Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

350x doprava, 328x autobusová zastávka, 8x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 350 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 6

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, ŽSR, Š. Záhorského, 10, 4, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, Jednota, 13, 15, 9, 3, 16, 21, 14, 11, 18, 7, 8, 2, 23, 19, 6, Sliač, žel. priecestie, Veľká Lúka, 20, 1, 12, 22, 17, 5, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, Jednota, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Sliač, Jednota, Kráľová, Sliač, hosp. budova

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 6

Sliač, ZŠ, Kráľová,Tále, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Železničné priecestie, Sekier, sídlisko, Sekier, Dom dôchodcov, Pod Kozákom č. 5, Zvolen nákladná stanica, Continental, Zvolenská č. 20, Môťová,hájovňa, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, LOM, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, ZŠ, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Jesenského ulica, Nákladná stanica, WUSAM, Cintoríny, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Sliač, žel. stanica, Sliač, žel. stanica, Margočinka, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Vojenská poliklinika, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Sekier, rázcestie, Západ, Tepličky, Zvolenská Slatina, Očovská cesta

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 6

Zlatý Potok,konečná, Západ,Strážska cesta, Gorkého č. 18, Základná umelecká škola, Námestie SNP, Bučina,rázc., Železničné priecestie, Š. Záhorského, Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, MDŽ č. 10, Zdravotné stredisko, Poľana, Lipovec,Potraviny, Námestie SNP, Družstevná č. 18, Námestie SNP, Lukavica, obchod, Železničná stanica, Železná Breznica, škola, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, pri nadjazde, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Hronská Breznica, Železná Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Hronská Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Lipovec, Europa SC, Železná Breznica, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Sielnica, stred, Lukavica, majer, Poľana, Zlatý Potok, Kalinka, Pliešovce, Zaježová, farma, Hronská Breznica, podchod, Bakova Jama, Železná Breznica, Huta osada, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Sliačan, Dobrá Niva, Bzovská Lehôtka, Cintoríny, Budča, pri veži, Hypernova, Sliač-kúpele, Kováčová, kúpele, Zvolenská Slatina, Pliešovce, Zaježová

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 6

Gymnázium, Dubové, Dubové, horný koniec, Sliač, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Hrad, Gymnázium, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, panelák, Lieskovec, Jednota, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., SAD Bariny, Sása, SAD Bariny, Dobrá Niva, pri ihrisku, Agrozet, Zvolenská hydina, Balkán, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Dobrá Niva, Jednota, Polymat, Podzámčok, Západ, Tepličky, Hypernova, Podzámčok, Bahýľ, Sliač, letisko, Sliač, letisko, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Jarná č. 10, Lieskovec, RD, Ostrá Lúka, Západ,obchvat, autobusová zastávka, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, NRC, Tŕnie, Budička, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, rázcestie, Michalková, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Zvolen, Stráž, Podzámčok, OcÚ, Sliač, Sampor, Kováčová, rázcestie, Sielnica, Jednota, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Kráľová,konečná, Štúrova č. 31, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Sielnica, nadjazd

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 6

Budča, rázcestie, Horné Breziny, rómska osada, Bacúrov, Sielnica, nadjazd, Bacúrov, rázcestie, Babiná, obchvat, Horné Breziny, Jednota II, Dolné Breziny, Očová, vodáreň, Očová, Holcov Majer, Očová, pri ihrisku, Očová, píla, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, letisko, Očová, Pivoluska, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Babiná, obec, Budča, mlyn, Horné Breziny, Jednota, Budča, ZŠ, Pliešovce, Benzinol, Budča, Súhrada, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Sliač-kúpele, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Pliešovce, aut.st., Pliešovce, ZŠ, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, taxi, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Očová, Holcov Majer rázc., Sása - Pliešovce, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Laz Hôdlik, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Uhliská, Breziny, Poľnonákup Slatina, Dačov Lom Kabanov

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 6

Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Malá Zábava, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Detva, PPS, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Sekier,Dúbravka, Sekier,Kajanka, Zvolen, Zolná, osada, Sekier,Balážovci, Sekier,obchod, Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Môťová, Pomiaslo, Turová, RD, Sekier,Vidhold, Babiná, žel. st., Babiná, rázcestie, Zvolen, Neresnica, Motorest, Zvolen, Neresnica, Sekier,hájovňa, Vígľaš, Šturec, Kráľová,Krsty, Babiná, žel. st., autobusová zastávka, Sekier,dolina, Lešť, Oremov laz rázc., autobusová zastávka, Lešť, Vidov Vrch, Lešť, Oremov laz Slávia, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Turová, kult. dom, Sliač, tehelňa, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Lopaty mlyn, Zvolen, Bursovo, rázcestie, heliport, heliport, heliport, Hrádok, Pliešovce, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Sliač (59x), Mikroregión Pliešovská kotlina (59x), Rybáre (44x), Môťová (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Dobrá Niva (14x), Sielnica (13x), Breziny (12x), Vidov Vrch (12x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (11x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kráľová (8x), Kováčová (8x), Tŕnie (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (6x), Železná Breznica (6x), Babiná (6x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.