Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 944 kusov miesto.

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (329x), Mikroregión Adela (193x), Zvolen (169x), Dobrá Niva (167x), Lešť (150x), Očová (131x), Môťová (107x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (90x), Kráľová (89x), Pliešovce (76x), Sása (75x), Tŕnie (67x), Budča (65x), Železná Breznica (61x), Zaježová (58x), Lieskovec (55x), Dubové (38x), Vidov Vrch (34x), Zolná (34x), Slatinka (32x), Rybáre (30x), Michalková (27x), Lukové (27x), Turová (26x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica (23x), Sliač (21x), Veľká Lúka (20x)

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Nad jarkom, Drieň, Padovci, Polomy, Dolina, Z humnia, Pri Dendišovcoch, Gašparka, Húšťavy, Nad dolinou, Tŕstie, Kajanka, Repisko, Šarina, Pod Genspiarg, Pod Geberanicou, Za dielom, Stráň, Dúbravky, Rajčeková, Jazeriská, Sušiny, Dúbravský Háj, Do Brala koncom, Debráč, Veterná, Tumáková, Kopanica na hline, Pod Hrádkom, Bugárová, Janková, Za bralom, Trávnik, Michalská, Repisko, Granička, Polom, Plesácko, Hrby, Močiar, Háj, Grabovo záhradište, Noviny, Na stráne, Na Krištofe, Krnáčov laz, Dubovský chodník, Siele, Čertolín, Rečková, Dielnice, Genspiarg, Zálužná, Priesadliská, Pod hájom, Vyše rybníka, Horné zeme, Zdola dediny, Dúbravy, Medzi rásochami

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Pod Dolohrán, Pod bukom, Pod Klinom, ovč., Rybníky pri hradskej, Podlastoky, Bariny, Pilakov, V Hline, Suchá, Prostredné košiare, Bugárovo, Za mostom, Hričprum, Somárno, Jančiarov kopec, Midriačka, U Hloha, Lazy, Za mlynom, U Štálika, Ravenské, Tepličky, Breziny, Žliabok, Dolina, Kopásová, Breziny, Včelien, Breziny, Baňa, Za kostolom, Nersnica, Nivy, Úplaz, Kuracia, Lipová, Hrabinka, Izáčka, Cesnakovo, U Zelienky, Osikovec, Strmina, Za hájom, Predný Kalinovec, Prielohy, Pod hájske lúky, Ovajky, Stráň, Na dlhých, Helovské, Podlanie, Arganovo, Husová, Zadná Bučina, Vrchy, Malé Hrby, Medzi dolinkami, Poza Hájnikovú, Pažite

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Hanzelka, Bukovina, Pod krivnou, Na jamke, Káčerove lazy, Šajbanovo, Čertové Kúty, Pod Dielcom, Hronské, Dlhé pri Cirkevných, Prosné a na Stupy, Lipiny, Ďuričkovie lazy, Pri hlbokom jarku, Prielohy, Dolné Bystré, Moťovské krsty, Rimáň, Beňová, Háj, Kútiky, Sekierska, Stránia, Dedovec, Stranianske, Zálomská, Za kopec, Hlboká, Bučina, Záhumnia, Žliebok, Pri brezinke, Človečia, Pod slamenými hniezdami, Horné tále, Breziny, Krčovanina, Plešina, Sadky, Diel, Za mestským domom, Slavcová, Holešťan, Dolné hrby, Lopaty, Na hline, Hlobejka, Do Uhorského klobúka, Dlhé, Ryzne, Beláčka, Za Prieslopom, Široká, Na Vrchu, Za Bugárovou, Gavurky, Za Štetkou, Pod skalkou, Mohalnice, Pod dúbravy

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Pod Gehrod, U tŕpky, Dlhé, Vrch, Žľab, Brodky, Brekyňa, Pod hradskou, Pastierska, Chrastielky, Nad Štagiarom, Pod Červenou, Sinkovka, Pod slatinkou, V Ježovej, Dolná Macáková, Hrbačky, Horný Flajžobíz, Pred Nemeckou dolinou, Čierne zeme, Jaseničky, Pred Jastrabou, Pod Repiskom, Záhumnie, Kapustnice, Sekier Vrh, Piesky, Sviniarka, Diel, Podháj, Prostredná Bučina, Stráž, Priedel, Pod stranou, Kišove lúky, Nemecká dolina, Valenčíkov Debráč, Pod Sklienkou, Podrimáň, Prídel, Hore jamou, Tabla, Patociny, Úboč, U lípia, Pod závozom, Jamka, Šiare, Pod Hroncom, Pod Bukovinku, Jakušová, Nad Hraničku, Dlhe, Pod soliskom, Trnková, Červenina, Malé Fľakovo, Na hôrku, Hájik, Chrasť

