Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Krčovanina, Dúbrava, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Za bralom, Pri horárni, Fiškálska lúka, Horná Huta, Pod Koreňom, Pravdovsko, Červená voda, Muránsky vrch, Dolná Huta, Vyše kostola, Kalinka, Lukové, Pod Bukovinkou, Dolné Tepličky, Plieška, Motuzy, Útlaky, Sekier, Pod slatinkou, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Háj, Záhumnia, Breznický, Jarčula, Horná Dúbrava, Selá, Majer Ostrolúckych, Tŕstie, Tŕsťa, Dubina, Dolinka, Hrnčiarka, Pod hájske lúky, Nad mlynom, Rovne, Kopanica, Rimáň, Pri cintoríne, Paľovo, Dolní Chovancovci, Pod bukovinkou, Priepadliská, Podrimáň, Dolevodie, Polomy, Horní Chovancovci, Jamy, Mlyn Dolina, Riečky, Horné Riečky, Dolne Lanice, Sarvaška

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Trňanský chodník, Za mestským domom, Stolcové záhumnia, Bystré, Búchanka, Rybník, Nersnica, Podježová, Nad Lípie, Pod Veľkou Strážou, Nad štáľom, Pátočina, Mozoľovci, Jamka, Brajerka, Beláčka, Sopkovci, Hlivinkovci, Padovci, Pri Filipovcoch, Zadná Hrabová, Horné záhrady, Konopnice za košiarom, Lavičky, Čerťaž, Podbartošov, Háj, Žigmundov laz, Vlasti, Veľké riečky, Sihla, Močilný vrch, Záhumnie, Futákovci, Medzi Kalinovce, Géciovský majer, Pod hájom, ošípareň, Záhrady, Trpín, Bukovina, Nad Hájikom, Vevericová, Nad mlynom, Bugárovo, Šípkovec, Vrch, Kamenné, Vyše rybníka, Patociny, Pod stranou, U troch hrušiek, Za školou, Stredná hora, Z humnia, Sadky, Patočiny pri hradskej, Veľký Sietenec, Na priekope, Kamene

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Kratiny, Kopanička, Na Púske, Do vlčieho, Pod Háj, Môťová, Za mostom, Brázdy, Tajovského, Tepličky, Pod Petrovou, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Mikuškina, Kút, Pavlendov laz, Rebrický jarok, Ľuptákovo, Filípky, Pálený bok, Podlysec, Baniská, Ľubica, Kramárska, Brusno, Michalíkov bok, Krásny vŕšok, Lúčky, Šúrikovo, Bukovinka, Jedlina, Na vrch, Do Huty, Košarisko, Na Kobovom, Rebríčka, Chotár, Ferová, Harmanec, Priehyba, Nad Ľubicou, Malý Lysec, Bujač, Kaliny, Vrbovo, Vachalíkov vrch, Banisko, Zošiakove Kaliny, Úhrabia, Brodky, Chrastielky, Strážnik, Za mostom, Sitárka, Diel, Horepelie, Veľký Korčín, Chabovec, Piesky

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Na Kline, Polámaný bok, ovč., Klzký vrch, Šarina, Valinga, Bečovská Báň, Slatina, Nad medzou, Kamene, Plesácko, Medzi cestami, Kráľov stôl, Zadky, Vrchy, Matiašove breziny, Podlanie, Kajchová, Nad Ľubicou, Zadky pri Lieskovskom chotári, Vysoká-Chabovec, Boroviny, Tále, Žobrácke, Vyše Mojžiša, Priedel, Šindliarka, Závozy, Dubina, Poza háj, Ľubica, Nemcová, Veľký Korčín, Dolinka, Lazy, Pleso, Za Plesom, Bukovina, Čierne brdo, Polom, Kalinovec, Strieborník, Stráňa, Kuklová, Šafranica, Čierne zeme, Veličova, Pod Sitárkou, Babia strana, Jelšovo, Plešina, Kopanice, Vŕšky, Osikovec, Na Dieli, Široká, Krnáčovie Žiar, Breziny, Na jame, Do úhradu

