Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 17

Bariny, Slúkova jama, Dúbrava, Krčovanina, Lonec, Pri Dendišovcoch, Za bralom, Žužňava, Pri horárni, Fiškálska lúka, Dolné Tepličky, Motuzy, Lukové, Pod Koreňom, Červená voda, Horná Huta, Pravdovsko, Muránsky vrch, Dolná Huta, Vyše kostola, Kalinka, Plieška, Pod Bukovinkou, Za vrchnou chrasťou, Sekier, Pod slatinkou, Boroviny, Antolova dolinka, Za mostom, Útlaky, Záhumnia, Breznický, Majer Ostrolúckych, Háj, Horná Dúbrava, Jarčula, Selá, Pod hájske lúky, Dolní Chovancovci, Priepadliská, Paľovo, Nad mlynom, Dolinka, Pri cintoríne, Tŕstie, Hrnčiarka, Rovne, Kopanica, Pod bukovinkou, Dubina, Tŕsťa, Podrimáň, Polomy, Horní Chovancovci, Rimáň, Jamy, Dolevodie, Mlyn Dolina, Horné Riečky, Riečky

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 17

Sarvaška, Dolne Lanice, Jama, Trňanský chodník, Bystré, Búchanka, Za mestským domom, Podježová, Mlynska, Pátočina, Nad Lípie, Brajerka, Stolcové záhumnia, Rybník, Hlivinkovci, Brázdy, Mozoľovci, Sopkovci, Beláčka, Nersnica, Lavičky, Nad štáľom, Pod Veľkou Strážou, Tajovského, Jamka, Padovci, Čerťaž, Podbartošov, Žigmundov laz, Veľké riečky, Zadná Hrabová, Horné záhrady, Háj, Vlasti, Konopnice za košiarom, Záhumnie, Géciovský majer, Košariská, Pod hájom, Močilný vrch, Futákovci, Sihla, ošípareň, Nad mlynom, Záhrady, Medzi Kalinovce, Pri Filipovcoch, Vrch, Šípkovec, Vyše rybníka, Vevericová, Trpín, Nad Hájikom, Bugárovo, Bukovina, Kamenné, Za školou, Z humnia, Patociny, Kamene

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 17

Pod stranou, Sadky, U troch hrušiek, Na priekope, Stredná hora, Veľký Sietenec, Patočiny pri hradskej, Na Púske, Kopanička, Kratiny, Pod Háj, Môťová, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Pod Petrovou, Rákoš, Kratiny, Na Kobovom, Šúrikovo, Michalíkov bok, Brusno, Pálený bok, Jedlina, Kramárska, Lúčky, Krásny vŕšok, Košarisko, Filípky, Kút, Bukovinka, Rebríčka, Ľuptákovo, Rebrický jarok, Podlysec, Pavlendov laz, Mikuškina, Do Huty, Na vrch, Baniská, Ľubica, Ferová, Vrbovo, Vachalíkov vrch, Harmanec, Bujač, Banisko, Nad Ľubicou, Chotár, Malý Lysec, Priehyba, Kaliny, Zošiakove Kaliny, Šarina, Kopanice, Valinga, Stráňa, Kajchová, Poza háj, Jelšovo

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 17

Bečovská Báň, Veličova, Dubina, Ľubica, Kalinovec, Matiašove breziny, Sitárka, Šafranica, Vŕšky, Závozy, ovč., Čierne zeme, Medzi cestami, Babia strana, Úhrabia, Bučina, Horepelie, Veľký Korčín, Vyše Mojžiša, Zadky pri Lieskovskom chotári, Strieborník, Vysoká-Chabovec, Háj, Polámaný bok, Kuklová, Pod Sitárkou, Dolinka, Kráľov stôl, Diel, Piesky, Bukovina, Na Kline, Na Vrchu, Žobrácke, Plesácko, Na Vecino, Strážnik, Plešina, Za Plesom, Nad medzou, Chabovec, Nad Ľubicou, Slatina, Zadky, Veľký Korčín, Klzký vrch, Breziny, Široká, Za mostom, Pod Geberanicou, Na Dieli, Lopatiny, Čierne brdo, Dúbravka, Priedel, Na Krištofe, Nemcová, Tále, Lazy, Šindliarka

