Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 943 kusov miesto.

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (329x), Mikroregión Adela (193x), Zvolen (169x), Dobrá Niva (167x), Lešť (150x), Očová (131x), Môťová (108x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (90x), Kráľová (89x), Pliešovce (77x), Sása (75x), Tŕnie (67x), Budča (65x), Železná Breznica (61x), Zaježová (58x), Lieskovec (55x), Dubové (38x), Vidov Vrch (34x), Zolná (34x), Slatinka (32x), Rybáre (29x), Michalková (27x), Lukové (27x), Turová (26x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Vtáčnik, Pátočina, Za Kolesom, Struháreň, Prostredná Bučina, Nad Priehrady, Záhumnia, Dolné Uhlisko, Onofaj, Solisko, Pod hájom, Klinovisko, Burdovka, Kukučkov bok, Široká, Hoštet, Hájik, Káčerove lazy, Lomno, Žliabok, Nad štáľom, Dolné Tepličky, Cesnakovo, Suché Trňavy, Za kratiny, Vyše rybníka, Pod Násadom, Za sad, Pod Krížnou cestou, Pod Sopúšikom, Polámaný bok, Vajdov Debráč, Hlina, Sušiny, Za Plesom, Breziny, Pod stranou, Kapustnice, Dolniakovie, Prostredné hony, Medokýšne, Izáčka, Dlhé, Chotárna dolinka, Nersnica, Bodliaky, Nad majerom, Horáreň, Obraz, Pod Sekierskou, Uhliská, Šafranica, Vrch Sekier, Do boku, Baňa, U Cigánov, Dlhá lúka, Nivy, Lúčka, Pri horárni

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Pod Hroncom, Pod hrbským, Kozí chrbát, Štiborova, Záhrady, Ovsené, Zdoladediny, Krpeľ, Poslová, Stará Turová, Strieborník, Nad višničkami, Tŕstie, Trnovec, Do vlčinca, Za Rákošom, Pri Dendišovcoch, Nad dolinou, Na Kline, Priekopy, Kopanica na hline, Veľká, Predný Komprik, Pod Gehrod, Laziská, Na táloch, Z konca záhumnia, Predná Drislava, Medzi dolinky, Šariny, Rebecau, Sihla, Janková, Pod čertiažou, Jakušová, Horepelie, Môťová, Šutovka, V struhárni, Gregorová, Zohrabce, Banský vrch, Závozy, Do dolinky, Husová, Biarc, Predbučina, Rečková, Kružovo, Pliešok, Podrimáň, Pod krivnou, Pod závozom, Pod majerom, Pod Dubom, U Plesa, Nad Grnobiz, Panská hať, Pod Vtáčnikom, Na Sietenec

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Záhumnia, Kráľov stôl, Za mlynie, Na Krištofe, Koštialička, Pod Sitárkou, Pilakov, Rovné, Na Dieli, Za Hájom, Horné lúky, Na Martiškinej, Repisko, Pod Sklienkou, Žliebok, Záhrbčie, Na kúty, Repiská, Mláčik, Háj, Vrchy, Polom, Široká, Drieň, Malá Hôrka, Polenová, Čiemičky, Pod Bukovinku, Gehrod, Košariská, Holešťan, Šajbanovo, Trávnik, Maly Sietenec, Široká, Sopkovci, Revište, Močiare, Brána, Čierťavy, Poza háj, Pod kopanice, Medzi huty, Bakovo, Bobek, Ľahký diel, Rákoš, Prosné a na Stupy, U Stupy, Jančiarov kopec, U Hloha, Kubiška, Pod násad, Hričprum, Slávička, Fiškálska lúka, Kopaniny, Za jarok, Jama, Havranov diel

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Fefetka, U lípia, Kamenný vrch, Letovisko, Dolinky, Stará Huta, Bradačky, Málišová, Breznický, Medzi Kalinovce, Genspiarg, Nad mostom, Mamojková, Na Fiškálske Tále, Trstené, Leštianska dolina, Dolná Macáková, Diel, Dolinka, Pleso, Na dolinkách, U tŕnika, Ceriny, Kuracia, Nad Bratinkovou, Dubina, Nad mlynom, Jarhríby, Na vrch, Hrbačky, Lazy, Dlhé Kopanice, Hrby, Zdola dediny, Tráčova, Dolniakovie Michalská, Stráň, štátna cesta Zolná-Lukové, Bugárová, Šípková jama, Na kopec, Záhumnia, Jelšovo, Vŕšky, Klenovatá, Rubaň, Škulavé Trňavy, hájovňa, Hrb, Planina, Pod Brezovým vrchom, Pod Želobudzou, Malé Hrby, Motúzy, Trnková, Krčovaniská, Repiská, Pod hradom, Grabovo záhradište, Sekierska