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Na hrbe, Na Vecino, Čierťavy, Pri Hrone, Mláčik, Dúbravka, Hlobejka, Medzi huty, Breziny, Bučina, Lopatiny, Kostolná, Lopatiny, Kamene pod lány, Hore jamou, Na Krištofe, Rybníky pri hradskej, Predok, Nemkin vŕšok, Za Háj, Háj, Hrádok, Letovisko, Na Vrchu, Ryzne, Za mostom, Pod Geberanicou, Mátlová, Táliky, Čertov vŕšok, Háj, K Uhorskému klobúku, Baranovská, Bukovina, Grúň, Brezina, Žiar, Dlhé, Medvedia dolinka, Školské, K Uhorskému klobúku, Záskalie, Potok, Caniare, Záhumnie, Zdola Jazovčia, Dubovský les, Nad sadom, Šariny, Zákrovie, Tále, Pažite, Za Beňovci, Lukačíkovo, Bukovinka, Šteflikova lúčka, Nivy, Dráhy, Jaseničky, Pastierska

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Spoločná, Nad závoz, Pred hájom, Laste, Veľké zeme, Brezie, Pod Brezovým vrchom, Húšťavy, Kút, Husová, Nad Uhrinovým potokom, Cerina, Pod Dielcom, Malinie, Banský vrch, Úhrady, Kratiny, Diery, Na blatách, Žrebíky, Veľké Fľakovo, Lástok, Uhliská, Ohrad, Hrádok, Pod závoz, Malé Fľakovo, K buku, Jablonie, Úboč, Havranov diel, Dielec, Pred Jastrabou, Ladikovo, Dlhé diely, Nad potokom, Pod Veterníkom, Jablonka, Dielec, Stará Huta, Pod dielec, Pliešok, Tŕstie, Do Uhorského klobúka, Krivina, Chochuľa, Pod Vlčiu, Lopaty, Rakyta, Potôčik, Uhliská, Boľova jama, Pod Bokmi, Zákľuky, Horn Dúbrava, Stráň, Konopiská, Pred Mariašovou, Hračky, Za Štetkou

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Kocan, Rybníky, Kúty, Lovno, Bukovina, Jamky, Stáliky, Záhrbčie, Boky, V bôčku, Polichy, Za Pastierňou, Chytrá dolina, Dráhy, Dolný Havranec, Močiar, Lazy pod Bučinou, Pod Žobrákom, Repisko, Háj, Nad Stráňou, Bencova jama, Horné lúky, Mozdrička, Buľovec, Pri dube, Pustý laz, Vlčia diera, Šichty, Na diele, Ohrada, Pred Nemeckou dolinou, Pred Krčovaninou, Močiare, Podiely, Žobrák, Hanuský háj, Vlčia, Kutále, Zálohy, Paštálová, Čavnička, Podľa brezín, Pavlovica, Pod Lipovcom, Kozina, Pod Sopúšikom, Lovno, Do Lovného, Na kúty, Pod Rakytou, Na Prielohách, Za Hájom, Adamová, Na Kečke, Za Brodom, Kopanice, Zadok, Pod Hájom, Dolné Tále

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

Kropáčka, Nad Dráhami, Brezinka, Vrchné záhumnie, Suchá, Osičiny, Ondrášová, U tŕnika, Martiešová, Lazy, Hlboká, Žliabok, Matejov bok, Bečov, Dolný Rákoš, Háj, Zadné Lomno, Medzi dolinkami, Nad Hájom, Záložnice, Krpeľ, Zvarník, Bakovo, Patočiny od starej cesty, Krčovaniská, Dlhá, Vŕšky, Dieliky, Pred Lomno, Lipina, Podhaj, Stráň, Horný Rákoš, Patočiny Lúky, Horné Jasenice, Pod Krížnou cestou, Na kňazovom, Podskalka, Malý Brod, Bočiny, Baba, Michalova, Macocha, Dolina, Dolné Jasenice, Lúčky, Do Brala koncom, Nad Kňazovým potokom, Nad kútmi, Zolná, Pod Sklienkou, Bučina, Hlina, Pavlova dolinka, Vyškovce, Chrasť, Gelendov laz, Lomné, Šutňova, hájovňa

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Medzi rásochami, Voliarska, Dolinka, Suchý breh, Nad Hlbokým, Na Močiari, Pod hlinou, Riadok, Nivy, Volovište, Rigeľ, Nad Bratinkovou, Vyškovo, U Cigánov, Nad mostom, Pod skalkou, Za Kostolcom, Horné lúky, Krížna cesta, Jazero, Mariašová, Vincalova lúka, Laste, Bukovina, U Sokôlky, Bahýlové jamy, Závoz, Dolná Dúbrava, Suchý drieň, Cibulisko, Preľač, Chotárna dolinka, Pod Viničkami, Na červenkách, Za baštou, Pod Stráňou, Šavlovica, Zvarova dolina, Bralo, Breziny, Bratinková, Chmelinie, Hubník, Šinglová, Čerťaž, Dolné lúky, Krnáč, Nákle, Pod Hrbom, Imrovka, Do Kováčovho jarku, Ježovo, Širiny, Pod háj, Petrove dielce, Leštianska dolina, Tále, Lehôtka, Galov laz, Na podháj

