Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 956 kusov miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Bariny, Slúkova jama, Krčovanina, Dúbrava, Lonec, Pri Dendišovcoch, Žužňava, Za bralom, Pri horárni, Fiškálska lúka, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Pod Bukovinkou, Boroviny, Pod slatinkou, Za mostom, Záhumnia, Breznický, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Priepadliská, Dubina, Tŕsťa, Tŕstie, Rimáň, Jamy, Podrimáň, Polomy, Dolevodie, Sarvaška, Dolne Lanice, Jama, Trňanský chodník, Bystré, Za mestským domom, Búchanka, Podježová, Nad Lípie, Pátočina, Brajerka, Rybník, Tajovského, Beláčka, Pod Veľkou Strážou, Nersnica, Lavičky, Nad štáľom, Sopkovci, Mozoľovci, Brázdy, Jamka, Hlivinkovci, Padovci, Mlynska, Horné záhrady, Košariská, Futákovci, Sihla, ošípareň

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Nad mlynom, Medzi Kalinovce, Pri Filipovcoch, Vrch, Vyše rybníka, Trpín, Vevericová, Bugárovo, Kamene, Veľký Sietenec, Pod stranou, Patociny, Stredná hora, Za školou, Z humnia, U troch hrušiek, Sadky, Na priekope, Patočiny pri hradskej, Na Púske, Kratiny, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Chotár, Poza háj, Dubina, Šarina, Stráňa, Bečovská Báň, Kopanice, Jelšovo, Veličova, Kajchová, Pod Sitárkou, Dolinka, Nad medzou, Za Plesom, Závozy, ovč., Matiašove breziny, Háj, Čierne zeme, Zadky pri Lieskovskom chotári, Na Vrchu, Strážnik, Sitárka, Polámaný bok, Horepelie, Piesky, Šafranica, Bukovina, Kráľov stôl, Diel, Strieborník, Na Kline

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Kalinovec, Ľubica, Slatina, Plešina, Vysoká-Chabovec, Úhrabia, Vyše Mojžiša, Plesácko, Kuklová, Babia strana, Nad Ľubicou, Na Vecino, Chabovec, Medzi cestami, Bučina, Vŕšky, Žobrácke, Kamene, Čertov vŕšok, Breziny, Pleso, Za mostom, Šindliarka, Lazy, Brodky, Hore jamou, Lopatiny, Priedel, Vrchy, Na Dieli, Rybníky pri hradskej, Dúbravka, Na Krištofe, Na hrbe, Háj, Osikovec, Podlanie, Tále, Lopatiny, Polom, Chrastielky, Široká, Nemcová, Pod Geberanicou, Havranov diel, Pred hájom, Tŕstie, Medzi huty, Dielec, Ryzne, Dlhé, Čierťavy, Medvedia dolinka, K Uhorskému klobúku, Krnáčovie Žiar, Pastierska, Tále, Mláčik, Pod Dielcom, Breziny

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Žrebíky, Letovisko, Dubovský les, Kamene pod lány, Úhrady, Hlobejka, Mátlová, Húšťavy, Banský vrch, Nad sadom, Pliešok, Jaseničky, Do úhradu, Veľké zeme, Pod Brezovým vrchom, Nad Uhrinovým potokom, K Uhorskému klobúku, Pred Jastrabou, Za Štetkou, Pred Krčovaninou, Pred Nemeckou dolinou, Stará Huta, Šteflikova lúčka, Repisko, Martiešová, Veľké Fľakovo, Stáliky, Pod Sopúšikom, U tŕnika, Boľova jama, Husová, K buku, Žliabok, Rybníky, Malé Fľakovo, Bukovina, Dolné Tále, Pod Lipovcom, Do Uhorského klobúka, Nad Kňazovým potokom, Podhaj, Záhrbčie, Pod hlinou, Pod Sklienkou, Suchý breh, Chrasť, Medzi rásochami, Na kúty, Pod Krížnou cestou, Dolina, Do Brala koncom, Za baštou, Zadné Lomno, Suchá, Nad Stráňou, U Cigánov, Nad mostom, Krížna cesta, Krpeľ, Hlina

