huta, Kalinka, Vyše kostola, Pod Bukovinkou, Lukové, Dolné Tepličky, Motuzy, Antolova dolinka, Útlaky, Sekier, Pod slatinkou, Plieška, Za vrchnou chrasťou, Háj, Záhumnia, Breznický, Selá, Horná Dúbrava, Jarčula, Majer Ostrolúckych, Tŕsťa, Hrnčiarka, Dolinka, Dubina, Pod hájske lúky, Tŕstie, Dolní Chovancovci, Paľovo, Rovne, Kopanica, Nad mlynom, Rimáň, Pri cintoríne, Polomy, Pod bukovinkou, Priepadliská, Podrimáň, Dolevodie, Horní Chovancovci, Jamy, Mlyn Dolina, Dolne Lanice, Sarvaška, Trňanský chodník, Stolcové záhumnia

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Nersnica, Podježová, Sopkovci, Padovci, Pátočina, Nad štáľom, Mozoľovci, Pod Veľkou Strážou, Brajerka, Jamka, Hlivinkovci, Zadná Hrabová, Pri Filipovcoch, Lavičky, Konopnice za košiarom, Čerťaž, Veľké riečky, Háj, Podbartošov, Vlasti, Žigmundov laz, Močilný vrch, Záhumnie, Futákovci, Sihla, Géciovský majer, Pod hájom, Záhrady, ošípareň, Bukovina, Šípkovec, Nad Hájikom, Nad mlynom, Vrch, Kamenné, Patočiny pri hradskej, Patociny, Pod stranou, U troch hrušiek, Za školou, Kratiny, Kopanička, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Brázdy, Horné záhrady, Sadky, Na priekope, Tajovského, Tepličky, Pod Petrovou, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Na vrch, Pálený bok, Mikuškina

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Pavlendov laz, Šúrikovo, Kút, Rebríčka, Podlysec, Ľubica, Michalíkov bok, Košarisko, Lúčky, Na Kobovom, Brusno, Jedlina, Baniská, Ľuptákovo, Kramárska, Filípky, Bukovinka, Do Huty, Krásny vŕšok, Rebrický jarok, Vrbovo, Harmanec, Ferová, Chotár, Priehyba, Kaliny, Malý Lysec, Banisko, Vachalíkov vrch, Bujač, Nad Ľubicou, Zošiakove Kaliny, Ľubica, Nemcová, Šindliarka, Tále, Veľký Korčín, Boroviny, Za mostom, Medzi cestami, Slatina, Čierne brdo, Poza háj, Strieborník, Veličova, Plešina, Stráňa, Lazy, Na Kline, Pleso, Klzký vrch, ovč., Polom, Horepelie, Bukovina, Matiašove breziny, Chabovec, Strážnik, Nad Ľubicou, Vyše Mojžiša

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Nad medzou, Veľký Korčín, Babia strana, Plesácko, Za Plesom, Pod Sitárkou, Kalinovec, Vŕšky, Závozy, Zadky pri Lieskovskom chotári, Úhrabia, Kajchová, Šafranica, Jelšovo, Sitárka, Kuklová, Piesky, Valinga, Vysoká-Chabovec, Podlanie, Chrastielky, Čierne zeme, Polámaný bok, Priedel, Kráľov stôl, Brodky, Kopanice, Kamene, Diel, Dubina, Zadky, Žobrácke, Dolinka, Vrchy, Široká, Rybníky pri hradskej, Lopatiny, Letovisko, Dúbravka, Breziny, Krnáčovie Žiar, Nemkin vŕšok, Baranovská, Medvedia dolinka, Lopatiny, Osikovec, Na jame, Ryzne, Háj, Bukovina, Hore jamou, K Uhorskému klobúku, Na hrbe, Mláčik, Dlhé, Medzi huty, Na Krištofe, Mátlová, Hlobejka, Na Dieli

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Do úhradu, Čierťavy, Za mostom, Na Vrchu, Predok, Kostolná, Brezina, Hrádok, Pri Hrone, K Uhorskému klobúku, Grúň, Táliky, Čertov vŕšok, Pod Geberanicou, Bučina, Na Vecino, Žiar, Háj, Breziny, Školské, Za Háj, Kamene pod lány, Pažite, Pod Veterníkom, Pod závoz, Tále, Kratiny, Na blatách, Malé Fľakovo, Tŕstie, Kút, Dubovský les, Šariny, K buku, Záhumnie, Diery, Stará Huta, Jablonka, Dlhé diely, Jablonie, Pod dielec, Pod Brezovým vrchom, Banský vrch, Malinie, Caniare, Žrebíky, Nad Uhrinovým potokom, Záskalie, Lukačíkovo, Zákrovie, Húšťavy, Hrádok, Šteflikova lúčka, Veľké zeme, Dráhy, Lástok, Dielec, Bukovinka, Veľké Fľakovo, Havranov diel

