Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

333x autobusová zastávka, 15x heliport, 11x železničná stanica, 5x letisko, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 369 kusov doprava.

doprava inde

Zvolen (118x), Mikroregión Pliešovská kotlina (64x), Sliač (64x), Rybáre (49x), Môťová (45x), Lešť (34x), Mikroregión Adela (32x), Pliešovce (27x), Očová (27x), Sielnica (18x), Dobrá Niva (18x), Hájniky (18x), Vidov Vrch (18x), Lieskovec (17x), Budča (14x), Sása (14x), Breziny (13x), Zvolenská Slatina (12x), Hronská Breznica (10x), Lešť I (10x), Zaježová (9x), Kráľová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Podzámčok (7x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (7x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x)

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 7

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Kráľová,konečná, predaj lístkov, Zvolen mesto, Slovenské dobroty, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Dobrá Niva zastávka, Podzámčok, Sliač, kult.dom, Ul. Štefánika ŽSR, 10, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Pliešovce, aut.st., Sliač, mestský úrad, 7, 8, 16, 14, 3, 12, 11, 9, Š. Záhorského, Autobusová/Žel.stanica, 21, 19, 22, 13, Autobusová/Žel.stanica, 1, 20, Sliač, mestský úrad, 2, 5, 17, 18, 4, Autobusová/Žel.stanica, 15, 6, 23, Veľká Lúka, Zvolen, Zolná, rázc., Zvolen, Zolná, Jednota, Sliač, žel. priecestie, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, pomník, Sliač, cintoríny, Kráľová,Jančiar, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Kráľová, Kráľová,Tále

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 7

Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Sekier, sídlisko, Sekier,obchod, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier,Vidhold, Continental, Železničné priecestie, Sekier,Dúbravka, Pod Kozákom č. 5, Sekier,hájovňa, Zvolenská č. 20, Zvolen nákladná stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Bučina, aut. nást., Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Tepláreň, Sekier,Kajanka, Sekier,Mojžišovci, Môťová,hájovňa, Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Pliešovce, Benzinol, Hájnická č. 6, Sliač, pomník, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Podborová,sídlisko, Gorkého č. 18, Europa SC, Základná umelecká škola, Pod Dráhy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Sliač, žel. priecestie, Dačov Lom lazy, Cintoríny, Jesenského ulica, Sliač, žel. stanica, Zlatý Potok,LIDL, Nákladná stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sliač, kult.dom, Zlatý Potok,LIDL, Ul. Dukelských hrdinov, STRABAG, Nákladná stanica, WUSAM, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Sliač, zdrav. stredisko, Jesenského ulica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, 1. mája č. 22, SPP

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 7

Ul.Kozáčeka-Centrum, Vojenská poliklinika, Západ, Tepličky, Zlatý Potok,pod cintorínom, Sekier, rázcestie, Západ,ul.Ľ.Štúra, Zlatý Potok,konečná, Ulica Moyzesova, Sekier, ZŠ, Západ,Strážska cesta, Základná umelecká škola, Zlatý Potok, pod parkom, Mikona, Námestie SNP, Železničné priecestie, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zlatý Potok, Kalinka, MDŽ č. 10, Bučina,rázc., Mikona, Š. Záhorského, Železničná stanica, Môťová čerp. stanica, Družstevná č. 18, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Zdravotné stredisko, Kováčová, rázcestie, Poľana, Železná Breznica, škola, Môťová, rázcestie, Železná Breznica, cintorín, Hronská Breznica, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lipovec,Potraviny, Námestie SNP, Môťová, rázcestie, Lieskovec, Jednota, Lukavica, obchod, Sekier, LOM, Môťová čerp. stanica, Sielnica, stred, Železná Breznica, otoč., Lipovec, Hronská Breznica, otoč., Sielnica, stred, Železná Breznica, Huta Žiak, Poliklinika, Železná Breznica, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Pliešovce, ZŠ, Sekier - záhradky, Sliačan, Západ,ul.Ľ.Štúra, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Huta osada, Hronská Breznica, podchod, Kráľová,Krsty

