Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 956 kusov miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Bariny, Krčovanina, Dúbrava, Slúkova jama, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Pri horárni, Fiškálska lúka, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Záhumnia, Pod Bukovinkou, Boroviny, Pod slatinkou, Za mostom, Breznický, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Priepadliská, Bukovinka, Tŕstie, Dubina, Tŕsťa, Podrimáň, Rimáň, Jamy, Polomy, Sarvaška, Dolne Lanice, Jama, Trňanský chodník, Bystré, Búchanka, Za mestským domom, Mlynska, Pátočina, Podježová, Brázdy, Nad Lípie, Brajerka, Rybník, Lavičky, Hlivinkovci, Nersnica, Jamka, Nad štáľom, Tajovského, Padovci, Sopkovci, Beláčka, Mozoľovci, Pod Veľkou Strážou, Horné záhrady, Košariská, Futákovci, ošípareň, Nad mlynom, Medzi Kalinovce

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Vrch, Trpín, Vyše rybníka, Bugárovo, Vevericová, Pod stranou, Sadky, Kamene, Na priekope, Patociny, Veľký Sietenec, Stredná hora, Z humnia, Za školou, U troch hrušiek, Malý Brod, Na Púske, Kratiny, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Pri Filipovcoch, Zdola dediny, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Chotár, Kajchová, Poza háj, Veličova, Jelšovo, Kopanice, Bečovská Báň, Dubina, Šarina, Stráňa, Bukovina, Plešina, Vyše Mojžiša, Nad medzou, Dolinka, ovč., Na Vecino, Babia strana, Sitárka, Kráľov stôl, Slatina, Háj, Žobrácke, Strážnik, Strieborník, Polámaný bok, Kuklová, Piesky, Chabovec, Nad Ľubicou, Ľubica, Za Plesom, Bučina

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Zadky pri Lieskovskom chotári, Čierne zeme, Horepelie, Na Kline, Šafranica, Na Vrchu, Úhrabia, Plesácko, Vŕšky, Závozy, Matiašove breziny, Kalinovec, Medzi cestami, Diel, Pod Sitárkou, Dolevodie, Vysoká-Chabovec, Široká, Podlanie, Rybníky pri hradskej, Chrastielky, Pod Geberanicou, Osikovec, Priedel, Brodky, Hore jamou, Tále, Nemcová, Čertov vŕšok, Polom, Šindliarka, Breziny, Na Krištofe, Na Dieli, Za mostom, Vrchy, Na hrbe, Dúbravka, Lopatiny, Háj, Lopatiny, Kamene, Pleso, Lazy, Nad Uhrinovým potokom, Pod Brezovým vrchom, Medzi huty, Veľké zeme, Nad sadom, K Uhorskému klobúku, Húšťavy, Žrebíky, Tŕstie, Do úhradu, Úhrady, Krnáčovie Žiar, Medvedia dolinka, Pred hájom, Havranov diel, Dielec

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Hlobejka, Ryzne, Letovisko, Pastierska, Dubovský les, K Uhorskému klobúku, Banský vrch, Mátlová, Mláčik, Tále, Pod Dielcom, Pred Jastrabou, Čierťavy, Kamene pod lány, Dlhé, Jaseničky, Pliešok, Breziny, Boľova jama, Rybníky, Husová, Pred Krčovaninou, Martiešová, Malé Fľakovo, K buku, U tŕnika, Pod Lipovcom, Bukovina, Repisko, Dolné Tále, Pred Nemeckou dolinou, Za Štetkou, Žliabok, Veľké Fľakovo, Stará Huta, Šteflikova lúčka, Do Uhorského klobúka, Stáliky, Pod Sopúšikom, Suchý breh, Chrasť, Podskalka, Nad mostom, Medzi rásochami, Na červenkách, Nad Bratinkovou, Patočiny Lúky, Patočiny pri hradskej, Krčovaniská, Pod skalkou, Dolina, Suchá, Krížna cesta, Bratinková, Pod Krížnou cestou, Podľa brezín, Patočiny od starej cesty, Pred Lomno, Hlina, Krpeľ