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Jaseničky, Laste, Spoločná, Cerina, Ohrad, Za Beňovci, Dielec, Nad potokom, Pastierska, Pliešok, Do Uhorského klobúka, Pod Dielcom, Uhliská, Husová, Pred hájom, Brezie, Nad závoz, Ladikovo, Zdola Jazovčia, Potok, Nivy, Úhrady, Úboč, Nad sadom, Pred Jastrabou, Pod Vlčiu, Boľova jama, Horné lúky, Močiar, Kutále, Boky, Záhrbčie, Pod Hájom, Šichty, Pod Sopúšikom, Vlčia diera, Jamky, Háj, Pod Bokmi, Kozina, Pavlovica, Lovno, Potôčik, Na Kečke, Bečov, Vlčia, Stráň, Močiare, Rakyta, Matejov bok, Za Brodom, Kropáčka, Nad Stráňou, Za Štetkou, Pred Krčovaninou, Lovno, Chochuľa, Hračky, Žobrák, Na Prielohách

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Uhliská, Brezinka, Pod Rakytou, Ondrášová, Pod Žobrákom, Lopaty, Zadok, Kúty, Nad Dráhami, Paštálová, Buľovec, Pred Nemeckou dolinou, Lazy, Martiešová, Dráhy, Dolný Havranec, U tŕnika, Hanuský háj, Pred Mariašovou, Bukovina, Kocan, Do Lovného, Na diele, Polichy, V bôčku, Chytrá dolina, Zákľuky, Konopiská, Osičiny, Hlboká, Ohrada, Na kúty, Za Hájom, Pustý laz, Zálohy, Kopanice, Lazy pod Bučinou, Rybníky, Pod Lipovcom, Suchá, Žliabok, Vrchné záhumnie, Horn Dúbrava, Za Pastierňou, Bencova jama, Podiely, Pri dube, Podľa brezín, Repisko, Dolné Tále, Dolný Rákoš, Mozdrička, Čavnička, Stáliky, Adamová, Krivina, Zvarova dolina, Pod Viničkami, Krčovaniská, Do Brala koncom

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

U Sokôlky, Nad Hlbokým, Nivy, Chrasť, Baba, Suchý breh, Pavlova dolinka, Gelendov laz, Dolné Jasenice, Podhaj, Medzi rásochami, Vyškovo, Háj, Chotárna dolinka, Patočiny Lúky, Na Močiari, Malý Brod, Suchý drieň, Patočiny od starej cesty, Nad Kňazovým potokom, Bočiny, Bratinková, Breziny, Nad mostom, Lúčky, Za baštou, Šavlovica, Chmelinie, Za Kostolcom, Zvarník, Pod skalkou, Bučina, Lipina, Vincalova lúka, Pod Sklienkou, Hlina, Na červenkách, Riadok, Vyškovce, Mariašová, Bukovina, Rigeľ, Medzi dolinkami, Jazero, Krpeľ, Dieliky, Závoz, Bralo, Lomné, Stráň, Zadné Lomno, Dlhá, Dolina, Dolná Dúbrava, Pod hlinou, Pod Stráňou, Pred Lomno, U Cigánov, Podskalka, Cibulisko

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Horný Rákoš, Nad kútmi, hájovňa, Macocha, Nad Bratinkovou, Na kňazovom, Bakovo, Laste, Záložnice, Krížna cesta, Pod Krížnou cestou, Dolinka, Horné Jasenice, Horné lúky, Vŕšky, Šutňova, Hubník, Michalova, Bahýlové jamy, Volovište, Voliarska, Preľač, Zolná, Nad Hájom, Dolné lúky, Na podháj, Za bralom, Pred Lomným, Potočiny, Breziny, Galov laz, Nákle, Pod Hrbom, Pátočiny do Krížnej cesty, Imrovka, Kozí chrbát, Závadka, U Hloha, Krnáč, Horné lúky, Riečky, Do Kováčovho jarku, Stolce, Lehôtka, Kostolná, Pod Červenou, Tále, Leštianska dolina, Horné Riečky, Čerťaž, Vŕšok, Pod hradskou, Širiny, Šinglová, V Hlbokom, Ježovo, Petrove dielce, Veľký les, Pod háj, Čerešňovo