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 17

Polom, Na hrbe, Háj, Kamene, Čertov vŕšok, Hore jamou, Lopatiny, Brodky, Pleso, Osikovec, Podlanie, Chrastielky, Vrchy, Rybníky pri hradskej, Úhrady, Bukovina, Baranovská, Banský vrch, Pastierska, Žrebíky, Veľké zeme, Pod Veterníkom, Jaseničky, Mláčik, Grúň, Húšťavy, Do úhradu, Školské, Tále, Táliky, Caniare, Medvedia dolinka, Nemkin vŕšok, Pod Brezovým vrchom, Hlobejka, Hrádok, Predok, Pliešok, Na jame, Mátlová, K Uhorskému klobúku, Kostolná, Letovisko, Medzi huty, Nad sadom, Žiar, Diery, Pod Dielcom, Ryzne, Čierťavy, Kamene pod lány, Pred Jastrabou, Dlhé, Pri Hrone, Bukovinka, Havranov diel, Pred hájom, Na blatách, Dielec, Breziny

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 17

Cerina, Dubovský les, Krnáčovie Žiar, K Uhorskému klobúku, Nad Uhrinovým potokom, Spoločná, Za Háj, Tŕstie, Brezina, Hrádok, Dolné Tále, Dielec, Stará Huta, Krivina, Žobrák, Brezinka, Do Uhorského klobúka, Uhliská, Záskalie, Pod Lipovcom, Kratiny, Nad závoz, Pred Krčovaninou, Dlhé diely, Žliabok, Zdola Jazovčia, Za Beňovci, Jablonie, Ladikovo, Repisko, Pažite, Lástok, Nivy, Potok, Kutále, Malinie, Za Štetkou, Kocan, Veľké Fľakovo, Stáliky, Kút, Zákrovie, Boky, Dráhy, Jablonka, Pod Sopúšikom, K buku, Matejov bok, Čavnička, Pod dielec, Pod závoz, Šteflikova lúčka, Šariny, Rybníky, V bôčku, Záhumnie, Martiešová, Bukovina, Pod Žobrákom, Ohrad

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 17

Pred Nemeckou dolinou, Laste, Úboč, Boľova jama, U tŕnika, Horné lúky, Husová, Malé Fľakovo, Nad potokom, Šichty, Pod Bokmi, Brezie, Lukačíkovo, Jazero, Nad Dráhami, Krpeľ, Zálohy, Do Brala koncom, Závoz, Bratinková, Vrchné záhumnie, Pod Vlčiu, Bralo, Nad Hlbokým, Bencova jama, Pred Mariašovou, Osičiny, Ohrada, Mozdrička, Chrasť, Breziny, Pustý laz, Pri dube, Lomné, Bukovina, Pred Lomno, Pod Rakytou, Bahýlové jamy, Za Brodom, Pod Sklienkou, Suchá, Voliarska, Dolina, Uhliská, Gelendov laz, Kozina, Za Pastierňou, Michalova, Lovno, Nad mostom, Nad Kňazovým potokom, Suchý drieň, Za baštou, Dlhá, Potôčik, Buľovec, Zákľuky, Háj, Záhrbčie, Krčovaniská

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 17

Na červenkách, hájovňa, Na kúty, Šutňova, Podľa brezín, Chochuľa, Pod hlinou, Za Hájom, Volovište, Na diele, Horné lúky, Pavlovica, Zadné Lomno, Podiely, Preľač, Medzi rásochami, Pod skalkou, U Cigánov, Nivy, Na Kečke, Vyškovo, Hlina, Suchý breh, Kropáčka, Hlboká, Dolný Rákoš, Lúčky, Močiar, Macocha, Ondrášová, Lazy, Lopaty, Vlčia, Rakyta, Konopiská, U Sokôlky, Chmelinie, Podhaj, Dráhy, Lazy pod Bučinou, Patočiny od starej cesty, Do Lovného, Močiare, Na kňazovom, Nad Stráňou, Stráň, Pod Krížnou cestou, Kopanice, Vincalova lúka, Hračky, Laste, Zadok, Chytrá dolina, Dieliky, Jamky, Pavlova dolinka, Na Prielohách, Na Močiari, Adamová, Háj

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 17

Polichy, Lovno, Nad Bratinkovou, Bečov, Podskalka, Patočiny Lúky, Pod Viničkami, Krížna cesta, Medzi dolinkami, Chotárna dolinka, Dolné lúky, Pod Stráňou, Dolinka, Pod háj, Krnáč, Lehôtka, Čerešňovo, Bakovo, Lipina, Záložnice, Vlčia diera, Dolný Havranec, Tále, Ježovo, Stráň, Do Kováčovho jarku, U Hloha, Na podháj, Bočiny, Vŕšky, Paštálová, Vyškovce, Cibulisko, Petrove dielce, Zvarník, Pod Hrbom, Širiny, Pod Červenou, Pod Hájom, Pátočiny do Krížnej cesty, Horn Dúbrava, Baba, Pod hradskou, Nákle, Pred Lomným, Vŕšok, Nad Hájom, Horný Rákoš, Za bralom, Zolná, V Hlbokom, Kostolná, Hanuský háj, Za Kostolcom, Breziny, Leštianska dolina, Rigeľ, Mariašová, Bučina, Šavlovica

