Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 956 kusov miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Bariny, Slúkova jama, Dúbrava, Krčovanina, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Pri horárni, Fiškálska lúka, Dolné Tepličky, Motuzy, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Za mostom, Záhumnia, Majer Ostrolúckych, Breznický, Pod hájske lúky, Priepadliská, Tŕsťa, Dubina, Tŕstie, Podrimáň, Jamy, Polomy, Rimáň, Dolne Lanice, Sarvaška, Jama, Trňanský chodník, Za mestským domom, Bystré, Búchanka, Pátočina, Nad Lípie, Rybník, Tajovského, Podježová, Brajerka, Pod Veľkou Strážou, Mozoľovci, Jamka, Brázdy, Nad štáľom, Padovci, Beláčka, Nersnica, Sopkovci, Hlivinkovci, Mlynska, Lavičky, Horné záhrady, Košariská, Sihla, Futákovci, ošípareň, Nad mlynom, Medzi Kalinovce

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Pri Filipovcoch, Vrch, Trpín, Vevericová, Bugárovo, Vyše rybníka, Patociny, Veľký Sietenec, U troch hrušiek, Stredná hora, Pod stranou, Za školou, Sadky, Z humnia, Kamene, Na priekope, Patočiny pri hradskej, Malý Brod, Na Púske, Kratiny, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Chotár, Stráňa, Kopanice, Bečovská Báň, Poza háj, Šarina, Dubina, Kajchová, Jelšovo, Veličova, Ľubica, Na Vrchu, Na Kline, Vyše Mojžiša, Žobrácke, Vŕšky, Slatina, Babia strana, Nad medzou, Sitárka, Zadky pri Lieskovskom chotári, Dolinka, Polámaný bok, Matiašove breziny, Medzi cestami, Bučina, Horepelie, Čierne zeme, Úhrabia, Závozy, Háj, Kuklová, Plešina

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Za Plesom, Bukovina, Plesácko, Nad Ľubicou, Vysoká-Chabovec, Kráľov stôl, Pod Sitárkou, Na Vecino, Strážnik, Kalinovec, Strieborník, Dolevodie, Piesky, Diel, Šafranica, Chabovec, ovč., Lopatiny, Na hrbe, Polom, Vrchy, Tále, Osikovec, Rybníky pri hradskej, Kamene, Chrastielky, Priedel, Za mostom, Šindliarka, Nemcová, Čertov vŕšok, Pleso, Háj, Breziny, Hore jamou, Na Krištofe, Podlanie, Na Dieli, Široká, Pod Geberanicou, Brodky, Dúbravka, Lazy, Lopatiny, K Uhorskému klobúku, Dielec, Dubovský les, Kamene pod lány, Čierťavy, Ryzne, Pred Jastrabou, Medvedia dolinka, Breziny, Pod Brezovým vrchom, Veľké zeme, Letovisko, Žrebíky, K Uhorskému klobúku, Tŕstie, Húšťavy

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Krnáčovie Žiar, Nad sadom, Do úhradu, Pliešok, Úhrady, Jaseničky, Hlobejka, Mláčik, Pastierska, Nad Uhrinovým potokom, Dlhé, Pod Dielcom, Mátlová, Medzi huty, Banský vrch, Havranov diel, Pred hájom, Tále, Malé Fľakovo, Husová, Pred Nemeckou dolinou, Za Štetkou, U tŕnika, Rybníky, Veľké Fľakovo, Repisko, Šteflikova lúčka, Stáliky, Pod Lipovcom, K buku, Pod Sopúšikom, Dolné Tále, Bukovina, Stará Huta, Do Uhorského klobúka, Martiešová, Žliabok, Pred Krčovaninou, Boľova jama, U Cigánov, Krčovaniská, Medzi dolinkami, Pred Lomno, Bratinková, Pod hlinou, hájovňa, Pod Sklienkou, Zadné Lomno, Nad Bratinkovou, Chotárna dolinka, Za baštou, Podhaj, Na kúty, Pod Krížnou cestou, Nad mostom, U Sokôlky, Na červenkách, Nad Stráňou, Dolina, Breziny