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Vlník, Horný Vlník, Janákovci, Kopaniská, Malé buky, Vr ta, Mrázovka, Za jarkom, Dolina Ladno, Sekanina, Kľačany, Sihote, Pod jarkom, Pavlov hrb, Halča, Do staričia, Vincelova lúka, Žliabky, Šárova dolina, Za Kováčovým jarkom, Snožia, V Hline, Laz, Dielec, Vlčí vrch, Pod Kačaňou, Pavkove záhumnia, Zhora Zákutia, Ladno, Dúbrava, Za brezie, Šalovica, Klinčoky, Medzi potôčky, Do Dielnic, Horné záhumnia, Zdola Valovo, Na Brezovskom chodníku, Hroblička, Pod Petian chodníkom, Zhora Valovo, Pod ulicou, Rakyta, Proti stolíku, Chrapová, Kopaničky, Medzi potôčkami, Strehovica, Beňova stránička, Dolné lúky, Do Koryčišťa, Rúbanica, Pod hruškami, Jamištia, Grúne, Blaškoviny, Nad Močidlami, Konopnice na Paluchu, Škodina, Jablona

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Táliky, Nemcová, Malý močiar, Zákutie, Vargov vŕšok, Nad Chrapovou, Ošičie, Balkovica, Nad háj, Danišová, Baranová, Borok, Kačaňa, Nad mlynom, Noviny, Chyžkovka, Pod bukovinkou, Prídel, Háj, Kakatka, Tŕničky, Breziny, Jančička, Široká, Hájik, Fefetka, Lazinka, Šípková jama, Bukovinka, Malý Rimanec, Klapčina, Siele, Strieborná, Babin vrch, Horná dolinka, Pod soliskom, Na pluhu, Dorotin vŕšok, Horné tále, Dolné Bystré, Vajdov Debráč, Široké lúky, Beniačov diel, Dolno Dačovlomský mlyn, Raveň, Pod močiarom, Hanzelky, Pod bučinou, Chmelien, Kopanica, Krátke, Chotáre, Onofaj, Krpeľ, Poslová, Kostolný vrch, Malý Rimáň, Vlčie drenie, Hričprum, Pri hlbokom jarku

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Útlaky, Javoria, Rausovka, U lípia, Cesnakovo, Budovka, Parobkovci, Dolné záhumnia, Líhovec, Kopanica na hline, Križnice, Dolná dolinka, Do boku, Vrchné Jamištia, Kolomažnica, Gubolec, Východné záhumie, Záhumnie západné, Vrch Sekier, Barinské pole, V Ježovej, Ľanovka, Jánovské lúky, Košiariky, Džigová jama, Malé Lípia, Frankov mlyn, Závoz, Lomno, Pod Dubovinou, Dolné záhrady, Močiarka, Valenčíkov Debráč, Madáčovo, Kolovratný diel, Kútiky, Studená, Dolný Vlník, Struháreň, Nad dolinkou, Hanzelka, Koniec nad lazy, Šibeničný vrch, Nemecká dolina, Ďurianová, Seč, Panská hať, U Môstka, Fľaky, Pod Gehrod, Rečková, Široké zeme, Chmelina, Môstky, Burčov, Podsekier, Spodné Jamištia, Izáčka, Ferianská, Sinkovka

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Drahovo, Barbolinsko, Bystré, Pažite, Sušiny, Včelien, Za mlynie, Dubovina, Veľká hora, Nad hájom, Široké, Pod Vtáčnikom, Žľab, Saské lúky, Tri kamene, Remerancie, Zlobov laz, Svätá Anna, Dolné hájnikovské, Čerešňová, Pelegrund, Repiská, Hrabina, Čierťaž, Baližov Laz, Podzáhumnie, Ceriny, Bursovo, Dolina, Baltický, Hušpet, Kňazov laz, Hudcové lúky, Na vŕšku, Budov vrch, Kráľov vrch, Stan pod košiarmi, Búchanka, Východné záhumnie, Medzi dolinky, Medzi cestami, Pod Široké, Polomy, Rakytiny, Kopanica, Turňa, Jarhríby, Gehrod, Medzi močiarmi, Podhánková, Nad Kováčovov jamou, Prielohy, Slepov vrch, Nad lahošom, Panské konce, Žliabok, Baližov vrch, Kaní vrch, Horná Nemáková, Mikšina

