Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Dúbrava, Krčovanina, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Lonec, Pri horárni, Žužňava, Za bralom, Fiškálska lúka, Červená voda, Pod Koreňom, Horná Huta, Pravdovsko, Dolná Huta, Muránsky vrch, Vyše kostola, Kalinka, Lukové, Pod Bukovinkou, Dolné Tepličky, Motuzy, Antolova dolinka, Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Sekier, Plieška, Pod slatinkou, Záhumnia, Háj, Breznický, Jarčula, Selá, Horná Dúbrava, Dubina, Majer Ostrolúckych, Tŕsťa, Hrnčiarka, Dolinka, Pod hájske lúky, Tŕstie, Paľovo, Pri cintoríne, Kopanica, Podrimáň, Dolní Chovancovci, Rovne, Nad mlynom, Pod bukovinkou, Polomy, Dolevodie, Priepadliská, Rimáň, Jamy, Horní Chovancovci, Mlyn Dolina, Sarvaška, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Stolcové záhumnia

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Podježová, Nersnica, Pátočina, Jamka, Mozoľovci, Pod Veľkou Strážou, Nad štáľom, Sopkovci, Brajerka, Padovci, Hlivinkovci, Zadná Hrabová, Pri Filipovcoch, Lavičky, Konopnice za košiarom, Háj, Čerťaž, Veľké riečky, Žigmundov laz, Podbartošov, Vlasti, Záhumnie, Močilný vrch, Futákovci, Sihla, Pod hájom, Géciovský majer, Záhrady, ošípareň, Nad Hájikom, Nad mlynom, Šípkovec, Bukovina, Vrch, Kamenné, Patociny, Pod stranou, Za školou, Patočiny pri hradskej, U troch hrušiek, Kopanička, Kratiny, Do vlčieho, Môťová, Pod Háj, Za mostom, Brázdy, Horné záhrady, Sadky, Na priekope, Tajovského, Tepličky, Pod Petrovou, Mlynska, Rákoš, Kratiny, Z humnia, Lúčky, Do Huty, Košarisko

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Ľuptákovo, Kút, Baniská, Bukovinka, Na vrch, Rebrický jarok, Pálený bok, Ľubica, Podlysec, Šúrikovo, Na Kobovom, Michalíkov bok, Filípky, Kramárska, Rebríčka, Mikuškina, Brusno, Pavlendov laz, Jedlina, Krásny vŕšok, Vachalíkov vrch, Ferová, Kaliny, Priehyba, Malý Lysec, Nad Ľubicou, Vrbovo, Banisko, Chotár, Harmanec, Bujač, Zošiakove Kaliny, Úhrabia, Čierne brdo, Bukovina, Boroviny, Nad Ľubicou, Šindliarka, Veľký Korčín, Klzký vrch, Za Plesom, Dolinka, Kajchová, Vrchy, Medzi cestami, Poza háj, Slatina, Stráňa, Jelšovo, Kráľov stôl, Pod Sitárkou, ovč., Pleso, Tále, Babia strana, Kopanice, Žobrácke, Piesky, Závozy, Plesácko

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Diel, Veličova, Vysoká-Chabovec, Polom, Plešina, Strieborník, Zadky pri Lieskovskom chotári, Za mostom, Kalinovec, Podlanie, Na Kline, Valinga, Čierne zeme, Dubina, Zadky, Priedel, Kamene, Brodky, Ľubica, Kuklová, Nad medzou, Nemcová, Vyše Mojžiša, Strážnik, Matiašove breziny, Sitárka, Veľký Korčín, Horepelie, Šafranica, Lazy, Polámaný bok, Chabovec, Chrastielky, Vŕšky, Mátlová, Hlobejka, Dúbravka, Hore jamou, Kostolná, Krnáčovie Žiar, Lopatiny, Brezina, Žiar, Ryzne, Háj, K Uhorskému klobúku, Pri Hrone, Za mostom, Kamene pod lány, Do úhradu, Nemkin vŕšok, K Uhorskému klobúku, Pod Geberanicou, Predok, Háj, Čierťavy, Breziny, Lopatiny, Medvedia dolinka, Školské