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Chrasť, Patočiny Lúky, Podľa brezín, Patočiny od starej cesty, Krpeľ, Hlina, Krížna cesta, Suchá, Záhrbčie, Podskalka, Pod skalkou, Nad Kňazovým potokom, Suchý breh, Do Brala koncom, Medzi rásochami, Leštianska dolina, Tále, Za bralom, Pred Lomným, Pod háj, Potočiny, Pod hradskou, Pod Červenou, Vŕšok, Zvarník, Do Kováčovho jarku, Pátočiny do Krížnej cesty, V Hlbokom, U Hloha, Kozí chrbát, Na podháj, V Hline, Za Kováčovým jarkom, Pod jarkom, Noviny, Rákoš, Baltický, Strieborná, Gehrod, Kompanisté, Dolné záhrady, Pod Široké, Bukovinka, Kútiky, Pod močiarom, Višničky, Malé Lípia, Nad jarkom, Medzi močiarmi, Pod Gehrod, Kráľov vrch, Obraz, Na vŕšku, Do boku, Ľanovka, Hričprum, Bariny, Prídel, Vrch Sekier, Kolomažnica

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Javoria, Baližov Laz, Do Úhradu, Ovajky, Šándorka, Medzi dolinky, Hanzelky, Horné tále, Za Rákošom, Sinkovka, Debráč, U lípia, Podhánková, Turňa, Jančička, Útlaky, Očovka, Žľab, Drieňová, Pri hlbokom jarku, Fefetka, Šiare, Klapčina, Včelien, Šibeničný vrch, Malý močiar, Cesnakovo, Kopanica na hline, Pod slamenými hniezdami, Ceriny, Hušpet, Pod soliskom, Teliarky, Košiariky, Remerancie, Kostolný vrch, Pod Kačaňou, Stan pod košiarmi, Pažite, Valenčíkov Debráč, Nemecká dolina, Na pluhu, Dolné Bystré, Pod čertiažou, Prielohy, Siele, Pod bučinou, Nad višničkami, Za mlynom, Onofaj, Krčovanina, Jarhríby, Lomno, Zdoladediny, Na Glhie, Kubiška, Kakatka, Horná Nemáková, Baližov vrch, Repiská

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Pod Vtáčnikom, Záhumnia, Izáčka, Barinské pole, Bursovo, Hájik, Na vtáčnik, Panská hať, Lipovec, Malý Rimanec, Žliabok, Svätá Anna, Panské konce, Hriezlová, Pelegrund, Parobkovci, Za Hrádok, Nad Priehrady, Poslová, Na pastiersku, Slepov vrch, Jelšovce, Hrbásová, Sušiny, Saské lúky, V Ježovej, Čerešňová, Šípková jama, Močiarka, Frankov mlyn, Vajdov Debráč, Jánovské lúky, U Môstka, Chmelien, Struháreň, Budovka, Za Medokýšnom, Do Breziny, Malý Rimáň, Horné lúky, Rausovka, Za mlynie, Pod bukovinkou, Hanzelka, Podsekier, Suchá, Horná Čerešňová, Medzi Želmegrund, Gavurky, Parobkova jama, Sekier Vrh, Medokýšne, Háj, Stráň, Harbasová, Kováčova dolina, Krajiská, Dráhy, Horné Bystré, Dolné Uhlisko

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Nad Baližvým lazom, Uhrínková, Korienky, Potôčik, Horáreň, Dolinky, Uhliská, Lúčka, Podrimáň, Hájište, Pod Hrádkom, Hajtmanka, Rybníky, Struhárňa, Nad Bariny, Šutin, Holešťan, U tŕpky, Jelenka, Priehony, Burdovka, U Stupy, Brložňa, Vtáčnik, Jelšina, V struhárni, Na dolinkách, Prostredné hony, Kačianka, Nad široké lúky, Baňa, Roveň, U Štálika, Na Rutištia, Krátke, Tŕničky, Chotáre, Polom, Široké, Závoz, Vrch Korienky, Kolcotno, Kopanica, Hájik, Rečková, Hájik, Čavnička, Dúbravy, Hučava, Na Fiškálske Tále, Diel, Nad Balčokovci, Tepličky, Za sad, Pred Zolnú, Málišová, Pomiaslo, Sekierska, Podvrch, Hrbačky