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Pod skalkou, Patočiny od starej cesty, Podskalka, Medzi dolinkami, Nad Bratinkovou, Bratinková, Krčovaniská, Na červenkách, Patočiny Lúky, hájovňa, Pred Lomno, Breziny, Chotárna dolinka, Podľa brezín, U Sokôlky, Za bralom, Do Kováčovho jarku, Pod háj, Pod hradskou, Pátočiny do Krížnej cesty, Leštianska dolina, Potočiny, Kozí chrbát, Tále, Na podháj, V Hlbokom, Vŕšok, Pred Lomným, Zvarník, U Hloha, Pod Červenou, Za Kováčovým jarkom, V Hline, Malý Brod, Pod jarkom, Noviny, Hanzelka, Dolné záhrady, Cesnakovo, Izáčka, Horné tále, Prielohy, Malé Lípia, Hušpet, Nad Priehrady, Močiarka, Saské lúky, Kopanica na hline, Dolné Bystré, Za mlynie, Košiariky, Na pluhu, Lipovec, Za Hrádok, Jančička, Šibeničný vrch, Kubiška, Remerancie, Hričprum, Včelien

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

U Môstka, Suchá, Kútiky, Budovka, Kráľov vrch, Na vŕšku, Kostolný vrch, Baližov vrch, Prídel, Medzi dolinky, Na pastiersku, Bukovinka, Sinkovka, Hanzelky, Fefetka, Jelšovce, Ľanovka, Vrch Sekier, Hájik, Pod Kačaňou, Očovka, Pod čertiažou, Pod slamenými hniezdami, Debráč, Jarhríby, Baližov Laz, Bursovo, Záhumnia, Strieborná, Hriezlová, Podhánková, Pri hlbokom jarku, Turňa, Na Glhie, Struháreň, Šiare, Kompanisté, Jánovské lúky, Sušiny, Stan pod košiarmi, Siele, Slepov vrch, Pelegrund, Svätá Anna, Pažite, Klapčina, Rausovka, Bariny, Za Medokýšnom, Do Úhradu, Barinské pole, Valenčíkov Debráč, Žľab, Horná Nemáková, Žliabok, Malý Rimáň, Pod bučinou, Za mlynom, Javoria, Frankov mlyn

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Do boku, V Ježovej, Onofaj, Pod močiarom, Ceriny, Nemecká dolina, Do Breziny, Višničky, Horné lúky, Zdoladediny, Teliarky, Baltický, Pod Vtáčnikom, Malý močiar, Malý Rimanec, U lípia, Chmelien, Za Rákošom, Medzi močiarmi, Kakatka, Ovajky, Poslová, Hrbásová, Rákoš, Pod soliskom, Útlaky, Lomno, Obraz, Na vtáčnik, Pod Gehrod, Panská hať, Krčovanina, Nad jarkom, Repiská, Pod Široké, Vajdov Debráč, Parobkovci, Šípková jama, Nad višničkami, Pod bukovinkou, Čerešňová, Drieňová, Panské konce, Kolomažnica, Podsekier, Gehrod, Šándorka, Nad Bariny, Struhárňa, Jelšina, Dolné Uhlisko, Burdovka, Potôčik, Priehony, Nad Baližvým lazom, Harbasová, Pod Hrádkom, Hajtmanka, Horná Čerešňová, Na dolinkách

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Kačianka, Podrimáň, Gavurky, Na Rutištia, Uhrínková, Horáreň, Prostredné hony, Vtáčnik, Šutin, Brložňa, Lúčka, U Štálika, Medokýšne, Rybníky, Háj, Stráň, Nad široké lúky, Dráhy, Hájište, U tŕpky, U Stupy, Holešťan, Roveň, Krajiská, Medzi Želmegrund, Kováčova dolina, Sekier Vrh, Uhliská, Horné Bystré, Jelenka, Korienky, Baňa, Dolinky, V struhárni, Parobkova jama, Kopanica, Hájik, Široké, Hájik, Polom, Krátke, Tŕničky, Rečková, Závoz, Vrch Korienky, Chotáre, Kolcotno, Čavnička, Pod vinicou, Kopanice, Boky, Pod Sekierskou, Koštialička, Drieň, Dolniakovie Michalská, Kopanice, Predná Drislava, Zadná Drislava, Zvonička, Brána