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 7

Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Poľana, Bakova Jama, Pliešovce, Zaježová, farma, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Lukavica, majer, Dobrá Niva, Budča, rázcestie, Zvolen, Rákoš, Kováčová, kúpele, Cintoríny, Sliač kúpele, Bzovská Lehôtka, Budča, pri veži, Park Lanice, Kováčová, rázcestie, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Dubové, horný koniec, Kováčová, NRC, Dubové, Sliač, Zvolenská Slatina, Pliešovce, Zaježová, Západ, Tepličky, Hrad, Veľká, Lúka, zvonica, Budča, Súhrada, Gymnázium, Zvolen, Geis, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Sása, Sása, MŠ, Sása, stred, Lieskovec, panelák, Lieskovec, panelák, Ostrá Lúka, dolný koniec, SAD Bariny, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, pri ihrisku, Lieskovec, za mostom, Dobrá Niva, Jednota, SAD Bariny, Balkán, Jarná č. 10, Tŕnie, Budička, Sliač, letisko, PUR – STAV KB, Západ,obchvat, Zvolen, Rákoš, Agrozet, Ostrá Lúka, Lieskovec, RD, Západ, Tulská, Michalková, Mozoľovci, Sliač, letisko, Podzámčok, Polymat

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 7

Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Podzámčok, Bahýľ, Lieskovec, požiarna zbrojnica, Michalková, Hlivíkovci, Agrozet, Očová, Holcov Majer rázc., Sliač, cintoríny, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Michalková, Zvolen, Stráž, Sielnica, Rákoš, Podzámčok, OcÚ, Sliač, Sampor, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Sielnica, Jednota, Štúrova č. 31, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Dolné Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Horné Breziny, Jednota II, Bacúrov, Bacúrov, rázcestie, Babiná, obchvat, Horné Breziny, rómska osada, Očová, Pivoluska, Očová, píla, Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Babiná, obec, Očová, Holcov Majer, Horné Breziny, Jednota, Budča, ZŠ, Očová, vodáreň, Budča, mlyn, Lukavica, konečná, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Sliač-kúpele, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, taxi, Očová, pri ihrisku, Vígľaš, Šturec, Kráľová, konečná, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Dobrá Niva, Bzovská Lehôtka

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 7

Sása-Pliešovce, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Dačov Lom Kurakov, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Veľká Zábava, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Žliebok, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Veľký Lonec, Breziny, rázcestie, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Breziny, rázcestie, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Sekier,Balážovci, Babiná, žel. st., Zvolen, Bursovo, rázcestie, Babiná, rázcestie, Turová, RD, Detva, PPS, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Zvolen, rázc. Lukové, Sekier,dolina, Detva, PPS, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Turová, kult. dom, Babiná, žel. st., Zvolen, Zolná, osada, Zvolen, Neresnica, Sliač, Sampor, rázc., Sliač, tehelňa, Lešť, Vidov Vrch, Lešť, Oremov laz rázc., Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Lopaty mlyn, Lešť, Šimákov laz, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, Hrádok

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 7

Pliešovce, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport

doprava inde

Zvolen (118x), Mikroregión Pliešovská kotlina (64x), Sliač (64x), Rybáre (49x), Môťová (45x), Lešť (34x), Mikroregión Adela (32x), Pliešovce (27x), Očová (27x), Sielnica (18x), Dobrá Niva (18x), Hájniky (18x), Vidov Vrch (18x), Lieskovec (17x), Budča (14x), Sása (14x), Breziny (13x), Zvolenská Slatina (12x), Hronská Breznica (10x), Lešť I (10x), Zaježová (9x), Kráľová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Podzámčok (7x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (7x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x)
doprava v Zvolen
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina
doprava v Sliač
doprava v okres Zvolen

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.