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Chotár, Dlhé, Brána, Pod Miškovec, Čiemičky, Michalská, Mamojková, Pri čerešni, Za holý vrch, Červenina, Predná Drislava, Dolniakovie Michalská, Človečia, Nad Háj, Pálenikov laz, Pod násad, Priekopy, Tabla, Hlboká, Lazy, Arganovo, Dolniakovie, Nad Šmiarnisko, Zvonička, Pod kiepou, Horný Habrovec, Ukladaliská, Pod vinicou, Pri brezinke, Kukučkov bok, Krpele, Za dielom koncom, Čertové Kúty, Grabovo záhradište, Somárno, Horné zeme, Kajanka, Lipina, Janková, Trnková, Ohrady, Lipová, Dúbravky, Drozdové, Močiar, Drieň, Gregorová, Malatiny, Úboč, Pod jahodiskom, Zohrabce, Na Martiškinej, Ryzavec, Viechy, Pod Sekierskou, Revište, Lipiny, Horné Slano, Jačmeniska, Rúbaň

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Bodliaky, Kopanice, Stráž, Zadná Drislava, Hrčkov kopec, Bukovec, Hanková, Bujačia, Klenovatá, Prostredné košiare, Pod skalicou, Biarc, Šajbanovo, Brekyňa, Na Fiškálskych táloch, Horné lúky, Veľká, Solisko, Zadná Klenovatá, Na kút, Boky, Koštialička, Majerská, Kopanice, Okrúhle, štátna cesta Zolná-Lukové, Hubník, Nad lazy, Koncom do Hrba, U Zelienky, Banište, Veterná, Trávniky, Suchohradná, Rajčkovie Tŕňavy, Medzicesty, Trnovec, Šajbianka, Kopásová, Midriačka, Očová, Rechtorová, Prielohy, Vtáčnik, Veľká hora, Široká, Štiborova, Pod Želobudzou, Beňová, Predný Komprik, Pod krivnou, Kulhavá, Pri močidlach, Skalice, Nemáková, Veľká jama, Hlinacký, Malá Hôrka, Polom, Vyše mlyna

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Bobek, Zdola dediny, Pažite, Kaplnie do jarku, Pilakov, Na hôrku, Zálužná, Za hájom, Za Hájom, Pastierska, Hanzovka, Vo vrchu, Nad Arganovým, Dlhé pri Cirkevných, Kráľova púť, Uhliarová skala, Do vlčinca, Suché Trňavy, Lukovská studňa, Pod Bukovinku, Jazeriská, Prostredná Bučina, Pri Lavičkách, Hrochoť, Kišove lúky, Za diel, Kulichova, Na vŕšok, Káčerove lazy, Pod Genspiarg, Pod hájom, U Hájika, Dlhé, Turňáková, Dolný Flajšobiz, Pod múr, Tumáková, Do dolinky, Bugárová, Macáková, Dúbravský Háj, Dolinka, Ponad Krajnú, Kapustnice, U Plesa, U Hrabia, Prosné a na Stupy, Vtáčí vŕšok, Široká, Dlhé Kopanice, Nad Jarkami, Baňa, Sady, Na vrch, Na rovni, U tŕpky, Záhumnia, Dedovec, Pod Klinom, Stráne

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Polenová, Za Kolesom, Predný Kalinovec, Jabloňová, Hoštet, Hrebeň, Koncom pod Dúbravné, Za Štálom, Tanečkovie krsty, Peciská, Borová hora, Sviniarska studňa, Nad včelínom, Marčoková, Bakovo, Pod Dubom, Zálomská, Hrby, Zdola mestečka, Stará Turová, Pod Násadom, Háj, Ravenské, Bublovo, Zadný Kalinovec, Lemperk, Horný Flajžobíz, Kopaniny, Horné Lanice, Hrčkovie Krsty, Pod majerom, Boriska, Hrb, Hrb, Za kostolom, Nad majerom, U chodníka, Z konca záhumnia, Šofipiarg, Pod dúbravy, Jasenina, Bučina, Jakušová, Za chrasť, Zadná Bučina, Moťovské krsty, Vtáčnik, Šariny, Rebecau, Dolné Dlhé, U Jombíkov, Grnobiz, Mačí zámok, Malé Hrby, Breziny, Kopec, Za Šofipiarg, Kratiny, Horná Macáková, Na hline