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Do potočin, Vyše Mojžiša, Bursovo, Rúbaň, Pod kiepou, Matiašove breziny, Babia strana, Zdola dediny, Turňáková, Polámaný bok, Parobkova jama, Pred Lomným, Do brezín, Malý Kalinovec, Okrúhla, Dúbrava, Dubina, Háj, Nad Okrúhlou, Fiškálska lúka, Medzi huty, Hliník, Mlynska, Jabloňová, Hrebeň, Panská hať, Bučan, Hanzelky, Sitárka, Suchá, Dubina, Nad dolinou, Za baštou, Rebecau, Násad, Pod Bukovinkou, Vrch Lonec, Vtáčnik, Nad pivovarom, Zadky pri Lieskovskom chotári, Remerancie, Bradacky, Turňa, Na kopec, Do Úhradu, Za bralom, Burdovka, Závozy, Bôrovie, Obraz, Strieborná, Nad Stráňou, Čvangalov grúň, U tŕnika, Slúkova jama, K Uhorskému klobúku, Potočiny, Jelšina, Za kratiny, Biarc

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Priehony, Vajdov Debráč, Horepelie, Nad včelínom, Čavnička, Podhaj, Za dielom koncom, Hlivinkovci, Rechtorová, Na Dieli, Kráľov vrch, Dlhé Kopanice, Pod majerom, Medzi Želmegrund, Medzicesty, Malatiny, Diel, Pod skalicou, Dolný Flajšobiz, Stráne, Dielničky, Na podháj, Motúzy, Na háji, Podsekier, Kostolný vrch, Malý hrbok, Majer Ostrolúckych, Kolomažnica, Lomno, Suché Trňavy, Na priekope, Veľké zeme, U Plesa, Kakatka, Bariny, Na Sietenec, Krajiská, Rajčkovie Tŕňavy, Tŕsťa, Hrčkov kopec, letný tábor Bieň, Nad Balčokovci, Pri Močidlách, Nad Ľubicou, Zelegrunt, Ovsené, Svätá Anna, Lipovec, Havranov diel, Na vrch, Bodliaky, Poza háj, Suchohradná, Horná Macáková, Jačmeniska, Konopiská, Lukovská studňa, Dubovský les, Zvonička

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Nad mostom, Do boku, Na Fiškálske Tále, Ohrady, Na hrbe, Šándorka, Nad majerom, Hrb, Dolevodie, Medvedia dolinka, Na kosiari, Boriska, Bukovec, Kalinovec, Rausovka, Mačí zámok, Adamovská, Baňa, Závoz, Nad Okrúhlym, Okrúhle, Bublovo, Vrch Korienky, Nad sadom, Za školou, Šteflikova lúčka, Hrby, Stará báňa, Strážnik, Tráčova, Záhumnia, Hrabová, Hoštet, Motuzy, Podskalka, Krpeľ, Nad Jarkami, Kopaniny, Prostredné hony, Zohrabce, Čertov vŕšok, Nad Lípie, Rybník, Žužňavská jama, Grozau, Kováčova dolina, Gehrod, Banský vrch, Krpele, Gašparová, Jelenka, Hrčkov jarok, Žobrácke, Zadný Kalinovec, Na kúty, Dinové lúky, Hriezlová, Štimogrunt, Na Slatinke, Pliešok

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Kopanice, Dlhé, Kuklová, Nemcová, Môťová, Podrimáň, Dolné Bariny, Kapustnice, ošípareň, Nad Arganovým, Horné Lanice, U troch hrušiek, Na vŕšku, Turov, Pod Brezovým vrchom, Krížna cesta, Kompanisté, Záhrady, Velke pod horou, Pod hlinou, Majerská, Veličova, Pálenikov laz, Kratiny, Sady, Malá Hôrka, Dráhy, Nemáková, Pod hradom, Širiny, Hájik, Krnáčovie Žiar, Močiare, Dolinky, U Hájika, Lipina, Na dolinkách, Do kútov, Predný Komprik, Bujačia, Žužňava, Búchanka, Za hájom, Ryzavec, U Stupy, Klačianka, Priekopy, K Lieštine, Vtáčnik, Kamene, Jelšovo, Do jaminej, Viechy, Jánovské lúky, Lopatiny, Kačianka, Patočiny pri hradskej, Rákoš, Repiská, Pod čertiažou