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Šándorka, Teliarky, Pri hore, Na vtáčnik, Ovajky, Drieňová, Nad višničkami, Bariny, Pod slamenými hniezdami, Višničky, Močiar, Debráč, Pod čertiažou, Návrtie, Hájik, Hriezlová, Prvosna, Za mestským domom, Pod stračkou, Krčovanina, Bohutina, Na Riadky, Suchá, Hrbásová, Solisko, Uhliská, Prvosňa, Kratinka, Šutin bok, Rákoš, Uhrínková, Kopaničky, Nad jarkom, Jelšovce, Pod pivničkami, Za Hrádok, Matrtajky, Malý Korčín, Kapustnice, Jelenka, Na dolinkách, Šiare, ( Horný Dačov Lom ), Stráň, Struhárňa, Horné Okrúhlice, Gašparidesov vŕšok, Nad Bachtárom, Rybník, Potôčik, Ostredky, Za dielom, Sekier Vrh, Kačianka, Lihovec, Parobkova jama, Nad široké lúky, U tŕpky, Za Okrúhlicami, Zdoladediny

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Dráhy, Pod Miľovou, U Stupy, Prvošna, Kozí hrb, Holešťan, Blatá, Vyše dediny, Kút, Pod Kaplnou, Prostredné hony, Dolné Uhlisko, Gavurky, Krajiská, Do Breziny, Za Kaplnou, V krížoch, Roveň, Za mlynom, Na pastiersku, Horná Čerešňová, Do kozej, Dúbrava, Reichard, Hájik, Košariská, Baňa, Za Kušnierikom, Na Glhie, Uhlište, Podrimáň, Harbasová, Drieňová, Za Medokýšnom, Brezina, Jelšina, Slatinky, Brložňa, Nad včelínom, Kaplna, Nad Bariny, Horné lúky, Šutin, Pod jahodiskom, Burdovka, Horné Bystré, Obraz, Nad Priehrady, Lipovec, Na brezinách, Hajtmanka, Očovka, Lúčka, Slatina, Šamilovec, Breziny, Dlhé, Kubiška, Cvietňa, Medzi Želmegrund

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Priehony, Korienky, Králikov vrch, Nad sečou, V struhárni, Rybník, Dolinky, Nad Lípie, Vtáčnik, Kováčova dolina, Dolné Okrúhlice, Záhumnia, Za Rákošom, U Štálika, Hrb, Za školou, Do Úhradu, Nad Baližvým lazom, Kompanisté, Prostred laz, Západné záhumie, Veľká Hájniková, Pod Skalkou, Dolinky, Šarajka, Boky, Dlhá, Rybníky, Malé riečky, Kamenica, Hrádok, Mišova dolinka, Dvorce, Bartoška, Pod Hrádkom, Kňazova hora, Hradné, Rybník, Kolcotno, Grajciarové Trnavy, Za Stožkom, Priečny diel, Nad Želobudzou, Na Rutištia, Litavica, Vrch Korienky, Trhovisko, Bašta, Horné Iviny, Pod cerom, Horáreň, Hájište, Čavnička, Čierťaž, Korčín, Suché Iviny, Včelín, Háj, Polom, Žiar

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Stráňa, Mikulčov laz, Hostinná lúka, Tri kopce, Dúbravy, Za majerom, Dvorce, Pod Háj, Dlhé zeme, Medokýšne, Hrochotská Bukovina, Pod mlynom, Kamenné, Rajčula, Hradné, Beláčka, Dielnice, Kapustnice, Rovné, Vevericová, Polom, Klobušického vrch, Úbočia, Koncom pod Dúbravné, Ravenské, Ďuričkovie lazy, Veľký prieloh, Pod Stráňou, Hlôšňová, Malý lazok, Bujačia, Spariská, Lužno, Šúchačky, Dolné medziny, Nad majerom, Malý Kalinovec, Bok, Škulavé Trňavy, Zadná Pastierska

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x), Veľká Lúka (21x)

Podobné, okres Zvolen:

2784x turistika, 1650x miesto, 763x strom, 125x orientačný bod, 100x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 28x prístrešok, altánok, 26x turistické informácie, 22x studňa, 13x orientačná mapa, 11x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.