Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 956 kusov miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Bariny, Krčovanina, Dúbrava, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Pri horárni, Fiškálska lúka, Dolné Tepličky, Motuzy, Lukové, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Za mostom, Záhumnia, Breznický, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Dubina, Priepadliská, Tŕsťa, Tŕstie, Rimáň, Podrimáň, Jamy, Polomy, Sarvaška, Dolne Lanice, Trňanský chodník, Jama, Bystré, Búchanka, Za mestským domom, Pátočina, Brajerka, Mlynska, Podježová, Tajovského, Nad Lípie, Rybník, Sopkovci, Hlivinkovci, Nersnica, Brázdy, Jamka, Padovci, Lavičky, Mozoľovci, Beláčka, Pod Veľkou Strážou, Nad štáľom, Horné záhrady, Košariská, Futákovci, Sihla, Nad mlynom, ošípareň, Pri Filipovcoch

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Medzi Kalinovce, Vrch, Trpín, Bugárovo, Vevericová, Vyše rybníka, Sadky, Za školou, Patociny, Kamene, Pod stranou, Stredná hora, Na priekope, U troch hrušiek, Veľký Sietenec, Z humnia, Malý Brod, Patočiny pri hradskej, Na Púske, Kratiny, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Chotár, Jelšovo, Kajchová, Kopanice, Dubina, Stráňa, Veličova, Bečovská Báň, Šarina, Poza háj, Strieborník, Pod Sitárkou, Chabovec, Bučina, Úhrabia, Kráľov stôl, Vysoká-Chabovec, Slatina, Plešina, Strážnik, Plesácko, Šafranica, Diel, Sitárka, Dolevodie, Babia strana, Kalinovec, Piesky, Na Vrchu, Medzi cestami, Kuklová, Na Kline, Bukovina

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

ovč., Za Plesom, Dolinka, Zadky pri Lieskovskom chotári, Háj, Horepelie, Žobrácke, Ľubica, Polámaný bok, Vyše Mojžiša, Na Vecino, Vŕšky, Matiašove breziny, Nad Ľubicou, Čierne zeme, Závozy, Nad medzou, Hore jamou, Podlanie, Osikovec, Vrchy, Tále, Šindliarka, Dúbravka, Polom, Breziny, Na Krištofe, Brodky, Za mostom, Čertov vŕšok, Na hrbe, Lopatiny, Rybníky pri hradskej, Široká, Pleso, Nemcová, Háj, Na Dieli, Kamene, Lazy, Lopatiny, Chrastielky, Pod Geberanicou, Priedel, Pod Brezovým vrchom, Čierťavy, Dielec, Krnáčovie Žiar, Kamene pod lány, Havranov diel, K Uhorskému klobúku, Ryzne, Veľké zeme, Pod Dielcom, Mátlová, Jaseničky, Tŕstie, Dubovský les, Dlhé, Medzi huty

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Pastierska, Medvedia dolinka, Úhrady, Pred hájom, Žrebíky, Pred Jastrabou, Mláčik, K Uhorskému klobúku, Pliešok, Hlobejka, Nad sadom, Banský vrch, Húšťavy, Nad Uhrinovým potokom, Letovisko, Do úhradu, Breziny, Tále, U tŕnika, Veľké Fľakovo, Stáliky, Bukovina, Pod Sopúšikom, Pred Nemeckou dolinou, Za Štetkou, Husová, Martiešová, Žliabok, Boľova jama, Šteflikova lúčka, Rybníky, Malé Fľakovo, Stará Huta, Pod Lipovcom, Repisko, Do Uhorského klobúka, K buku, Dolné Tále, Pred Krčovaninou, Nad Kňazovým potokom, Patočiny od starej cesty, Breziny, U Sokôlky, Nad Bratinkovou, Bratinková, Pod Krížnou cestou, Do Brala koncom, Patočiny Lúky, Medzi dolinkami, Hlina, hájovňa, Pod Sklienkou, Na kúty, Za baštou, U Cigánov, Záhrbčie, Suchá, Krčovaniská, Dolina, Podskalka