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Nad Balčokovci, Viechy, Šajbanovo, Lipiny, Pred Zolnú, Diel, Brekyňa, Koncom do Hrba, Zohrabce, Prostredné košiare, Biarc, Za holý vrch, Krpele, Dolniakovie, Hanková, Veľká, Nad lazy, Horné zeme, Nad Šmiarnisko, Dúbravy, Okrúhle, Človečia, Bukovec, Pod kiepou, Nad Háj, Čertové Kúty, Lipina, Priekopy, Kajanka, Pri brezinke, Kukučkov bok, Arganovo, Pod jahodiskom, Solisko, Zadná Klenovatá, Horné Slano, Za sad, Jačmeniska, Janková, Čiemičky, Michalská, Močiar, Somárno, Grabovo záhradište, Bodliaky, Pri čerešni, Rúbaň, Drozdové, Stráž, Lipová, Pomiaslo, Hučava, Na Martiškinej, Pod násad, Pod skalicou, Malatiny, Hlboká, Na Fiškálske Tále, Sekierska, Revište

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Na Fiškálskych táloch, Ukladaliská, Hrbačky, Horné lúky, Úboč, Mamojková, Za dielom koncom, Hubník, Trnková, Ryzavec, Horný Habrovec, Majerská, Červenina, Dúbravky, Bujačia, Tepličky, Dlhé, Pálenikov laz, Tabla, Málišová, Ohrady, Lazy, Chotár, Podvrch, Pod Miškovec, Na kút, Klenovatá, štátna cesta Zolná-Lukové, Hrčkov kopec, Gregorová, Za kostolom, Rajčkovie Tŕňavy, Medzicesty, Borová hora, Nad mlyn, Kulhavá, Macáková, Sady, Za hájom, Mačí zámok, Bursovo, Násad, Kulichova, Hrb, Pod Klinom, Kráľova púť, Beňová, Trávniky, Breziny, Hlinacký, Štiborova, Pod Dubom, Bobek, Ponad Krajnú, Pri Močidlách, Repiská, Bakovo, Sušiny, Jakušová, Tumáková

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Zálužná, Z konca záhumnia, Kapustnice, Stráne, Hrčkovie Krsty, Veľká jama, Kopásová, Paulovo, Za chrasť, Široká, Nemáková, Moťovské krsty, Skalice, Pod Želobudzou, Trnovec, Genspiarg, U Hájika, Hrabová, Uhliarová skala, Poza vrch Zálužnú, Na vrch, Hrebeň, Pilakov, Prostredná Bučina, Zdola dediny, Zadný Komprik, Hrčkov jarok, Hrby, Bartálka, Na hôrku, U Zelienky, Nad Okrúhlym, Hrochoť, Motúzy, Za Kolesom, Hájik, Pod závozom, Hanzovka, Bugárová, K Lieštine, Jasenina, Na rovni, U tŕpky, Horná Macáková, Kratiny, Lemperk, Vtáčnik, Vyše mlyna, Predný Kalinovec, Špilňa, Nad majerom, Pod Dolohrán, Nad Arganovým, Šariny, Bôrovie, Pod dúbravy, Peciská, Nad Grnobiz, Háj, Dlhé Kopanice

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Vtáčnik, Za Kalamárkou, Pod majerom, Za diel, Hučava, Ravenské, Hoštet, Prielohy, Nad Jarkami, Malý Kalinovec, Polenová, Šofipiarg, Za Hájom, Horný Flajžobíz, Kišove lúky, Za Štálom, U Jombíkov, Dolné hrby, Dlhé, Dolinka, Gašparka, Pri močidlach, Do jaminej, Za kopec, Dubovský chodník, Pod Kolesom, Homôlka, Šajbianka, Kaplnie do jarku, Horné Bariny, Do dolinky, Breziny, Kapustnice, Jabloňová, Malý hrbok, Pastierska, Hrb, Pod Bralami, Do vlčinca, Jazeriská, Malé Hrby, Vo vrchu, Za vrch Zálužnú, Dlhé pri Cirkevných, Marčoková, Dedovec, Suchohradná, Veľká hora, Široká, Zadná Bučina, Malá Hôrka, Za Šofipiarg, Dúbravský Háj, Veterná, Zdola mestečka, Rechtorová, Pod hájom, Hlodne, Rebecau, Bučina