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 17

Kúty, Kozí chrbát, Potočiny, Nad kútmi, Horné Jasenice, Dolina Ladno, Snožia, Horný Vlník, Malý Brod, Janákovci, Vincelova lúka, Šinglová, Sekanina, Pod jarkom, Sihote, Galov laz, Kopaniská, Dolná Dúbrava, Do staričia, Čerťaž, Stolce, Kľačany, Riadok, Dolné Jasenice, Veľký les, Za jarkom, Horné lúky, Závadka, V Hline, Za Kováčovým jarkom, Vr ta, Imrovka, Vlník, Hubník, Žliabky, Zvarova dolina, Halča, Noviny, Ladno, Mrázovka, Grúne, Šárova dolina, Malé buky, Pavlov hrb, Laz, Baranová, Blaškoviny, Močiarka, Borok, Nad višničkami, Malé Lípia, Na vŕšku, Ferianská, Kráľov vrch, Na Glhie, Dorotin vŕšok, Za mlynom, Križnice, Javoria, Koniec nad lazy

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 17

Záhumnie západné, Nad mlynom, Malý Rimáň, Do Koryčišťa, Ošičie, Široká, Žľab, Barinské pole, Izáčka, Dolná dolinka, Strieborná, Pod bučinou, Bariny, Pod bukovinkou, Šiare, Východné záhumnie, Hričprum, Frankov mlyn, Horné tále, Parobkovci, Hájik, Sušiny, Pavkove záhumnia, Remerancie, Baltický, Raveň, Vlčí vrch, Kubiška, Do Úhradu, Pod Petian chodníkom, Kačaňa, Turňa, Proti stolíku, Dolno Dačovlomský mlyn, U lípia, Hrabina, Rausovka, Horná dolinka, Džigová jama, Dielec, Horné záhumnia, Kopaničky, Horná Nemáková, Kútiky, Zhora Valovo, Hušpet, Útlaky, Repiská, Cesnakovo, Chmelien, Hanzelka, Polomy, Dolné Bystré, Na pluhu, Háj, Kňazov laz, Hudcové lúky, Za brezie, Východné záhumie, Jablona

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 17

Za Medokýšnom, Pri hlbokom jarku, Baližov vrch, Debráč, Zlobov laz, Nemcová, Pod čertiažou, Panské konce, Chmelina, Medzi potôčky, Fefetka, Beňova stránička, Na Brezovskom chodníku, Nad Močidlami, Slepov vrch, Dúbrava, Kopanica na hline, Teliarky, Obraz, Klapčina, Včelien, Horné lúky, Bukovinka, Burčov, V Ježovej, Nad Priehrady, Bursovo, Za Rákošom, Lazinka, Táliky, Gubolec, Prídel, Stan pod košiarmi, Nad Chrapovou, Suchá, Za Hrádok, Kopanica, Strehovica, Balkovica, Lipovec, Krpeľ, Ceriny, Ľanovka, Solisko, Baližov Laz, Očovka, Malý Rimanec, Hriezlová, Saské lúky, Dolný Vlník, Kostolný vrch, Panská hať, Pod Široké, Môstky, Studená, Pod soliskom, Seč, Pod ulicou, Rakytiny, Hrbásová

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 17

Zdoladediny, Vargov vŕšok, Vajdov Debráč, Pažite, Rúbanica, Vrch Sekier, Valenčíkov Debráč, Pod hruškami, Pod slamenými hniezdami, Klinčoky, Hroblička, Malý močiar, Dolina, Do boku, Podhánková, Čierťaž, Žliabok, Nad lahošom, Prvosna, Pod stračkou, Medzi cestami, Prielohy, Jarhríby, Na vtáčnik, Fľaky, Lomno, Kolovratný diel, Šalovica, Čerešňová, Medzi dolinky, Zdola Valovo, Onofaj, Chyžkovka, Do Breziny, Kompanisté, Vlčie drenie, Barbolinsko, Chrapová, Pod Vtáčnikom, Jelšovce, Dolné hájnikovské, Návrtie, Višničky, Za mlynie, Jančička, Kolomažnica, Nad Kováčovov jamou, Pod Gehrod, Podsekier, Medzi močiarmi, Nad hájom, Široké zeme, Medzi potôčkami, Pod Kačaňou, Budovka, Zhora Zákutia, Konopnice na Paluchu, Rákoš, Dubovina, Dolné záhrady

