Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » turistika » miesto

Miesto, okres Zvolen

Miesto v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 956 kusov miesto.

Miesto, okres Zvolen:, 1 z 16

Bariny, Dúbrava, Slúkova jama, Krčovanina, Pri Dendišovcoch, Lonec, Žužňava, Za bralom, Pri horárni, Fiškálska lúka, Motuzy, Dolné Tepličky, Lukové, Záhumnia, Pod Bukovinkou, Pod slatinkou, Boroviny, Za mostom, Breznický, Majer Ostrolúckych, Pod hájske lúky, Priepadliská, Tŕsťa, Tŕstie, Dubina, Rimáň, Polomy, Podrimáň, Jamy, Dolevodie, Dolne Lanice, Sarvaška, Jama, Trňanský chodník, Za mestským domom, Búchanka, Bystré, Nad Lípie, Mlynska, Brajerka, Brázdy, Podježová, Pátočina, Rybník, Tajovského, Pod Veľkou Strážou, Lavičky, Mozoľovci, Jamka, Sopkovci, Hlivinkovci, Nad štáľom, Nersnica, Padovci, Beláčka, Horné záhrady, Košariská, Sihla, Futákovci, ošípareň

Miesto, okres Zvolen:, 2 z 16

Nad mlynom, Pri Filipovcoch, Medzi Kalinovce, Vrch, Trpín, Vyše rybníka, Bugárovo, Vevericová, Sadky, Veľký Sietenec, Kamene, Patociny, U troch hrušiek, Za školou, Z humnia, Stredná hora, Na priekope, Pod stranou, Patočiny pri hradskej, Na Púske, Kratiny, Môťová, Pod Háj, Do vlčieho, Za mostom, Tepličky, Rákoš, Kratiny, Chotár, Šarina, Kajchová, Bečovská Báň, Poza háj, Veličova, Dubina, Stráňa, Jelšovo, Kopanice, Medzi cestami, Úhrabia, Na Kline, Za Plesom, Bukovina, Vŕšky, Matiašove breziny, Nad Ľubicou, Na Vecino, Bučina, Plešina, Závozy, Nad medzou, Diel, Kráľov stôl, Piesky, Žobrácke, Ľubica, Strieborník, Pod Sitárkou, Sitárka, Dolinka

Miesto, okres Zvolen:, 3 z 16

Čierne zeme, Šafranica, Vyše Mojžiša, Babia strana, Slatina, Horepelie, Vysoká-Chabovec, Kuklová, Polámaný bok, ovč., Strážnik, Plesácko, Na Vrchu, Kalinovec, Chabovec, Háj, Zadky pri Lieskovskom chotári, Lopatiny, Podlanie, Na hrbe, Tále, Breziny, Kamene, Na Krištofe, Hore jamou, Lopatiny, Čertov vŕšok, Priedel, Za mostom, Háj, Brodky, Šindliarka, Osikovec, Na Dieli, Nemcová, Dúbravka, Vrchy, Lazy, Rybníky pri hradskej, Polom, Chrastielky, Široká, Pleso, Pod Geberanicou, Havranov diel, Veľké zeme, K Uhorskému klobúku, Dubovský les, Tále, Krnáčovie Žiar, Banský vrch, Pred Jastrabou, Kamene pod lány, Pastierska, Ryzne, Dlhé, Žrebíky, Nad Uhrinovým potokom, Pod Brezovým vrchom, Mátlová

Miesto, okres Zvolen:, 4 z 16

Hlobejka, Breziny, Jaseničky, Čierťavy, Dielec, Letovisko, Mláčik, Húšťavy, Tŕstie, Pred hájom, Pod Dielcom, K Uhorskému klobúku, Pliešok, Medzi huty, Medvedia dolinka, Do úhradu, Úhrady, Nad sadom, Za Štetkou, Repisko, Veľké Fľakovo, Bukovina, Martiešová, K buku, Šteflikova lúčka, U tŕnika, Husová, Pod Sopúšikom, Malé Fľakovo, Dolné Tále, Stará Huta, Rybníky, Žliabok, Boľova jama, Stáliky, Pred Krčovaninou, Pred Nemeckou dolinou, Do Uhorského klobúka, Pod Lipovcom, U Cigánov, Dolina, Zadné Lomno, Nad Kňazovým potokom, Chotárna dolinka, Pod Krížnou cestou, Na červenkách, Medzi dolinkami, Pod hlinou, Podhaj, Patočiny od starej cesty, Hlina, Nad Stráňou, Pod skalkou, Pod Sklienkou, Podľa brezín, Suchý breh, Podskalka, Za baštou, Chrasť, hájovňa