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Za Kalamárkou, Repisko, Malý Kalinovec, Bieň, Násad, Bôrovie, Slavcová, K Lieštine, Genspiarg, Špilňa, Gašparka, Nad Grnobiz, Hliník, Za kopec, Pod pole, Breziny, Medzi lúkami, Hrabová, Dolné hrby, Hlodne, Horné Šeňávy, Dubovský chodník, Nad mlyn, Pod Bralami, Poza vrch Zálužnú, Nad Hraničku, Hučava, Tráčova, Útlak, Bartálka, Nad Okrúhlym, Horné Bariny, Zadný Komprik, Paulovo, Pod Kolesom, Na Kráľovej studni, Motúzy, Pod závozom, Dlhá lúka, Hájik, letný tábor Bieň, Pri Močidlách, Za Prieslopom, Pod Dolohrán, Sušiny, Za vrch Zálužnú, Krajnia, Škulavé Trňavy, Rajčeková, Repiská, Hrčkov jarok, Homôlka, Malý hrbok, Stará báňa, Do jaminej, Kapustnice, Bursovo, Ďuričkovie lazy, Priesadliská, Hronské

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Zdola dediny, Nad pivovarom, Maly Sietenec, Laziská, Paseky, Bučan, Trstené, Pod hradskou, Kúty, Ušiačka, Gašparov vŕšok, Turov, kúpele Sliač, Jančovská kopanica, Pod hradom, Stránia, Do zadu pri majeri, Gunda, Čertolín, Záhumnie, Predbučina, Grozau, Prieslop, Slatinské veľké, Slávička, Na Slatinke, Rubaň, Uhliská, Krnáčov laz, Na táloch, Jančiarov kopec, Žliebok, Stranianske, Lopatiny, Hrdošov, Varta, Za hájom, Pod Hroncom, Na stráne, Čierny grúň, Planina, Do Babinej, Na dlhých, Habesk, Dolné Bariny, Dlhé vŕšky, Kamenný vrch, Na piesku, Kružovo, Polov, Breziny, Dolná Zálomská, Pod kmecov, Dolné lúky, Slatinské malé, Klučov, Za jarok, Dlhe, Štimogrunt, Širiny

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Nivy, Hrby, Granička, Bradacky, Lúčky, Rákoš, Ovsené, Suché lazy, Poza Hájnikovú, Okrúhla, Dinové lúky, Mráznice, Dubina, Čierne zeme, Rovné, Na kopec, Podlastoky, Veľká medza, Klačianka, Šutovka, Záhrady, Do potočin, Čvangalov grúň, Na jamke, Adamovská, Na Sietenec, Ponad Suchohradnú, Záhumnia, Zelegrunt, Na kosiari, Kliny, Líškov kopec, Nad Štagiarom, Červeniny, Šíp, Vrch Lonec, Dlhé, Za dielom, Mohalnice, Pod Kolenicou, Pod Zlatým vŕškom, Dolné Šeňávy, Žužňavská jama, Do kútov, Dielnice, Dvoriská, Veľké Hrby, Straziska, Na dieli, Na háji, Ľahký diel, Za Bugárovou, Kol rov, Nad mlynom, Kuracia, Hrabinka, Na chotári, Na Stráži, Hrabiny, Malá Stráž

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Za jarkom, Gašparová, Pod kopanice, Krpele, Za kostolom, Za kratiny, Za bralom, Kozličné, Jamina, Nad Okrúhlou, Sriekyňa, Helovské, Stráň, Kapustnice, Bukovina, Pod Hrádkom, Nad čiarami, Chmárova, Stráň, Diel, Nad dolinou, Pod Repiskom, Stráň, Dielničky, Široké, Tri kopce, Trávnik, Dolná Macáková, Bradačky, Sietenec, Úplaz, Mlynská dolina, Hrabiny, Záhumnie, Sviniarka, Háj, Hučava, Lopaty, Trávnik, Podháj, Podháj, Dedovec, Do brezín, Nad dolinou, Lopatiny, Klinovisko, Strmina, Močiare, Skalice, Pod bukom, Pod Dúbravným, Velke pod horou, Pod hrbským, Dolina, Vlčí jarok, Konopiská

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (333x), Mikroregión Adela (196x), Zvolen (170x), Dobrá Niva (170x), Lešť (152x), Očová (132x), Môťová (109x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (93x), Kráľová (90x), Pliešovce (77x), Sása, okres ZV (75x), Budča (67x), Tŕnie (67x), Železná Breznica (62x), Zaježová (58x), Lieskovec (56x), Dubové, okres ZV (38x), Zolná (36x), Slatinka (35x), Vidov Vrch (34x), Rybáre (29x), Michalková (28x), Turová (27x), Lukové (27x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2175x turistika, 956x miesto, 884x strom, 91x orientačný bod, 88x poľovnícky posed, 46x turistické informácie, 29x prístrešok, altánok, 20x studňa, 20x orientačná mapa, 20x chranený strom, 8x atrakcia, 6x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.