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Kolomažnica, U Zelienky, Ďuričkovie lazy, Horné lúky, Rechtorová, Žliabok, Stáliky, Tajovského, Čertové Kúty, Dolné záhrady, Za Prieslopom, Valenčíkov Debráč, Pátočiny do Krížnej cesty, U tŕpky, Pod hradskou, Jelšina, Háj, Nemecká dolina, Grnobiz, Stranianske, Polomy, Slúkova jama, Prielohy, Pod Bukovinkou, Hrebeň, V Hline, Priesadliská, Pod bukovinkou, Sriekyňa, Rajčkovie Tŕňavy, Tumáková, Horné Šeňávy, Kulichova, Hrby, Hrčkov jarok, Za hájom, Marčoková, Breziny, Kol rov, Húšťavy, Lipová, Chabovec, Za hájom, Bučina, Jelenka, Očovka, Hrb, Beňová, Lopatiny, Na kosiari, Stráň, Višničky, Noviny, Do Úhradu, Zvarník, Šutin, Sinkovka, Útlak, Priepadliská, Baližov vrch

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Čertolín, Človečia, Bukovina, Kratiny, Krížna cesta, Podhánková, Varta, Piesky, Sviniarska studňa, Tŕstie, Šindliarka, Malé Fľakovo, U Hájika, Pod Lipovcom, Kútiky, Majerská, Kapustnice, Malý hrbok, U tŕpky, Do vlčieho, K Uhorskému klobúku, Kišove lúky, Pod Repiskom, Tŕsťa, Jabloňová, Remerancie, Breziny, Skalice, Pod slamenými hniezdami, Horná Macáková, Košiariky, Gašparka, Včelien, Gavurky, Plešina, Nad jarkom, Horná Čerešňová, Mátlová, Búchanka, Mozoľovci, Dlhé pri Cirkevných, Zelegrunt, Horné Bystré, Na Kráľovej studni, Homôlka, Močiar, Zdola dediny, Nemcová, Horný Flajžobíz, Hore jamou, Hanzelky, Dolne Lanice, Lipiny, Podježová, Na priekope, Dolné Šeňávy, Pod Zlatým vŕškom, Tále, Vtáčnik, Tabla

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Malý Rimáň, Za bralom, Za Medokýšnom, Nad dolinou, kúpele Sliač, Chrasť, Veľká hora, Viechy, Plesácko, Pod hájske lúky, Na Rutištia, Hrčkov kopec, Zadná Drislava, Hlivinkovci, Na dieli, Parobkovci, Dubina, Lavičky, Lúčky, Koncom do Hrba, Veľké Fľakovo, Sviniarka, Jaseničky, Za Hrádok, Svätá Anna, Ukladaliská, Úhrady, Pod Hrádkom, Ryzne, Pri Lavičkách, Čavnička, Bukovina, Chotár, Ľanovka, Krčovanina, Vtáčí vŕšok, Za mostom, Na Stráži, Rybníky, Čierny grúň, Pod Kolesom, Medzi rásochami, Za dielom, Dlhé vŕšky, Hrabiny, Na kút, Gašparov vŕšok, Červenina, Dlhé, Bôrovie, Do potočin, Za kopec, Chmárova, Šíp, Kúty, Rybník, Priehony, Hlinacký, Nad Okrúhlou, Somárno

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Peciská, Hriezlová, Vrch, Patočiny od starej cesty, Nad široké lúky, Čertov vŕšok, Kulhavá, letný tábor Bieň, Široké, Lazy, Dolné hrby, Na Glhie, K Uhorskému klobúku, Vrch Lonec, Hlodne, K buku, Rúbaň, Klučov, Na chotári, Na vtáčnik, Do Uhorského klobúka, Trňanský chodník, Horný Habrovec, Pod bukom, Veľké Hrby, Pod Veľkou Strážou, Jačmeniska, Javoria, Suchohradná, Harbasová, Bariny, Nad Arganovým, Krpele, Pažite, V Hlbokom, Bujačia, Potočiny, Medzicesty, Paseky, Pod Háj, Pod Kolenicou, Do zadu pri majeri, Za Štálom, Banište, Podskalka, Pod Klinom, Malá Stráž, Kapustnice, Brložňa, Čierne zeme, Breziny, Priedel, Dolina, Straziska, Ponad Krajnú, Majer Ostrolúckych, Kratiny, Pred Jastrabou, Za kostolom, Mlynská dolina