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Letovisko, Za mlynie, Nad Kňazovým potokom, Dolné Dlhé, Málišová, Vrch Sekier, Vŕšok, Bartálka, Dolinka, Jama, Vevericová, Slatinské veľké, Dolniakovie Michalská, Vyše mlyna, Hanzovka, Slepov vrch, Dolná Zálomská, Pod kopanice, Nad Bratinkovou, Lúčka, Nad Háj, Zadná Drislava, Nad mlynom, Chotárna dolinka, Pastierska, Rubaň, U Hrabia, Ukladaliská, Kapustnice, Nad Uhrinovým potokom, Slatinské malé, Bukovinka, U Cigánov, Dvoriská, Nad višničkami, Malé Lípia, Horná Nemáková, Na Martiškinej, Na Kline, K buku, Pod Široké, Horné lúky, Sarvaška, Za diel, Slávička, Ponad Krajnú, Mamojková, Za vrch Zálužnú, Dolne Lanice, Na dieli, Predná Drislava, Chotár, Hrb, Hrčkovie Krsty, U Jombíkov, Pod Háj, Suchý breh, Uhrínková, Uhliská, Do zadu pri majeri

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Harbasová, Pod Vtáčnikom, Solisko, Zadná Klenovatá, Krpele, Trpín, Poza vrch Zálužnú, Pred Zolnú, Koncom do Hrba, Kopanica, Pod Miškovec, Pod jarkom, Dedovec, Breziny, Veľká hora, Tále, Jelšovce, Suché lazy, Na vtáčnik, Hlinacký, Gregorová, Hajtmanka, Boľova jama, Dolné Tepličky, Kráľov stôl, Kol rov, Trávniky, Dúbravka, Paulovo, Lukové, Horné záhrady, Podježová, Trňanský chodník, Ľanovka, Nad štáľom, Baližov vrch, Pred hájom, Stráň, Marčoková, Hrbásová, Za Štálom, Mláčik, Čiemičky, Kaplnie do jarku, Koštialička, Dlhé vŕšky, Javoria, Pátočina, Predbučina, Brána, Veľká medza, V Hlbokom, Široké, Záhumnia, Za mostom, U chodníka, Bučina, Višničky, Na Púske, Prieslop

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Na Glhie, Polenová, Úhrabia, Nad lazy, Šafranica, U Sokôlky, Bobek, Krátke, Pod vinicou, Medzi dolinky, Brajerka, Špilňa, Onofaj, Lopatiny, Struháreň, Lúčky, Klučov, Chotáre, Veľké Hrby, Kratiny, Pelegrund, Medzi cestami, Hájik, Na Kráľovej studni, Za jarok, Do vlčinca, Skalice, Stráňa, Žrebíky, Klinovisko, kúpele Sliač, Horné lúky, Parobkovci, Nad medzou, Kráľova púť, Hrdošov, Nad Priehrady, Frankov mlyn, Za mostom, Za chrasť, Rákoš, Tanečkovie krsty, Podľa brezín, Skalice, Nad Bariny, Vtáčnik, Stará Turová, Nad čiarami, Hlina, Kúty, Podvrch, Drozdové, Baližov Laz, Martiešová, Do úhradu, Do vlčieho, Hájik, Zdoladediny, Nad Šmiarnisko, Malá Stráž

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Nad Baližvým lazom, Útlaky, Dlhé, Na pluhu, Útlak, Kružovo, Dolniakovie, Koncom pod Dúbravné, Maly Sietenec, Kajchová, Široká, Pod hrbským, Pažite, Grnobiz, Na Vecino, Chmelien, Horné zeme, Vlčí jarok, Rovné, Medzi lúkami, Uhliarová skala, hájovňa, Chabovec, Malý močiar, Dolné Tále, Do Kováčovho jarku, Očová, Na táloch, Kliny, Za holý vrch, Horáreň, Na piesku, Pod jahodiskom, Ušiačka, Na pastiersku, Vysoká-Chabovec, Za sad, Bursovo, Brložňa, Za Rákošom, Nad mlyn, Lonec, Mozoľovci, Na Rutištia, Ceriny, Pod múr, Jamy, Z konca záhumnia, Macáková, Pod Bralami, Záhumnia, Jamina, Kamene, Rybníky, Hrabiny, Strieborník, Pod Sopúšikom, Stredná hora, Trnovec, Boroviny