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Podľa brezín, Suchý breh, Nad Stráňou, Nad mostom, Pod skalkou, Chotárna dolinka, Zadné Lomno, Pred Lomno, Chrasť, Krpeľ, Na červenkách, Krížna cesta, Medzi rásochami, Podhaj, Pod hlinou, Leštianska dolina, Potočiny, Kozí chrbát, Do Kováčovho jarku, Na podháj, Zvarník, V Hlbokom, Pod háj, Tále, U Hloha, Pod Červenou, Pred Lomným, Pátočiny do Krížnej cesty, Vŕšok, Za bralom, Pod hradskou, Pod jarkom, Za Kováčovým jarkom, V Hline, Noviny, Hanzelka, Suchá, Za mlynom, Budovka, Strieborná, Pri hlbokom jarku, Kompanisté, Šípková jama, Horná Nemáková, Za mlynie, Dolné záhrady, Do Úhradu, Včelien, Ovajky, Pod Kačaňou, Prídel, Teliarky, Vrch Sekier, Bursovo, Remerancie, Valenčíkov Debráč, Do Breziny, Stan pod košiarmi, Krčovanina, Kostolný vrch

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Hušpet, Nad jarkom, Podhánková, Pod soliskom, Malé Lípia, Barinské pole, Močiarka, Ľanovka, Šándorka, Struháreň, Záhumnia, Pod čertiažou, Sušiny, Sinkovka, Za Medokýšnom, Turňa, Zdoladediny, Baltický, Lipovec, Vajdov Debráč, Hričprum, Rákoš, Lomno, Kútiky, Repiská, Za Hrádok, Višničky, Pod bučinou, Hrbásová, Horné lúky, Medzi dolinky, Šiare, Obraz, Pod močiarom, Očovka, Horné tále, Izáčka, Malý Rimanec, Hriezlová, Za Rákošom, Pažite, V Ježovej, Medzi močiarmi, Kakatka, Pod Široké, Košiariky, Prielohy, Podsekier, Kopanica na hline, Pod bukovinkou, Poslová, Svätá Anna, Dolné Bystré, Do boku, Nemecká dolina, Pod slamenými hniezdami, Onofaj, Chmelien, Jánovské lúky, Gehrod

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Bukovinka, Malý močiar, Baližov vrch, Debráč, Malý Rimáň, Nad višničkami, Kubiška, Jelšovce, Baližov Laz, Na Glhie, Pelegrund, Parobkovci, Jančička, Javoria, Na pastiersku, Kolomažnica, Fefetka, Na vtáčnik, Frankov mlyn, Pod Vtáčnikom, Slepov vrch, Hájik, Panská hať, Cesnakovo, Hanzelky, Útlaky, Drieňová, Saské lúky, Kráľov vrch, U Môstka, Na pluhu, Žľab, Rausovka, Čerešňová, Siele, Na vŕšku, Jarhríby, Žliabok, Panské konce, Nad Priehrady, Ceriny, Šibeničný vrch, U lípia, Klapčina, Bariny, Pod Gehrod, Roveň, Nad Bariny, Kačianka, U Stupy, Burdovka, Uhrínková, Nad Baližvým lazom, Horná Čerešňová, V struhárni, Holešťan, Medokýšne, Brložňa, Dolné Uhlisko, Stráň

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Krajiská, Dolinky, Háj, Struhárňa, Potôčik, Hajtmanka, Jelenka, Kováčova dolina, Prostredné hony, Uhliská, U tŕpky, Parobkova jama, Medzi Želmegrund, Dráhy, Šutin, Pod Hrádkom, Harbasová, Vtáčnik, Priehony, Baňa, Sekier Vrh, Hájište, Horné Bystré, U Štálika, Jelšina, Korienky, Na dolinkách, Podrimáň, Nad široké lúky, Na Rutištia, Gavurky, Horáreň, Lúčka, Rybníky, Krátke, Hájik, Hájik, Čavnička, Závoz, Tŕničky, Vrch Korienky, Chotáre, Rečková, Kolcotno, Kopanica, Polom, Široké, Zadná Drislava, Na kút, Zohrabce, Pred Zolnú, Pod vinicou, Nad Balčokovci, Šajbanovo, Lazy, Jačmeniska, Koštialička, Malatiny, Za holý vrch, Na Martiškinej