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Bukovina, Dolevodie, Nad Lípie, Do Kováčovho jarku, Pod Dielcom, Dubovský chodník, Pod močiarom, Frankov mlyn, Podlanie, Dolná Zálomská, Prielohy, Bursovo, Hanzelka, Dráhy, Medzi lúkami, Jánovské lúky, Podháj, Šándorka, Vyše Mojžiša, Hlboká, Pred Lomným, Ravenské, Rybníky pri hradskej, Horné Lanice, Slepov vrch, Pažite, Podháj, Pri močidlach, Dubovský les, Suchá, Saské lúky, Pod slatinkou, Hrbásová, Dinové lúky, Mráznice, Stráňa, Velke pod horou, Tále, Pri Filipovcoch, Rákoš, Na pluhu, Panské konce, Závoz, Šofipiarg, Kráľov vrch, Pod pole, U troch hrušiek, Široké, Tanečkovie krsty, Štimogrunt, Kopanice, Debráč, Pod Červenou, Krnáčovie Žiar, Kamene pod lány, Moťovské krsty, Na rovni, Pod jahodiskom, Chmelien, Sušiny

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Parobkova jama, Trávniky, Pod hradskou, Krátke, Malý močiar, Pred hájom, Do úhradu, Chrastielky, Gunda, Futákovci, U chodníka, Do Babinej, Sekier Vrh, Okrúhla, Hrabinka, Dvoriská, Zvonička, Lemperk, V Ježovej, Nad Stráňou, Hájište, Midriačka, Horné tále, Na červenkách, Poza Hájnikovú, Trpín, Pod kiepou, Vrch Korienky, Pelegrund, Krajnia, Na vŕšok, Tŕničky, Kliny, Podvrch, Jamy, Stan pod košiarmi, Kopec, Pod Bralami, Kopásová, Struhárňa, Dubina, Nad Šmiarnisko, Sitárka, Bečovská Báň, Za Bugárovou, Vo vrchu, Bradacky, Uhliská, Za baštou, Pod háj, Záhumnie, Jazeriská, Arganovo, Slatinské malé, Turňa, Dúbravský Háj, Pod Miškovec, Boľova jama, Za chrasť, Vŕšok

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Breziny, Pastierska, Záhumnie, Podsekier, Gašparová, Nad lazy, Drozdové, U Hrabia, Lukovská studňa, Pod Genspiarg, Nad Uhrinovým potokom, Zdola mestečka, Nad Kňazovým potokom, Za diel, Jamka, Čvangalov grúň, Lukové, Kajchová, Prieslop, Kopanice, Pálenikov laz, Pastierska, Nad Háj, Bystré, Hubník, Lipovec, Na pastiersku, Kozličné, Brajerka, Predný Kalinovec, Sadky, Hrabová, Medzi cestami, Malatiny, Šibeničný vrch, Dielnice, K Lieštine, Nemáková, Na jamke, Ponad Suchohradnú, Paulovo, Zálužná, Za Štetkou, Kostolný vrch, Žobrácke, Za mostom, Nad Hraničku, Nad Jarkami, Pod Hrádkom, Veľká jama, Chotár, Hrabiny, Zadky pri Lieskovskom chotári, Vlčí jarok, Krnáčov laz, Roveň, Veterná, Kamene, Úboč, Hájik

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Hrčkovie Krsty, Tri kopce, Nad mlynom, Hliník, Šajbianka, Martiešová, Za Kováčovým jarkom, Do jaminej, Očová, Podhaj, Horná Nemáková, Sarvaška, Hrochoť, Do Breziny, Na dlhých, Adamovská, Vevericová, Dolné Tále, Zadný Kalinovec, Zadné Lomno, Pod kmecov, Dolina, Nad včelínom, Dedovec, Suchý breh, Bariny, Za dielom koncom, Michalská, Na Púske, Diel, Špilňa, Bučan, Pod dúbravy, Turňáková, Hanzovka, Do kútov, Pred Zolnú, Prostredné košiare, Slavcová, Siele, Úhrabia, Trávnik, Na podháj, Horné zeme, ovč., Veľká medza, Mačí zámok, Horné Bariny, Do Brala koncom, Nad čiarami, Kratiny, Dlhé, Polom, Hájik, Bučina, Úplaz, Zadná Bučina, Pod skalkou, Horné Slano, Pri hlbokom jarku