Miesto, okres Zvolen:, 5 z 16

Krížna cesta, Breziny, Pred Lomno, Bratinková, Suchá, Do Brala koncom, Záhrbčie, Nad Bratinkovou, Medzi rásochami, Nad mostom, Krčovaniská, U Sokôlky, Na kúty, Patočiny Lúky, Krpeľ, Potočiny, Zvarník, Pod hradskou, Za bralom, Tále, Pátočiny do Krížnej cesty, Pod háj, Leštianska dolina, Do Kováčovho jarku, Kozí chrbát, V Hlbokom, U Hloha, Na podháj, Pred Lomným, Pod Červenou, Vŕšok, V Hline, Pod jarkom, Za Kováčovým jarkom, Malý Brod, Noviny, Za mlynom, Panská hať, Bukovinka, Rákoš, Na vŕšku, Chmelien, Prielohy, Kráľov vrch, Kopanica na hline, Suchá, Za Hrádok, Klapčina, Baližov vrch, Ovajky, Sinkovka, Kubiška, Hričprum, Nemecká dolina, Jančička, Pod bukovinkou, Frankov mlyn, Struháreň, Fefetka, Obraz

Miesto, okres Zvolen:, 6 z 16

Pri hlbokom jarku, Šándorka, Na pastiersku, Hájik, Za Medokýšnom, Baližov Laz, Krčovanina, Šibeničný vrch, Košiariky, Dolné záhrady, Útlaky, Poslová, Medzi močiarmi, Pod soliskom, Pod Kačaňou, Slepov vrch, Medzi dolinky, Pod Široké, Bariny, Stan pod košiarmi, Malý Rimanec, Javoria, Baltický, Budovka, Barinské pole, Záhumnia, Svätá Anna, Šiare, Teliarky, Pod Vtáčnikom, Siele, Pod močiarom, Drieňová, Močiarka, Nad višničkami, U Môstka, Za Rákošom, Do boku, Čerešňová, Strieborná, Sušiny, Pažite, Hanzelky, Žliabok, Na vtáčnik, Malý močiar, Podhánková, Turňa, Onofaj, Malé Lípia, Pod čertiažou, Bursovo, Jarhríby, Repiská, Zdoladediny, Višničky, Kostolný vrch, Malý Rimáň, Parobkovci, V Ježovej

Miesto, okres Zvolen:, 7 z 16

Na pluhu, Saské lúky, Vrch Sekier, Nad jarkom, Nad Priehrady, Kolomažnica, Pod slamenými hniezdami, Hrbásová, Včelien, Kútiky, Debráč, Dolné Bystré, U lípia, Hušpet, Cesnakovo, Horné tále, Na Glhie, Valenčíkov Debráč, Jelšovce, Horné lúky, Očovka, Vajdov Debráč, Lomno, Kakatka, Ceriny, Za mlynie, Lipovec, Žľab, Pod bučinou, Remerancie, Šípková jama, Rausovka, Ľanovka, Pod Gehrod, Gehrod, Panské konce, Do Breziny, Do Úhradu, Hriezlová, Prídel, Hanzelka, Izáčka, Podsekier, Kompanisté, Horná Nemáková, Pelegrund, Jánovské lúky, Lúčka, Baňa, Burdovka, Dráhy, Rybníky, U tŕpky, Horáreň, Stráň, Medzi Želmegrund, Kačianka, Hajtmanka, Šutin, Kováčova dolina

Miesto, okres Zvolen:, 8 z 16

Roveň, Potôčik, Parobkova jama, Háj, U Stupy, Dolinky, U Štálika, V struhárni, Uhliská, Nad Bariny, Dolné Uhlisko, Holešťan, Priehony, Pod Hrádkom, Vtáčnik, Na Rutištia, Nad Baližvým lazom, Krajiská, Horné Bystré, Harbasová, Hájište, Gavurky, Prostredné hony, Horná Čerešňová, Brložňa, Nad široké lúky, Jelenka, Medokýšne, Jelšina, Korienky, Struhárňa, Podrimáň, Uhrínková, Na dolinkách, Sekier Vrh, Tŕničky, Rečková, Hájik, Široké, Hájik, Závoz, Čavnička, Vrch Korienky, Krátke, Kolcotno, Polom, Chotáre, Kopanica, Stráž, Veľká, Drieň, Zadná Drislava, Červenina, Pod násad, Dolniakovie, Biarc, Močiar, Podvrch, Hrbačky, Krpele