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Mláčik, Hrádok, Za Háj, Bučina, Grúň, Rybníky pri hradskej, Na Krištofe, Táliky, Bukovina, Medzi huty, Čertov vŕšok, Dlhé, Baranovská, Na Vecino, Na Vrchu, Osikovec, Letovisko, Na hrbe, Breziny, Široká, Na jame, Na Dieli, Kratiny, Pod závoz, Pod Veterníkom, Zákrovie, Dubovský les, Malinie, Ohrad, Uhliská, Pred Jastrabou, Laste, Tále, Diery, Šariny, Veľké Fľakovo, Brezie, Lástok, Nad potokom, Pažite, Dielec, Hrádok, Záskalie, Kút, Pod Brezovým vrchom, Nad Uhrinovým potokom, Dlhé diely, Pod dielec, Caniare, Zdola Jazovčia, Husová, Tŕstie, Žrebíky, Lukačíkovo, Jaseničky, Úboč, Do Uhorského klobúka, K buku, Nad sadom, Za Beňovci

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Húšťavy, Nad závoz, Záhumnie, Malé Fľakovo, Nivy, Stará Huta, Havranov diel, Dráhy, Ladikovo, Pred hájom, Spoločná, Potok, Banský vrch, Pliešok, Bukovinka, Dielec, Jablonka, Veľké zeme, Cerina, Pastierska, Jablonie, Na blatách, Šteflikova lúčka, Úhrady, Pod Dielcom, Pred Nemeckou dolinou, Chytrá dolina, Zadok, Pustý laz, Chochuľa, Podiely, Horné lúky, Záhrbčie, Hlboká, Horn Dúbrava, Vrchné záhumnie, Hračky, Lazy pod Bučinou, Nad Stráňou, Potôčik, Jamky, Do Lovného, Konopiská, Žliabok, Martiešová, Buľovec, Pod Rakytou, Za Brodom, Zákľuky, Pod Bokmi, Adamová, Bukovina, Dolný Havranec, Brezinka, Rakyta, Zálohy, Pred Krčovaninou, Ohrada, Osičiny, Pred Mariašovou

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Za Hájom, Paštálová, Kúty, Matejov bok, Kozina, Za Pastierňou, Nad Dráhami, Pod Vlčiu, Polichy, Stáliky, Stráň, Kutále, Lovno, U tŕnika, Žobrák, Na kúty, Vlčia, Na Prielohách, Pod Žobrákom, Boky, Dráhy, Na diele, Suchá, Močiar, Lopaty, Lazy, Podľa brezín, Kropáčka, Vlčia diera, Krivina, Pri dube, Uhliská, Pavlovica, Hanuský háj, Kocan, Ondrášová, Bečov, Bencova jama, Lovno, Dolné Tále, Pod Sopúšikom, Pod Hájom, Dolný Rákoš, Mozdrička, Za Štetkou, V bôčku, Pod Lipovcom, Háj, Boľova jama, Šichty, Na Kečke, Čavnička, Močiare, Kopanice, Rybníky, Repisko, Zadné Lomno, Bočiny, Mariašová, Riadok

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

U Cigánov, Pod skalkou, Na Močiari, Voliarska, Suchý drieň, Malý Brod, Krčovaniská, Lúčky, Patočiny od starej cesty, Vŕšky, Chrasť, Zolná, Záložnice, Chotárna dolinka, Nad Hájom, Bučina, Dlhá, Volovište, Nad Bratinkovou, Podskalka, hájovňa, Dolina, Zvarova dolina, Háj, Dieliky, Laste, Pod Stráňou, Bralo, Za baštou, Pod hlinou, Krížna cesta, Preľač, Krpeľ, Nad Kňazovým potokom, Baba, Lipina, U Sokôlky, Patočiny Lúky, Rigeľ, Vincalova lúka, Za Kostolcom, Lomné, Gelendov laz, Hubník, Jazero, Pod Krížnou cestou, Nad Hlbokým, Medzi dolinkami, Podhaj, Zvarník, Šavlovica, Horné Jasenice, Cibulisko, Michalova, Závoz, Šutňova, Dolné Jasenice, Bakovo, Hlina, Chmelinie

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Pod Sklienkou, Vyškovce, Pod Viničkami, Nad mostom, Pred Lomno, Horný Rákoš, Bukovina, Dolná Dúbrava, Do Brala koncom, Stráň, Na červenkách, Pavlova dolinka, Bratinková, Breziny, Nad kútmi, Suchý breh, Vyškovo, Horné lúky, Na kňazovom, Dolinka, Medzi rásochami, Nivy, Bahýlové jamy, Macocha, Lehôtka, Kostolná, Krnáč, Pod Červenou, Dolné lúky, Horné Riečky, Na podháj, Tále, Riečky, Pod háj, U Hloha, Širiny, Pátočiny do Krížnej cesty, V Hlbokom, Šinglová, Pred Lomným, Veľký les, Nákle, Potočiny, Kozí chrbát, Stolce, Breziny, Imrovka, Ježovo, Čerťaž, Galov laz, Za bralom, Vŕšok, Čerešňovo, Pod hradskou, Horné lúky, Leštianska dolina, Pod Hrbom, Do Kováčovho jarku, Závadka, Petrove dielce