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Zálomská, Širiny, Korienky, Záhumnia, U Štálika, Vyše mlyna, Krajiská, Polom, Rimáň, Klačianka, Na Fiškálskych táloch, Kompanisté, Do brezín, Za Šofipiarg, Klapčina, Okrúhle, Ryzavec, Šteflikova lúčka, Medzi močiarmi, Krpele, Babia strana, Pod vinicou, Rákoš, Granička, Bukovinka, U Môstka, Kačianka, Bartálka, Vtáčnik, Pod Dúbravným, Krčovanina, Za vrch Zálužnú, Nad Baližvým lazom, Hanková, Stránia, Stredná hora, Jančička, Veličova, Sady, Koncom pod Dúbravné, Žužňava, Strmina, Dlhe, Tepličky, Osikovec, Veľké zeme, Bratinková, Padovci, Malý Kalinovec, Uhliarová skala, Žužňavská jama, Na Slatinke, Kajanka, Násad, Kopanice, U Jombíkov, Háj, Pri Močidlách, Pred Lomno, Na hline

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Nad medzou, Za jarkom, Horné záhrady, Diel, Borová hora, Hušpet, Na háji, Macáková, Háj, Konopiská, Mlynska, Na hrbe, Ohrady, Za holý vrch, Tále, ošípareň, Zadný Komprik, Suché lazy, Háj, Jasenina, Pod soliskom, Pod Dolohrán, Bublovo, Jančovská kopanica, Šarina, Bursovo, Jamina, Turov, Dúbravy, Dielničky, Nad mlyn, Pred Nemeckou dolinou, Patočiny pri hradskej, Nad sadom, Líškov kopec, Kráľova púť, Baltický, Nad Okrúhlym, Lipina, Budovka, Skalice, Kopanica, Strážnik, Pod skalicou, Čierne zeme, Malé Lípia, Červeniny, Za mlynom, Dolné Bystré, Dúbravka, Polov, Uhrínková, Na stráne, Nad Štagiarom, Pod hlinou, Jelšovce, Dlhé, Dolinka, Boroviny, Dedovec

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Boky, Vysoká-Chabovec, Dúbravky, Bukovec, Poza vrch Zálužnú, Zadná Klenovatá, Lopaty, Bugárovo, Za kostolom, Lopatiny, Na Vrchu, Tepličky, Za Kalamárkou, Pri brezinke, Slatinské veľké, Nad Ľubicou, Matiašove breziny, Kuklová, Boriska, Hrdošov, Rybníky, Dúbrava, Na hôrku, Nad Balčokovci, Brekyňa, Podlastoky, Patociny, Baližov Laz, Stráne, Malý Brod, Patočiny Lúky, Lopatiny, Nad pivovarom, Kováčova dolina, Na piesku, Malý Rimanec, Šiare, Pod Geberanicou, Helovské, Mohalnice, Na Vecino, Dolné Dlhé, Z humnia, Barinské pole, Hajtmanka, Na vŕšku, Kaplnie do jarku, Rausovka, Stráň, Teliarky, Prídel, Strieborná, Brodky, Pod Široké, Podľa brezín, U Sokôlky, Ušiačka, Brázdy, Pod Kačaňou, Útlaky

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Kamene, Lonec, Pod bučinou, Stará báňa, Baňa, Ovajky, Stráň, Za mostom, Breziny, Medvedia dolinka, Hronské, Pod múr, Kakatka, Medzi Želmegrund, Medzi dolinkami, Za bralom, Žľab, Dielec, Beláčka, Grozau, Dolné Bariny, Hlobejka, Stráž, Habesk, Žrebíky, Za školou, Kolcotno, Nad Bariny, Dolný Flajšobiz, Chotáre, Za mestským domom, Pod jarkom, Pred Krčovaninou, Repisko, Rajčeková, Suchá, Dolné lúky, Kalinovec, Pri čerešni, Motuzy, Podrimáň, Lopatiny, Hájik

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (329x), Mikroregión Adela (193x), Zvolen (169x), Dobrá Niva (167x), Lešť (150x), Očová (131x), Môťová (108x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (90x), Kráľová (89x), Pliešovce (77x), Sása (75x), Tŕnie (67x), Budča (65x), Železná Breznica (61x), Zaježová (58x), Lieskovec (55x), Dubové (38x), Vidov Vrch (34x), Zolná (34x), Slatinka (32x), Rybáre (29x), Michalková (27x), Lukové (27x), Turová (26x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

943x miesto, 138x poľovnícky posed, 137x orientačný bod, 72x turistické informácie, 37x prístrešok, altánok, 26x studňa, 21x orientačná mapa, 20x chranený strom, 9x komín, 8x miesto na piknik, 7x atrakcia, 5x ohnisko, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Zvolen

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.