Miesto, okres Zvolen:, 9 z 16

Prostredné košiare, Pod jahodiskom, Kopanice, Brána, Malatiny, Mamojková, Ukladaliská, Rúbaň, Zadná Klenovatá, Úboč, Kukučkov bok, Pod Sekierskou, Tepličky, Hlboká, Dlhé, Horné Slano, štátna cesta Zolná-Lukové, Michalská, Pomiaslo, Sekierska, Lipina, Pod Miškovec, Pálenikov laz, Ohrady, Solisko, Na kút, Jačmeniska, Okrúhle, Bujačia, Trnková, Zohrabce, Šajbanovo, Za holý vrch, Koštialička, Pri brezinke, Pod skalicou, Za sad, Na Fiškálske Tále, Hučava, Chotár, Čertové Kúty, Lipová, Horný Habrovec, Pod kiepou, Somárno, Málišová, Revište, Drozdové, Brekyňa, Grabovo záhradište, Hubník, Predná Drislava, Nad Balčokovci, Hanková, Pod vinicou, Pred Zolnú, Nad Šmiarnisko, Na Fiškálskych táloch, Bodliaky, Arganovo

Miesto, okres Zvolen:, 10 z 16

Ryzavec, Hrčkov kopec, Lazy, Horné zeme, Čiemičky, Kajanka, Priekopy, Dúbravy, Gregorová, Dúbravky, Janková, Nad lazy, Človečia, Viechy, Dolniakovie Michalská, Diel, Pri čerešni, Lipiny, Nad Háj, Na Martiškinej, Horné lúky, Zvonička, Klenovatá, Boky, Tabla, Majerská, Koncom do Hrba, Kopanice, Bukovec, Za dielom koncom, Skalice, Veľká jama, Bieň, Medzicesty, Motúzy, Macáková, Horný Flajžobíz, K Lieštine, Uhliarová skala, Sušiny, Za Kalamárkou, Záhumnia, Stráne, Pod Násadom, Tumáková, Hlodne, Škulavé Trňavy, Pod Bralami, U Jombíkov, Útlak, Lukovská studňa, Trávniky, Midriačka, Bučina, Bublovo, Malá Hôrka, Za Kolesom, Turňáková, Predný Kalinovec, Kulhavá

Miesto, okres Zvolen:, 11 z 16

Vtáčnik, Beňová, Hrebeň, Na vrch, Pod závozom, Zálužná, Zdola mestečka, Marčoková, Rajčkovie Tŕňavy, Zálomská, Koncom pod Dúbravné, Tráčova, Nad Okrúhlym, Genspiarg, Pod pole, Vtáčí vŕšok, Homôlka, Veľká hora, Dlhé pri Cirkevných, Kišove lúky, Štiborova, U Hájika, Malý hrbok, Kopásová, Za diel, Rajčeková, Bursovo, Pod krivnou, Šofipiarg, Polom, Pod Genspiarg, Za hájom, Pažite, U Plesa, Dlhá lúka, Baňa, Poza vrch Zálužnú, U chodníka, Kopec, Hliník, Šajbianka, Za Hájom, Pilakov, Dolné hrby, Suchohradná, Pod Kolesom, Na Kráľovej studni, Kaplnie do jarku, Dolinka, Sviniarska studňa, Na hôrku, Boriska, Tanečkovie krsty, Šariny, Polenová, Pod Bukovinku, Pastierska, Rebecau, Pod Klinom, Pri močidlach

Miesto, okres Zvolen:, 12 z 16

Nemáková, Nad Arganovým, Kopaniny, Hanzovka, Stará Turová, Bakovo, Ponad Krajnú, Dúbravský Háj, Vo vrchu, Do vlčinca, Bartálka, U tŕpky, Dedovec, Repisko, Ďuričkovie lazy, Na rovni, Mačí zámok, Stará báňa, Pod Dubom, Malé Hrby, Grnobiz, Sady, Horné Šeňávy, Kulichova, Široká, Medzi lúkami, Prosné a na Stupy, Jabloňová, Bobek, Trnovec, Zadný Kalinovec, Zadný Komprik, Jasenina, Hrb, Do dolinky, Z konca záhumnia, Násad, Dubovský chodník, Prostredná Bučina, letný tábor Bieň, Suché Trňavy, Lemperk, Hlinacký, Dlhé, Breziny, Horné Bariny, Ravenské, Repiská, Kráľova púť, Za kostolom, Krajnia, Slavcová, Peciská, Nad mlyn, Vyše mlyna, Borová hora, Hučava, Na vŕšok, Špilňa, Za Šofipiarg

Miesto, okres Zvolen:, 13 z 16

Dlhé Kopanice, Široká, Nad Jarkami, Breziny, Prielohy, Pod majerom, Pod hájom, Kapustnice, Očová, Bugárová, Pod Želobudzou, Háj, Zadná Bučina, Paulovo, Veterná, Dolný Flajšobiz, Pod Dolohrán, Pri Močidlách, Jazeriská, Pri Lavičkách, Vtáčnik, Nad majerom, Pod múr, Hrby, Predný Komprik, Zdola dediny, Hrčkov jarok, Do jaminej, Káčerove lazy, Hrochoť, Nad Grnobiz, Horné Lanice, Kapustnice, Pod dúbravy, Hrb, Kratiny, Za Štálom, Za vrch Zálužnú, Banište, Rechtorová, Za Prieslopom, Hájik, Dolné Dlhé, Na hline, Za kopec, Gašparka, Hoštet, Hrabová, Jakušová, Hrčkovie Krsty, Malý Kalinovec, Nad včelínom, U Zelienky, Bôrovie, U Hrabia, Za chrasť, Nad Hraničku, Horná Macáková, Moťovské krsty, Kozličné