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Malé buky, Horný Vlník, Vr ta, Do staričia, Sekanina, Pavlov hrb, Kopaniská, Janákovci, V Hline, Mrázovka, Vincelova lúka, Za jarkom, Halča, Šárova dolina, Žliabky, Vlník, Snožia, Za Kováčovým jarkom, Sihote, Kľačany, Pod jarkom, Dolina Ladno, Za brezie, Klinčoky, Do Koryčišťa, Medzi potôčkami, Laz, Nad mlynom, Dielec, Noviny, Malý močiar, Jablona, Rakyta, Zhora Valovo, Do Dielnic, Kačaňa, Pod Petian chodníkom, Proti stolíku, Konopnice na Paluchu, Chrapová, Horné záhumnia, Nad háj, Medzi potôčky, Zákutie, Pod hruškami, Škodina, Beňova stránička, Grúne, Táliky, Balkovica, Zhora Zákutia, Dúbrava, Dolné lúky, Ošičie, Pavkove záhumnia, Blaškoviny, Pod ulicou, Rúbanica, Kopaničky, Zdola Valovo

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Nad Močidlami, Strehovica, Na Brezovskom chodníku, Pod Kačaňou, Jamištia, Nad Chrapovou, Nemcová, Danišová, Baranová, Šalovica, Borok, Hroblička, Vargov vŕšok, Vlčí vrch, Ladno, Kútiky, Na Riadky, Pod Dubovinou, Môstky, Lomno, Dolná dolinka, Fľaky, Tŕničky, Debráč, Na vŕšku, Pri hore, Čierťaž, Močiarka, Kňazov laz, Košiariky, Dolno Dačovlomský mlyn, Turňa, Stan pod košiarmi, Záhumnie západné, Ceriny, Včelien, Izáčka, Chmelina, Kolovratný diel, U lípia, Východné záhumie, V Ježovej, Jánovské lúky, Breziny, Dolný Vlník, Spodné Jamištia, Hušpet, Pelegrund, Široké lúky, Búchanka, Kostolný vrch, Hanzelka, Baltický, Panské konce, Pod Vtáčnikom, Podzáhumnie, Gubolec, Útlaky, Šípková jama, Močiar

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Malý Rimanec, Suchá, Kopanica na hline, Dolné hájnikovské, Drieňová, Pod bučinou, Hrabina, Raveň, Závoz, Rakytiny, Polomy, Pod Široké, Kakatka, Križnice, Hanzelky, Za mestským domom, Ferianská, Kopanica, Kráľov vrch, Veľká hora, Chyžkovka, Onofaj, Chotáre, Hájik, Mikšina, Chmelien, Do boku, Podsekier, Beniačov diel, Nad Kováčovov jamou, Prielohy, Remerancie, Vlčie drenie, Džigová jama, Hrbásová, Hričprum, Dolné záhrady, Teliarky, Gehrod, Javoria, Kolomažnica, Pod čertiažou, Pod stračkou, Nemecká dolina, Poslová, Na vtáčnik, Ovajky, Pri hlbokom jarku, Jančička, Seč, Drahovo, Vrchné Jamištia, Vrch Sekier, Baližov Laz, Parobkovci, Sušiny, Panská hať, Pod močiarom, Medzi cestami, Fefetka

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Dolina, Bursovo, Prvosna, Pod Gehrod, Pod soliskom, Koniec nad lazy, Bystré, Bariny, Ľanovka, Burčov, Hájik, Malé Lípia, Široká, Horná dolinka, Dubovina, Strieborná, Baližov vrch, Medzi močiarmi, Malý Rimáň, Nad hájom, Rausovka, Šándorka, Široké zeme, Pod slamenými hniezdami, Višničky, Sinkovka, Prídel, Hriezlová, Vajdov Debráč, Repiská, U Môstka, Čerešňová, Svätá Anna, Zlobov laz, Podhánková, Žľab, Široké, Líhovec, Za mlynie, Pažite, Cesnakovo, Východné záhumnie, Medzi dolinky, Dolné Bystré, Ďurianová, Nad lahošom, Solisko, Budov vrch, Šibeničný vrch, Valenčíkov Debráč, Barinské pole, Nad dolinkou, Babin vrch, Krčovanina, Studená, Madáčovo, Lazinka, Nad višničkami, Tri kamene, Žliabok