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 17

Podzáhumnie, Nad dolinkou, Ďurianová, Na pastiersku, Košiariky, Struháreň, Jamištia, Do Dielnic, Danišová, Hanzelky, Babin vrch, Pod močiarom, Krčovanina, Dolné lúky, Zákutie, Nad jarkom, Pelegrund, Drieňová, Škodina, Hrb, Svätá Anna, Siele, Kakatka, Šípková jama, Močiar, Jánovské lúky, Šibeničný vrch, Nad háj, Ovajky, Kaní vrch, Pri hore, Poslová, Široké lúky, Madáčovo, Mikšina, Rakyta, Líhovec, Šándorka, Gehrod, Pod Dubovinou, Tri kamene, Sinkovka, Nemecká dolina, U Môstka, Záhumnia, U Stupy, Mišova dolinka, Prvosňa, Uhlište, Kováčova dolina, Na dolinkách, Hrádok, Prostred laz, Vtáčnik, Nad Bariny, Malé riečky, Horné Bystré, Králikov vrch, Kút, Horáreň

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 17

Podrimáň, Burdovka, Reichard, Bohutina, Jelšina, Lúčka, Za dielom, Roveň, Hájište, Rybníky, Mikulčov laz, Dolinky, Háj, U tŕpky, Kozí hrb, Parobkova jama, Nad Baližvým lazom, Harbasová, Kratinka, Spodné Jamištia, Pod Háj, Nad sečou, V krížoch, Medokýšne, Baňa, Prvošna, Gavurky, Cvietňa, Šutin, Drieňová, Nad včelínom, Jelenka, Žiar, Breziny, Prostredné hony, ( Horný Dačov Lom ), Holešťan, Hajtmanka, Kamenica, Sekier Vrh, Dráhy, Krajiská, Ostredky, Struhárňa, Horná Čerešňová, Medzi Želmegrund, Na Rutištia, Hostinná lúka, Na Riadky, Pod Hrádkom, Korienky, Čierťaž, Drahovo, U Štálika, Brložňa, Kňazova hora, V struhárni, Za majerom, Kopaničky, Šutin bok

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 17

Uhliská, Dolné záhumnia, Západné záhumie, Vrchné Jamištia, Priehony, Beniačov diel, Uhrínková, Potôčik, Litavica, Lihovec, Stráň, Nad široké lúky, Dolné Uhlisko, Kačianka, Budov vrch, Gašparidesov vŕšok, Rybník, Kapustnice, Uhlište, Predná Hrabová, Tŕničky, Dvorce, Trhovisko, Šarajka, Chochlačka, Osičie, Kolcotno, Nad Želobudzou, Hájik, Kamenná stráň, Do kozej, Veľká hora, Na dráhu, Prepoštovnica, Závoz, Včelín, Polom, Bartoška, Krátke, Breziny, Platina, Čavnička, Vrch Korienky, Grošový háj, Telekiovský majer, Suché Iviny, Spariská, Kamenná, Za Stožkom, Grajciarové Trnavy, Rybníky, Nad Platinou, Dubník, Nad Kamenicou, Kopanica, Hradné, Hradné, Dvorce, Kamenné, Chotáre

Miesto, okres Zvolen:, 17 z 17

Hrochotská Bukovina, Majer, Široké, Nad hájom, Stráňa, Dlhé zeme, Priečny diel, Tri kopce, Jelšinky, Pod cerom, Horné Iviny, Pod Miľovou, Popolov kút, Hájik, Rečková, Dúbravy, Pod Skalkou, Malý Korčín, Jabloňov, Biarc, Človečia, Pod jahodiskom, Nad Háj, Hrbačky, Pred Zolnú, Veľká Hájniková, Lipina, Nad Bachtárom, Stará voda, Drozdové, Dúbrava, Na Martiškinej, Boky, Prostredné košiare, Somárno, Rovné, Za školou, Na Fiškálske Tále, Grabovo záhradište, Zdola mostu

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (349x), Mikroregión Adela (207x), Zvolen (176x), Dobrá Niva (176x), Lešť (159x), Očová (135x), Môťová (117x), Babiná (109x), Zvolenská Slatina (99x), Kráľová (94x), Pliešovce (82x), Sása, okres ZV (79x), Tŕnie (72x), Budča (70x), Železná Breznica (67x), Zaježová (61x), Lieskovec (60x), Dubové, okres ZV (40x), Zolná (37x), Vidov Vrch (36x), Slatinka (36x), Rybáre (29x), Turová (28x), Michalková (28x), Lešť I (27x), Lukové (27x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (24x), Breziny (22x), Kováčová (21x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2946x turistika, 1655x miesto, 869x strom, 127x orientačný bod, 121x poľovnícky posed, 39x turistické informácie, 33x prístrešok, altánok, 31x chranený strom, 22x studňa, 22x orientačná mapa, 12x atrakcia, 8x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.