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Záhrbčie, Pod Sklienkou, hájovňa, Podhaj, Do Brala koncom, Medzi dolinkami, Za baštou, U Cigánov, Na kúty, Nad Stráňou, U Sokôlky, Zadné Lomno, Chotárna dolinka, Breziny, Nad Kňazovým potokom, Pod hlinou, Vŕšok, Pod háj, Pod Červenou, Za bralom, Do Kováčovho jarku, Pátočiny do Krížnej cesty, Kozí chrbát, Potočiny, U Hloha, Na podháj, Leštianska dolina, V Hlbokom, Pod hradskou, Pred Lomným, Zvarník, Tále, Pod jarkom, Za Kováčovým jarkom, V Hline, Noviny, Ovajky, Vajdov Debráč, Fefetka, Šibeničný vrch, Krčovanina, Gehrod, Šiare, Baližov Laz, Kostolný vrch, Hušpet, Na vŕšku, Jelšovce, Za Medokýšnom, Košiariky, Kubiška, Záhumnia, Včelien, Višničky, Ceriny, Hrbásová, Svätá Anna, Kompanisté, Suchá, Pri hlbokom jarku

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Baltický, Nemecká dolina, Pod bučinou, Kakatka, Žliabok, Zdoladediny, Debráč, Hanzelka, Barinské pole, U Môstka, Útlaky, Rausovka, Rákoš, Panská hať, Hájik, Žľab, Za Hrádok, Malý Rimanec, Na Glhie, Kráľov vrch, Saské lúky, Dolné záhrady, Kopanica na hline, Pod močiarom, Pod Kačaňou, Pažite, Repiská, Jánovské lúky, Podhánková, Ľanovka, Na pastiersku, Obraz, Na pluhu, Močiarka, Pod Široké, Onofaj, Horné lúky, Malý Rimáň, Stan pod košiarmi, Podsekier, U lípia, Hričprum, Lomno, Frankov mlyn, Šándorka, Malé Lípia, Na vtáčnik, Bariny, Do boku, Nad jarkom, Do Breziny, Drieňová, Do Úhradu, Nad Priehrady, Prielohy, Vrch Sekier, Bursovo, Pod Gehrod, Za Rákošom, Dolné Bystré

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Javoria, Hriezlová, Lipovec, Kútiky, Siele, Jančička, Jarhríby, Pelegrund, Budovka, Parobkovci, Chmelien, Prídel, Šípková jama, Medzi močiarmi, Cesnakovo, Pod bukovinkou, Remerancie, Malý močiar, Sušiny, Izáčka, Valenčíkov Debráč, Panské konce, Za mlynom, Nad višničkami, Hanzelky, Teliarky, Slepov vrch, Za mlynie, Pod Vtáčnikom, Turňa, Horná Nemáková, Strieborná, Klapčina, Kolomažnica, Očovka, Medzi dolinky, Sinkovka, Pod soliskom, Čerešňová, Horné tále, Poslová, Struháreň, Pod slamenými hniezdami, Pod čertiažou, Baližov vrch, V Ježovej, Dráhy, Jelšina, Korienky, Uhrínková, Háj, Nad Bariny, U Štálika, Horná Čerešňová, Sekier Vrh, Rybníky, Dolné Uhlisko, Jelenka, Na Rutištia, Parobkova jama

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Medzi Želmegrund, Medokýšne, Holešťan, Uhliská, Gavurky, Lúčka, Stráň, Harbasová, Podrimáň, Brložňa, U tŕpky, Prostredné hony, Vtáčnik, Horné Bystré, U Stupy, Dolinky, Nad Baližvým lazom, Šutin, V struhárni, Krajiská, Na dolinkách, Horáreň, Hajtmanka, Roveň, Priehony, Nad široké lúky, Potôčik, Kačianka, Burdovka, Baňa, Hájište, Struhárňa, Kováčova dolina, Pod Hrádkom, Chotáre, Tŕničky, Hájik, Hájik, Vrch Korienky, Široké, Sihla, Závoz, Rečková, Krátke, Čavnička, Kolcotno, Polom, Kopanica, Hrčkov kopec, Bukovec, Rúbaň, Na Martiškinej, Priekopy, Drozdové, Zadná Klenovatá, Za dielom koncom, Biarc, Pomiaslo, Prostredné košiare, Brekyňa