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Saské lúky, Kaní vrch, Klapčina, Pod bukovinkou, Slepov vrch, Bukovinka, Dolné záhumnia, Budovka, Jarhríby, Siele, Struháreň, Krpeľ, Na pluhu, Kopanica, Dorotin vŕšok, Krátke, Horné tále, Návrtie, Frankov mlyn, Háj, Horná Nemáková, Bohutina, Hudcové lúky, Barbolinsko, Rečková, Slatinky, Dolné Okrúhlice, Gavurky, Lúčka, Hrb, Pod jahodiskom, Za Medokýšnom, Hájik, Nad Priehrady, Kopaničky, Roveň, Prostredné hony, Parobkova jama, Sekier Vrh, Horná Čerešňová, Do Úhradu, Králikov vrch, Šutin, Košariská, Uhlište, U Stupy, Veľká Hájniková, Blatá, Brložňa, Struhárňa, Za Hrádok, Šiare, Kút, Nad Lípie, Reichard, Za Kušnierikom, Na brezinách, Nad Bachtárom, Nad Bariny, Uhliská

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Za mlynom, Kaplna, Harbasová, Cvietňa, Pod pivničkami, Medzi Želmegrund, Rybník, Holešťan, Nad široké lúky, Kratinka, Dlhé, Krajiská, Pod Kaplnou, Lipovec, Jelenka, Do Breziny, Horné Okrúhlice, Rákoš, Korienky, V struhárni, Lihovec, Jelšovce, Ostredky, Malý Korčín, Nad jarkom, Kapustnice, U Štálika, Za Kaplnou, Dolinky, Jelšina, Záhumnia, Dolné Uhlisko, Dráhy, Stráň, Šutin bok, Za Rákošom, V krížoch, Za školou, Prostred laz, Kováčova dolina, Podrimáň, Očovka, Vtáčnik, Pod Miľovou, Hajtmanka, Kubiška, Burdovka, Rybník, Dúbrava, Slatina, Na pastiersku, Do kozej, Brezina, Prvošna, Kačianka, Potôčik, Nad sečou, ( Horný Dačov Lom ), Horné Bystré, Za Okrúhlicami

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Horné lúky, Priehony, Kompanisté, Obraz, Matrtajky, Gašparidesov vŕšok, Nad Baližvým lazom, Uhrínková, U tŕpky, Za dielom, Zdoladediny, Na dolinkách, Baňa, Prvosňa, Breziny, Na Glhie, Nad včelínom, Šamilovec, Západné záhumie, Drieňová, Kozí hrb, Vyše dediny, Nad Želobudzou, Priečny diel, Pod cerom, Litavica, Za Stožkom, Hrochotská Bukovina, Kamenné, Čierťaž, Pod Skalkou, Kamenica, Medokýšne, Trhovisko, Vrch Korienky, Pod Hrádkom, Kňazova hora, Háj, Dúbravy, Dlhé zeme, Mikulčov laz, Boky, Suché Iviny, Hradné, Dolinky, Mišova dolinka, Na Rutištia, Stráňa, Beláčka, Pod Háj, Rybník, Malé riečky, Hájište, Žiar, Hostinná lúka, Včelín, Dvorce, Rajčula, Pod mlynom, Dielnice

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Za majerom, Korčín, Bašta, Dvorce, Grajciarové Trnavy, Horáreň, Dlhá, Hrádok, Bartoška, Horné Iviny, Tri kopce, Kolcotno, Rybníky, Šarajka, Čavnička, Hradné, Polom, Očová, Závada, Vrchy, Ravenské, Dlhé Kopanice, Pochabý Laz, Breziny, Vevericová, Dolné medziny, Skalice, Jazovec, Breziny, Platina, Osičie, Pod hájom, Bujačia, Nad hájom, Trpín, Stadlička, Seč, Medzi Kalinovce, Stará voda, Uhliarová skala

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x), Veľká Lúka (21x)

Podobné, okres Zvolen:

2804x turistika, 1650x miesto, 781x strom, 125x orientačný bod, 100x poľovnícky posed, 31x chranený strom, 29x prístrešok, altánok, 26x turistické informácie, 22x studňa, 13x orientačná mapa, 12x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.