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Hliník, Ďuričkovie lazy, Kopaniny, Lukovská studňa, Suché Trňavy, Stará Turová, Pod múr, Škulavé Trňavy, Nad Hraničku, Pod Násadom, Stará báňa, Na Kráľovej studni, Midriačka, Pod Bukovinku, Dolný Flajšobiz, Baňa, Sviniarska studňa, Banište, Krajnia, Na vŕšok, Pažite, Očová, Polom, Rajčeková, Prosné a na Stupy, Repisko, Vtáčí vŕšok, Grnobiz, Medzi lúkami, Pod krivnou, U Plesa, Útlak, Záhumnia, Káčerove lazy, letný tábor Bieň, Tanečkovie krsty, Horné Lanice, Zálomská, Na hline, Kopec, Horné Šeňávy, Boriska, Predný Komprik, Bublovo, Dlhá lúka, Za Prieslopom, Bieň, U chodníka, Koncom pod Dúbravné, Slavcová, Pod Genspiarg, Pod pole, Turňáková, Zadný Kalinovec, Dolné Dlhé, Nad včelínom, U Hrabia, Tráčova, Pri Lavičkách, Stranianske

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Rákoš, Čvangalov grúň, Veľká medza, Bradacky, Do potočin, Laziská, Nad Okrúhlou, Za jarkom, Hrdošov, Na jamke, Pod kmecov, Predbučina, Záhumnie, Ovsené, Za jarok, Pod hradskou, Veľké Hrby, Hronské, Slatinské veľké, Mráznice, Kúty, Trstené, Breziny, Pod Hrádkom, Dubina, Za hájom, Hrabiny, Do Babinej, Žliebok, Na chotári, Kamenný vrch, Priesadliská, Podlastoky, Širiny, Kol rov, Na kopec, Polov, Kuracia, Dvoriská, Lúčky, Na Sietenec, Bučan, Planina, Dlhe, Červeniny, Mohalnice, Líškov kopec, Dolné Šeňávy, Za Bugárovou, Uhliská, Hrabinka, Hrby, Gašparová, Čierne zeme, Do zadu pri majeri, Ponad Suchohradnú, Dlhé vŕšky, Za dielom, Šutovka, Do kútov

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Dolné lúky, Za kratiny, Klačianka, Na táloch, Sriekyňa, Suché lazy, Rubaň, Štimogrunt, Klučov, Stráň, Za kostolom, Šíp, Krpele, Pod Kolenicou, Kliny, Nad Štagiarom, Granička, Zelegrunt, Pod kopanice, Paseky, Varta, Poza Hájnikovú, Na kosiari, Rovné, Kružovo, Dolné Bariny, Pod Zlatým vŕškom, Krnáčov laz, Grozau, Ľahký diel, Na dlhých, Kozličné, Turov, Stránia, Kapustnice, Záhrady, Pod Hroncom, Straziska, Malá Stráž, Slávička, Stráň, Jamina, Vrch Lonec, Slatinské malé, Maly Sietenec, Na Slatinke, Nad pivovarom, Na piesku, Adamovská, Zdola dediny, Gašparov vŕšok, Čertolín, Dlhé, Lopatiny, Na stráne, Záhumnia, Chmárova, Dielnice, Bukovina, Nad mlynom

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Dinové lúky, Helovské, Jančiarov kopec, Gunda, Jančovská kopanica, Ušiačka, Na háji, Nivy, Na Stráži, Dolná Zálomská, Nad čiarami, Čierny grúň, Habesk, Žužňavská jama, kúpele Sliač, Na dieli, Prieslop, Pod hradom, Okrúhla, Dielničky, Tri kopce, Mlynská dolina, Nad dolinou, Klinovisko, Dolná Macáková, Záhumnie, Trávnik, Hučava, Pod Dúbravným, Diel, Podháj, Trávnik, Široké, Sviniarka, Podháj, Nad dolinou, Velke pod horou, Úplaz, Dedovec, Pod bukom, Pod Repiskom, Močiare, Háj, Do brezín, Stráň, Lopaty, Hrabiny, Skalice, Strmina, Bradačky, Lopatiny, Sietenec, Vlčí jarok, Konopiská, Dolina, Pod hrbským

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (333x), Mikroregión Adela (196x), Zvolen (170x), Dobrá Niva (170x), Lešť (152x), Očová (132x), Môťová (109x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (93x), Kráľová (90x), Pliešovce (77x), Sása, okres ZV (75x), Budča (67x), Tŕnie (67x), Železná Breznica (62x), Zaježová (58x), Lieskovec (56x), Dubové, okres ZV (38x), Zolná (36x), Slatinka (35x), Vidov Vrch (34x), Rybáre (29x), Michalková (28x), Turová (27x), Lukové (27x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2142x turistika, 956x miesto, 868x strom, 90x orientačný bod, 88x poľovnícky posed, 36x turistické informácie, 24x prístrešok, altánok, 20x studňa, 20x chranený strom, 19x orientačná mapa, 8x atrakcia, 6x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.