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Veľká, Ohrady, Ryzavec, Pred Zolnú, Za sad, Klenovatá, Viechy, Pod skalicou, Zvonička, Šajbanovo, Pálenikov laz, Človečia, Nad Háj, Horný Habrovec, Solisko, Dolniakovie Michalská, Dúbravy, Lipina, Čertové Kúty, Pod Sekierskou, Pri brezinke, Hrbačky, Kajanka, Revište, Diel, Horné Slano, Koštialička, Na kút, Kopanice, Sekierska, Kopanice, Bujačia, Gregorová, Krpele, Arganovo, Pod jahodiskom, Lazy, Predná Drislava, Trnková, Pod vinicou, Úboč, Janková, Hučava, Malatiny, Brána, Tepličky, Horné lúky, Nad Šmiarnisko, Somárno, Pod násad, Dolniakovie, Tabla, Drieň, Stráž, Pri čerešni, Majerská, štátna cesta Zolná-Lukové, Červenina, Nad lazy, Hlboká

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Lipiny, Dlhé, Čiemičky, Na Fiškálskych táloch, Jačmeniska, Boky, Bodliaky, Nad Balčokovci, Zohrabce, Okrúhle, Chotár, Grabovo záhradište, Kukučkov bok, Ukladaliská, Na Fiškálske Tále, Málišová, Horné zeme, Pod Miškovec, Zadná Drislava, Hubník, Pod kiepou, Hanková, Koncom do Hrba, Močiar, Dúbravky, Michalská, Lipová, Mamojková, Podvrch, Za holý vrch, Kulhavá, Do dolinky, Očová, Pilakov, Za kostolom, Tanečkovie krsty, Malý Kalinovec, Špilňa, Polom, Bučina, Dlhé, Breziny, Štiborova, Dúbravský Háj, Pod Násadom, Zadný Kalinovec, Kratiny, Pod pole, Hrebeň, Pastierska, U Plesa, Vtáčnik, Za Šofipiarg, Moťovské krsty, Uhliarová skala, Zadná Bučina, Bobek, Pod Kolesom, Nad Arganovým, Veľká hora

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Kopec, Kapustnice, Nemáková, Hrčkovie Krsty, Nad Okrúhlym, Jasenina, Repisko, Stará Turová, Pod Želobudzou, Za Kolesom, Repiská, Veľká jama, Tumáková, Pod Genspiarg, Záhumnia, Kráľova púť, Mačí zámok, Na hôrku, Gašparka, Veterná, Grnobiz, Pri močidlach, Malý hrbok, Dolné hrby, Rebecau, Kišove lúky, Bugárová, Kopaniny, Vo vrchu, Poza vrch Zálužnú, Bôrovie, Kaplnie do jarku, Útlak, Široká, Lemperk, Na vŕšok, Hrčkov jarok, Horná Macáková, Hanzovka, Lukovská studňa, Do vlčinca, Jabloňová, Prielohy, Pod Bukovinku, U chodníka, Medzicesty, Jakušová, Krajnia, Vtáčnik, Skalice, Polenová, Do jaminej, Pod závozom, Banište, U Jombíkov, Dlhé pri Cirkevných, Dolný Flajšobiz, K Lieštine, Pri Lavičkách, Sady

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Bublovo, Pažite, Šofipiarg, Za diel, Hliník, Horný Flajžobíz, Slavcová, Bartálka, Breziny, Rajčkovie Tŕňavy, U Hájika, Bieň, Borová hora, Ponad Krajnú, Ravenské, Násad, Hoštet, Šariny, Malé Hrby, Nad včelínom, Midriačka, Pod múr, Kapustnice, Kopásová, Široká, Na hline, Nad mlyn, Šajbianka, Zadný Komprik, Stará báňa, Dolné Dlhé, Baňa, Stráne, Za Hájom, Na vrch, Nad Jarkami, Za hájom, Predný Kalinovec, Bakovo, Pod Dolohrán, Turňáková, Prostredná Bučina, Tráčova, Hlodne, Suché Trňavy, Pri Močidlách, Peciská, Vtáčí vŕšok, Trnovec, Motúzy, Za chrasť, Pod majerom, Macáková, Vyše mlyna, Horné Bariny, Hlinacký, letný tábor Bieň, Hrabová, Hrochoť, Homôlka

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Koncom pod Dúbravné, Na Kráľovej studni, Pod krivnou, Boriska, Zdola mestečka, Nad Grnobiz, Na rovni, Bursovo, Pod dúbravy, Hučava, Pod Klinom, Zálužná, Za Prieslopom, Suchohradná, U tŕpky, Škulavé Trňavy, Dolinka, Pod hájom, Za Kalamárkou, Hrb, U Zelienky, Pod Dubom, Predný Komprik, Nad Hraničku, Trávniky, Kulichova, Marčoková, Káčerove lazy, Zálomská, Prosné a na Stupy, Dlhé Kopanice, Ďuričkovie lazy, Dlhá lúka, Horné Šeňávy, Medzi lúkami, Hájik, Háj, Sušiny, Paulovo, Hrb, Genspiarg, Beňová, Pod Bralami, Zdola dediny, Nad majerom, Hrby, Horné Lanice, Za vrch Zálužnú, Jazeriská, Za Štálom, Dubovský chodník, Za kopec, U Hrabia, Malá Hôrka, Rechtorová, Sviniarska studňa, Rajčeková, Z konca záhumnia, Dedovec, Veľké Hrby