Miesto, okres Zvolen:, 14 z 16

Klučov, Gašparová, Slatinské malé, Grozau, Jamina, Zdola dediny, Bučan, Slatinské veľké, Žužňavská jama, Nad čiarami, Nivy, Habesk, Ušiačka, Stranianske, Čvangalov grúň, Lopatiny, Na kopec, Gašparov vŕšok, Hrabiny, Varta, Dinové lúky, Slávička, Trstené, Uhliská, Do Babinej, Záhumnia, Poza Hájnikovú, Polov, Maly Sietenec, Vrch Lonec, Okrúhla, Suché lazy, Čierny grúň, Mráznice, Širiny, Pod kmecov, Nad Okrúhlou, Stráň, Hrabinka, Dolné lúky, Klačianka, Kuracia, Na háji, Kamenný vrch, Na kosiari, Pod Hrádkom, Planina, Za jarok, Stráň, Za dielom, Sriekyňa, Straziska, Pod Zlatým vŕškom, Za jarkom, Do potočin, Štimogrunt, Záhumnie, Kol rov, Prieslop, Kapustnice

Miesto, okres Zvolen:, 15 z 16

Dolné Šeňávy, Stránia, Ponad Suchohradnú, Na chotári, Laziská, kúpele Sliač, Čierne zeme, Nad Štagiarom, Priesadliská, Jančiarov kopec, Dolná Zálomská, Dubina, Pod Kolenicou, Paseky, Jančovská kopanica, Nad pivovarom, Rákoš, Šutovka, Bukovina, Žliebok, Záhrady, Malá Stráž, Kúty, Kliny, Mohalnice, Chmárova, Na Stráži, Na dlhých, Breziny, Hrdošov, Na táloch, Do zadu pri majeri, Pod kopanice, Dvoriská, Rovné, Podlastoky, Hronské, Veľká medza, Na Slatinke, Do kútov, Predbučina, Gunda, Líškov kopec, Na stráne, Krnáčov laz, Na jamke, Veľké Hrby, Bradacky, Za kratiny, Dlhe, Adamovská, Čertolín, Zelegrunt, Rubaň, Turov, Šíp, Ovsené, Ľahký diel, Nad mlynom, Na Sietenec

Miesto, okres Zvolen:, 16 z 16

Dlhé vŕšky, Krpele, Dielnice, Helovské, Za hájom, Dlhé, Kružovo, Hrby, Červeniny, Za kostolom, Pod Hroncom, Pod hradom, Granička, Na piesku, Za Bugárovou, Na dieli, Dolné Bariny, Pod hradskou, Lúčky, Háj, Velke pod horou, Úplaz, Pod Repiskom, Podháj, Lopatiny, Trávnik, Sietenec, Nad dolinou, Záhumnie, Strmina, Pod Dúbravným, Bradačky, Široké, Pod bukom, Podháj, Sviniarka, Stráň, Dedovec, Mlynská dolina, Hrabiny, Nad dolinou, Dolná Macáková, Močiare, Dielničky, Diel, Do brezín, Tri kopce, Trávnik, Hučava, Lopaty, Klinovisko, Skalice, Vlčí jarok, Konopiská, Dolina, Pod hrbským

miesto inde

Mikroregión Pliešovská kotlina (333x), Mikroregión Adela (196x), Zvolen (170x), Dobrá Niva (170x), Lešť (152x), Očová (132x), Môťová (109x), Babiná (106x), Zvolenská Slatina (93x), Kráľová (90x), Pliešovce (77x), Sása, okres ZV (75x), Budča (67x), Tŕnie (67x), Železná Breznica (62x), Zaježová (58x), Lieskovec (56x), Dubové, okres ZV (38x), Zolná (36x), Slatinka (35x), Vidov Vrch (34x), Rybáre (29x), Michalková (28x), Turová (27x), Lukové (27x), Lešť I (25x), Lešť II (24x), Lukavica, okres ZV (23x), Sliač (20x), Veľká Lúka (20x)
miesto v Mikroregión Pliešovská kotlina
miesto v Mikroregión Adela
miesto v Zvolen

Podobné, okres Zvolen:

2147x turistika, 956x miesto, 869x strom, 90x orientačný bod, 87x poľovnícky posed, 39x turistické informácie, 26x prístrešok, altánok, 20x studňa, 20x chranený strom, 19x orientačná mapa, 8x atrakcia, 6x komín, 5x miesto na piknik, 1x ohnisko, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.