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Pod Dubom, Šindliarka, Háj, Pod Kolenicou, Čierťavy, Horný Habrovec, Ľahký diel, Lazy, Široké, Hájište, Pleso, Chotár, U tŕpky, Pri horárni, Uhliská, Za Kováčovým jarkom, Zvarník, Líškov kopec, Teliarky, Pod Kačaňou, Pod bučinou, Pod Násadom, Mátlová, Za Kalamárkou, Horné Šeňávy, Kratiny, Bukovina, Paseky, Budovka, Pred Krčovaninou, Za Hájom, Baltický, Lavičky, Tále, Šajbianka, Kopec, Krčovaniská, Varta, Gašparov vŕšok, Pod Hrádkom, Chmárova, Dielec, Kolcotno, Pod Sitárkou, Kubiška, Na rovni, Kulhavá, Bradačky, Pod háj, U Môstka, Na Stráži, Dolinka, Pod násad, Hrabiny, Planina, Vtáčí vŕšok, Lopatiny, Hrochoť, Medzi Kalinovce, Pod močiarom

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Pod Želobudzou, Repiská, Háj, Čierne zeme, Rákoš, Pred Lomno, Tepličky, Pod hradskou, V struhárni, Trávnik, Laziská, Škulavé Trňavy, Žliabok, Zadné Lomno, Saské lúky, Košiariky, Vŕšky, Malý Rimanec, Tále, Za Medokýšnom, Veľké Fľakovo, Jarhríby, Horné Bystré, Patočiny Lúky, Medzi močiarmi, Klenovatá, Straziska, Dolné záhrady, Za Plesom, Revište, Šíp, Stará Huta, Kozí chrbát, Kopanice, Lemperk, Za jarkom, Červeniny, K Uhorskému klobúku, Pod Sekierskou, Rybníky, Jasenina, Pod bukovinkou, Struhárňa, Dlhá lúka, Mráznice, Podhánková, Gunda, Očovka, Bratinková, Veľká, Za Kolesom, Patočiny od starej cesty, Breziny, Peciská, Tŕničky, Štiborova, Záhrbčie, Čierny grúň, Sviniarska studňa, Záhumnie

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Horné Bariny, Zadný Komprik, Dubina, Úhrady, Horné Slano, Dolné Uhlisko, Hubník, Šutovka, Zdola mestečka, Za Šofipiarg, Fefetka, Trstené, Dolné lúky, Do dolinky, Košariská, Medokýšne, Polom, Pod Dúbravným, Banište, Barinské pole, Stáliky, Pátočiny do Krížnej cesty, Tri kopce, Habesk, Jančovská kopanica, Breznický, Hušpet, Krajnia, Pri čerešni, Pod pole, Pod Kolesom, Za Hrádok, Kamene pod lány, Jančička, Kozličné, Pod Veľkou Strážou, Do Breziny, Pod Lipovcom, štátna cesta Zolná-Lukové, Horná Čerešňová, Bystré, Kukučkov bok, Na vŕšok, Homôlka, Krčovanina, Tŕstie, Bukovina, Sriekyňa, Sušiny, Nad široké lúky, Lopatiny, Bakovo, Korienky, Šípková jama, Poslová, Vo vrchu, Polov, Na Fiškálskych táloch, Kamenný vrch, Za kostolom

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Na chotári, Roveň, Leštianska dolina, Priepadliská, Do Babinej, Kopanice, Futákovci, Nad mlynom, Panské konce, Pri Filipovcoch, Tajovského, Šofipiarg, Borová hora, Nad Grnobiz, Dolné Šeňávy, Stan pod košiarmi, Pod Zlatým vŕškom, Malý Brod, Ponad Suchohradnú, Šibeničný vrch, Veľká jama, Malý Rimáň, Pod kmecov, Šariny, Boky, Brázdy, Bečovská Báň, Sihla, Pri Lavičkách, Mlynská dolina, Podháj, Polom, Kulichova, Pri močidlach, Klapčina, Stráň, Široká, Na kút, Na červenkách, Sopkovci, Pod Krížnou cestou, Hanková, Hlodne, Šutin

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (329x), Mikroregión Adela (193x), Zvolen (169x), Dobrá Niva (167x), Lešť (150x), Očová (131x), Môťová (107x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (90x), Kráľová (89x), Pliešovce (76x), Sása (75x), Tŕnie (67x), Budča (65x), Železná Breznica (61x), Zaježová (58x), Lieskovec (55x), Dubové (38x), Vidov Vrch (34x), Zolná (34x), Slatinka (32x), Rybáre (30x), Michalková (27x), Lukové (27x), Turová (26x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica (23x), Sliač (21x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

944x miesto, 158x poľovnícky posed, 147x orientačný bod, 99x turistické informácie, 47x prístrešok, altánok, 46x studňa, 24x orientačná mapa, 20x chranený strom, 9x komín, 9x ohnisko, 8x miesto na piknik, 6x atrakcia, 2x vodárenská veža, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Zvolen

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.