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Nivy, Stráň, Na háji, Lopatiny, Na Stráži, Červeniny, Rubaň, Čierne zeme, Suché lazy, Vrch Lonec, Kol rov, Dielnice, Stranianske, Zelegrunt, Nad Štagiarom, Širiny, Slávička, Za dielom, Za hájom, Na kopec, Dolné Bariny, Na piesku, Šutovka, Gašparov vŕšok, Gunda, Dlhé, Slatinské malé, Za jarkom, Šíp, Kliny, Laziská, Do kútov, Za bralom, Žužňavská jama, Dlhe, Na stráne, Líškov kopec, Mráznice, Čertolín, Habesk, Klačianka, Hronské, Pod hradskou, Granička, Dlhé vŕšky, Adamovská, Pod hradom, Na Slatinke, Varta, Na dieli, Záhumnia, Kružovo, Dvoriská, Planina, Uhliská, Krnáčov laz, Do zadu pri majeri, Breziny, Dolné lúky, Nad mlynom

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Hrby, Trstené, Gašparová, Ponad Suchohradnú, Straziska, Jamina, Na táloch, Kozličné, Žliebok, Hrabinka, Hrabiny, Na kosiari, Ušiačka, Paseky, Dolné Šeňávy, Poza Hájnikovú, Záhumnie, kúpele Sliač, Kapustnice, Priesadliská, Maly Sietenec, Okrúhla, Pod kopanice, Ovsené, Na chotári, Pod Hrádkom, Záhrady, Ľahký diel, Štimogrunt, Bukovina, Prieslop, Nad čiarami, Pod Zlatým vŕškom, Hrdošov, Sriekyňa, Nad Okrúhlou, Malá Stráž, Na jamke, Jančiarov kopec, Kamenný vrch, Rákoš, Veľká medza, Polov, Stránia, Na Sietenec, Čvangalov grúň, Dolná Zálomská, Na dlhých, Podlastoky, Jančovská kopanica, Za kratiny, Klučov, Mohalnice, Pod kmecov, Do Babinej, Kuracia, Za jarok, Helovské, Slatinské veľké, Bučan

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Krpele, Pod Kolenicou, Chmárova, Čierny grúň, Turov, Nad pivovarom, Bradacky, Pod Hroncom, Stráň, Predbučina, Rovné, Do potočin, Grozau, Dinové lúky, Kúty, Za kostolom, Lúčky, Za Bugárovou, Dubina, Nad dolinou, Dedovec, Úplaz, Pod Repiskom, Hrabiny, Sviniarka, Skalice, Močiare, Trávnik, Stráň, Podháj, Hučava, Klinovisko, Dielničky, Trávnik, Háj, Mlynská dolina, Velke pod horou, Pod bukom, Diel, Pod Dúbravným, Podháj, Do brezín, Dolná Macáková, Lopaty, Široké, Bradačky, Záhumnie, Nad dolinou, Strmina, Sietenec, Tri kopce, Lopatiny, Pod hrbským, Dolina, Vlčí jarok, Konopiská

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (333x), Mikroregión Adela (196x), Zvolen (170x), Dobrá Niva (170x), Lešť (152x), Očová (132x), Môťová (109x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (93x), Kráľová (90x), Pliešovce (77x), Sása, okres ZV (75x), Budča (67x), Tŕnie (67x), Železná Breznica (62x), Zaježová (58x), Lieskovec (56x), Dubové, okres ZV (38x), Zolná (36x), Slatinka (35x), Vidov Vrch (34x), Rybáre (29x), Michalková (28x), Turová (27x), Lukové (27x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2772x turistika, 1430x strom, 956x miesto, 112x poľovnícky posed, 97x orientačný bod, 52x turistické informácie, 34x prístrešok, altánok, 21x studňa, 20x orientačná mapa, 20x chranený strom, 9x komín, 8x atrakcia, 7x miesto na piknik, 4x ohnisko, 2x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.