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Podvrch, Hrčkov kopec, Stráž, Dolniakovie, Horné lúky, Červenina, Lipiny, Nad Šmiarnisko, Sekierska, Solisko, Okrúhle, Zvonička, Krpele, Predná Drislava, Mamojková, Brekyňa, Prostredné košiare, Kukučkov bok, Drieň, Revište, Lipová, Gregorová, Kopanice, Bodliaky, Somárno, Na Fiškálske Tále, Trnková, Klenovatá, štátna cesta Zolná-Lukové, Pri brezinke, Pod kiepou, Bujačia, Dúbravy, Tabla, Ukladaliská, Veľká, Drozdové, Zadná Klenovatá, Hubník, Úboč, Hlboká, Brána, Dlhé, Na Fiškálskych táloch, Majerská, Horné zeme, Pálenikov laz, Michalská, Čiemičky, Kajanka, Ohrady, Chotár, Horný Habrovec, Nad Háj, Za sad, Málišová, Človečia, Pomiaslo, Čertové Kúty, Arganovo

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Pod Sekierskou, Dolniakovie Michalská, Tepličky, Grabovo záhradište, Rúbaň, Viechy, Biarc, Hučava, Diel, Dúbravky, Pod jahodiskom, Lipina, Ryzavec, Kopanice, Pri čerešni, Koncom do Hrba, Bukovec, Pod Miškovec, Boky, Priekopy, Pod skalicou, Za dielom koncom, Janková, Močiar, Nad lazy, Pod násad, Horné Slano, Hanková, Hrbačky, Za Prieslopom, Tumáková, Horné Šeňávy, Malé Hrby, Pod Kolesom, Pod Želobudzou, Na vŕšok, Bôrovie, Sušiny, Nemáková, Paulovo, Homôlka, Za Hájom, Háj, Za Štálom, Sady, Uhliarová skala, Slavcová, Kulhavá, Hrb, Medzicesty, Pod dúbravy, Stará Turová, Pod krivnou, Hrb, U Jombíkov, Jabloňová, Široká, Hlinacký, Zdola dediny, Hlodne

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Pod majerom, Suchohradná, Pod hájom, Dlhé pri Cirkevných, Za Kalamárkou, Tanečkovie krsty, Pri Lavičkách, Veľká jama, Stará báňa, Z konca záhumnia, Vtáčnik, Lukovská studňa, Prosné a na Stupy, Dlhé, Hučava, U tŕpky, Bučina, Pri Močidlách, Nad Hraničku, Za chrasť, Malý hrbok, Ravenské, Nad včelínom, Repisko, Dedovec, Pod Bukovinku, Zálomská, Na vrch, Zálužná, Zdola mestečka, Skalice, U chodníka, Prielohy, Hrčkov jarok, Baňa, Rechtorová, Šajbianka, Špilňa, Na hline, Bobek, Peciská, Kišove lúky, Štiborova, Nad mlyn, Jazeriská, Malá Hôrka, Vtáčnik, Bartálka, Pod Bralami, Dúbravský Háj, Zadný Kalinovec, Pod Dubom, Kratiny, Do jaminej, Šofipiarg, Do dolinky, Midriačka, Turňáková, Trnovec, Prostredná Bučina

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Kapustnice, Dlhé Kopanice, Gašparka, Tráčova, Škulavé Trňavy, Pod závozom, letný tábor Bieň, Šariny, Rebecau, Macáková, Motúzy, Pod pole, Dolné Dlhé, Poza vrch Zálužnú, Za kostolom, Hrby, Vtáčí vŕšok, Rajčeková, Vyše mlyna, Malý Kalinovec, Dolinka, Marčoková, Kaplnie do jarku, Lemperk, Genspiarg, Za kopec, Hrochoť, Moťovské krsty, K Lieštine, Bursovo, Hájik, Záhumnia, Za vrch Zálužnú, Mačí zámok, Pod Klinom, Nad majerom, Dubovský chodník, Vo vrchu, Za hájom, U Hrabia, Hoštet, Pod Dolohrán, Veľká hora, Hanzovka, Široká, Horná Macáková, Jakušová, Breziny, Očová, Za Šofipiarg, Beňová, Pri močidlach, Grnobiz, Útlak, Borová hora, Na Kráľovej studni, Jasenina, Dolné hrby, Zadná Bučina, Pastierska

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

U Plesa, Kopaniny, Stráne, Polom, Pod Genspiarg, Kopásová, Hliník, Horný Flajžobíz, Rajčkovie Tŕňavy, Nad Okrúhlym, Zadný Komprik, Medzi lúkami, Kapustnice, U Zelienky, Kopec, Horné Bariny, Horné Lanice, Nad Grnobiz, Za diel, Násad, Bieň, Veterná, Na rovni, Banište, Suché Trňavy, Nad Arganovým, Sviniarska studňa, Bakovo, Kulichova, Ponad Krajnú, Dolný Flajšobiz, Pod múr, Koncom pod Dúbravné, Pod Násadom, Na hôrku, Polenová, Krajnia, Za Kolesom, Repiská, Predný Kalinovec, Pilakov, U Hájika, Breziny, Káčerove lazy, Dlhá lúka, Pažite, Ďuričkovie lazy, Boriska, Predný Komprik, Kráľova púť, Nad Jarkami, Do vlčinca, Hrčkovie Krsty, Bublovo, Hrabová, Hrebeň, Trávniky, Bugárová, Uhliská, Dlhé