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Kostolná, Čerešňovo, Potočiny, V Hlbokom, Stolce, Za bralom, Pod Červenou, Pod hradskou, Kozí chrbát, Horné lúky, Breziny, Pred Lomným, Vŕšok, Pátočiny do Krížnej cesty, Závadka, U Hloha, Veľký les, Pod jarkom, Janákovci, Snožia, Vincelova lúka, V Hline, Do staričia, Vr ta, Kopaniská, Sekanina, Žliabky, Za Kováčovým jarkom, Halča, Mrázovka, Dolina Ladno, Sihote, Kľačany, Pavlov hrb, Vlník, Horný Vlník, Šárova dolina, Malé buky, Za jarkom, Chrapová, Na Brezovskom chodníku, Nad háj, Malý močiar, Beňova stránička, Dolné lúky, Ošičie, Zhora Zákutia, Zákutie, Zdola Valovo, Jamištia, Vlčí vrch, Za brezie, Jablona, Baranová, Pod Petian chodníkom, Dúbrava, Šalovica, Laz, Konopnice na Paluchu, Kačaňa

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Nad Močidlami, Nad Chrapovou, Kopaničky, Táliky, Pavkove záhumnia, Zhora Valovo, Blaškoviny, Medzi potôčky, Dielec, Ladno, Noviny, Medzi potôčkami, Pod hruškami, Borok, Balkovica, Danišová, Grúne, Škodina, Pod ulicou, Nad mlynom, Rakyta, Klinčoky, Vargov vŕšok, Proti stolíku, Strehovica, Pod Kačaňou, Horné záhumnia, Hroblička, Nemcová, Rúbanica, Do Dielnic, Do Koryčišťa, Šándorka, Vrchné Jamištia, Hrbásová, Dolný Vlník, Pod soliskom, Dubovina, Budovka, Slepov vrch, Spodné Jamištia, Izáčka, Prídel, Chmelien, Cesnakovo, Gubolec, Solisko, Háj, Malý Rimanec, Bohutina, Dolné hájnikovské, Džigová jama, Na vŕšku, Madáčovo, Nad hájom, Fľaky, Pelegrund, Dolina, Burčov, Chmelina

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Javoria, Medzi močiarmi, Panské konce, Nad lahošom, Hrabina, Malý Rimáň, Vrch Sekier, Ľanovka, Tŕničky, Barbolinsko, Záhumnie západné, Návrtie, Hanzelky, Križnice, Sinkovka, Prielohy, Hričprum, Do boku, Dolná dolinka, Saské lúky, Bukovinka, Na pluhu, Široké zeme, Žľab, Remerancie, V Ježovej, Pod Široké, Strieborná, Široké, Studená, Malé Lípia, Horné tále, Pod Dubovinou, Zlobov laz, Močiar, Baližov vrch, Podsekier, Kráľov vrch, Rečková, Medzi dolinky, Nad dolinkou, Východné záhumie, Východné záhumnie, Na vtáčnik, Svätá Anna, Pod bučinou, Drieňová, Mikšina, Široké lúky, Onofaj, Na Riadky, Valenčíkov Debráč, Hriezlová, Nad Kováčovov jamou, Prvosna, Krčovanina, Višničky, Za mlynie, Hušpet, Tri kamene

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Dolné záhrady, U Môstka, Široká, Gehrod, Drahovo, Suchá, Podhánková, Hanzelka, Šibeničný vrch, Vajdov Debráč, Závoz, Líhovec, Chotáre, Medzi cestami, Koniec nad lazy, Horná dolinka, Fefetka, Pod bukovinkou, Čierťaž, Kakatka, Panská hať, Šípková jama, Pod Gehrod, Nemecká dolina, Pod slamenými hniezdami, Krpeľ, Kolomažnica, Ferianská, Kaní vrch, Horná Nemáková, Raveň, Turňa, Dorotin vŕšok, Bariny, Hudcové lúky, Nad višničkami, Rakytiny, Včelien, Kopanica, Ceriny, Ovajky, Budov vrch, Barinské pole, Poslová, Hájik, U lípia, Kútiky, Bursovo, Pri hlbokom jarku, Dolno Dačovlomský mlyn, Veľká hora, Baližov Laz, Žliabok, Jarhríby, Lomno, Dolné záhumnia, Klapčina, Čerešňová, Útlaky, Seč