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Žliebok, Adamovská, Stráň, Trstené, Stráň, Na kopec, Kružovo, Maly Sietenec, Veľké Hrby, Poza Hájnikovú, Na kosiari, Červeniny, Kapustnice, Mohalnice, Kol rov, Dolné Šeňávy, Za kratiny, Na Slatinke, Líškov kopec, Vrch Lonec, Dolné Bariny, Do zadu pri majeri, Na háji, Na jamke, Zelegrunt, Šíp, Predbučina, Laziská, Štimogrunt, Nivy, Kúty, Bučan, Na chotári, Dinové lúky, Dolné lúky, Kozličné, Lopatiny, Pod hradskou, Priesadliská, Nad mlynom, Klačianka, Záhumnia, Za bralom, Lúčky, Za hájom, Dubina, Okrúhla, Pod kopanice, Hrabinka, Suché lazy, Turov, Pod Zlatým vŕškom, Mráznice, Prieslop, Hronské, Varta, Dlhe, Čertolín, Malá Stráž, Žužňavská jama

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Na dieli, Čierny grúň, Pod Hroncom, Slatinské malé, Dolná Zálomská, Gašparová, Ušiačka, Helovské, Chmárova, Pod kmecov, Na Stráži, Pod Hrádkom, Ľahký diel, Jančovská kopanica, Rubaň, Za Bugárovou, Veľká medza, Rovné, Grozau, Jamina, Záhumnie, Hrdošov, Kamenný vrch, Nad čiarami, Záhrady, Bukovina, Dielnice, Nad Okrúhlou, Klučov, Kuracia, Planina, Podlastoky, Granička, Na stráne, Za jarok, Na táloch, Gašparov vŕšok, Hrabiny, Krpele, Pod Kolenicou, Krnáčov laz, Breziny, Do Babinej, Širiny, Zdola dediny, Slatinské veľké, Bradacky, Slávička, Rákoš, Nad Štagiarom, Šutovka, Do kútov, Paseky, Polov, Gunda, Jančiarov kopec, Sriekyňa, Stranianske, Na piesku, Nad pivovarom

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Za kostolom, Na Sietenec, Kliny, Hrby, Za jarkom, Dvoriská, Čierne zeme, Ponad Suchohradnú, Straziska, Dlhé vŕšky, Ovsené, Stránia, Habesk, Pod hradom, Za dielom, Na dlhých, Čvangalov grúň, Do potočin, kúpele Sliač, Velke pod horou, Klinovisko, Hučava, Trávnik, Háj, Sviniarka, Úplaz, Záhumnie, Podháj, Dolná Macáková, Dielničky, Nad dolinou, Do brezín, Tri kopce, Dedovec, Močiare, Diel, Pod Dúbravným, Bradačky, Pod bukom, Mlynská dolina, Široké, Sietenec, Lopaty, Skalice, Trávnik, Pod Repiskom, Lopatiny, Hrabiny, Stráň, Podháj, Strmina, Nad dolinou, Pod hrbským, Konopiská, Dolina, Vlčí jarok

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (333x), Mikroregión Adela (196x), Zvolen (170x), Dobrá Niva (170x), Lešť (152x), Očová (132x), Môťová (109x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (93x), Kráľová (90x), Pliešovce (77x), Sása, okres ZV (75x), Budča (67x), Tŕnie (67x), Železná Breznica (62x), Zaježová (58x), Lieskovec (56x), Dubové, okres ZV (38x), Zolná (36x), Slatinka (35x), Vidov Vrch (34x), Rybáre (29x), Michalková (28x), Turová (27x), Lukové (27x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2157x turistika, 956x miesto, 869x strom, 90x orientačný bod, 88x poľovnícky posed, 45x turistické informácie, 28x prístrešok, altánok, 20x studňa, 20x orientačná mapa, 20x chranený strom, 8x atrakcia, 6x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.