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Jánovské lúky, Pod Vtáčnikom, Parobkovci, Sušiny, Frankov mlyn, Kostolný vrch, Krátke, Môstky, Pod stračkou, Pri hore, Kopanica na hline, Repiská, Rausovka, Hájik, Vlčie drenie, Polomy, Breziny, Debráč, Pod čertiažou, Chyžkovka, Pažite, Stan pod košiarmi, Košiariky, Beniačov diel, Ďurianová, Močiarka, Siele, Kopanica, Lazinka, Pod močiarom, Babin vrch, Podzáhumnie, Baltický, Jančička, Struháreň, Dolné Bystré, Kolovratný diel, Kňazov laz, Teliarky, Dúbrava, Podrimáň, Potôčik, Ostredky, Za dielom, Jelšina, Kratinka, Lúčka, Uhrínková, Korienky, Burdovka, Za Kušnierikom, Pod pivničkami, Veľká Hájniková, U Stupy, Nad Bachtárom, Do kozej, Vtáčnik, Holešťan, Breziny, Za Okrúhlicami

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Prostred laz, Prostredné hony, Jelenka, Záhumnia, Na pastiersku, Králikov vrch, Horné Bystré, Za Kaplnou, Roveň, ( Horný Dačov Lom ), Priehony, Slatinky, Hájik, Za Medokýšnom, Hajtmanka, Dlhé, Brložňa, Hrb, Kačianka, U tŕpky, Lipovec, Horné lúky, V krížoch, Horná Čerešňová, Prvosňa, Harbasová, Gavurky, Parobkova jama, Nad jarkom, Pod Kaplnou, Rákoš, Za mlynom, Kubiška, Západné záhumie, V struhárni, Kozí hrb, Do Breziny, Za Rákošom, Na Glhie, Kováčova dolina, Na brezinách, Uhliská, Nad Baližvým lazom, Košariská, Brezina, U Štálika, Dráhy, Krajiská, Pod jahodiskom, Kapustnice, Jelšovce, Baňa, Lihovec, Nad včelínom, Uhlište, Cvietňa, Kopaničky, Dolné Uhlisko, Blatá, Očovka

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Nad sečou, Struhárňa, Do Úhradu, Horné Okrúhlice, Šutin, Šamilovec, Za školou, Za Hrádok, Sekier Vrh, Malý Korčín, Nad široké lúky, Zdoladediny, Kút, Na dolinkách, Kaplna, Medzi Želmegrund, Pod Miľovou, Šiare, Reichard, Dolné Okrúhlice, Drieňová, Stráň, Dolinky, Nad Priehrady, Kompanisté, Nad Bariny, Gašparidesov vŕšok, Obraz, Šutin bok, Prvošna, Rybník, Slatina, Matrtajky, Vyše dediny, Hradné, Háj, Dlhé zeme, Hájište, Kamenné, Čavnička, Polom, Trhovisko, Čierťaž, Dvorce, Mikulčov laz, Žiar, Kolcotno, Bašta, Rajčula, Nad Želobudzou, Pod cerom, Pod Skalkou, Dielnice, Suché Iviny, Dúbravy, Medokýšne, Za Stožkom, Malé riečky, Litavica, Rybníky

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Tri kopce, Pod mlynom, Pod Hrádkom, Rybník, Korčín, Mišova dolinka, Za majerom, Kňazova hora, Bartoška, Vrch Korienky, Horáreň, Hrádok, Boky, Dlhá, Hrochotská Bukovina, Šarajka, Hostinná lúka, Kamenica, Hradné, Horné Iviny, Dolinky, Pod Háj, Grajciarové Trnavy, Priečny diel, Včelín, Dvorce, Na Rutištia, Stráňa, Breziny, Breziny, Malý lazok, Kráľova púť, Chochlačka, Vrch Stožok, Za jarkom, Dolná Bujačia, Uhliarová skala, Káčerove lazy, Nad včelínom, Skala

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2882x turistika, 1655x miesto, 824x strom, 127x orientačný bod, 109x poľovnícky posed, 35x turistické informácie, 31x chranený strom, 30x prístrešok, altánok, 22x studňa, 22x orientačná mapa, 12x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.