Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

361x autobusová zastávka, 15x heliport, 11x železničná stanica, 5x letisko, 4x predaj lístkov, 1x autobusová stanica, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 398 kusov doprava.

doprava inde

Zvolen (131x), Mikroregión Pliešovská kotlina (70x), Sliač (60x), Môťová (55x), Rybáre (45x), Lešť (39x), Mikroregión Adela (33x), Pliešovce (30x), Očová (27x), Vidov Vrch (20x), Lieskovec (18x), Dobrá Niva (18x), Hájniky (18x), Sielnica (18x), Zvolenská Slatina (16x), Budča (15x), Sása (15x), Breziny (14x), Lešť I (11x), Hronská Breznica (10x), Zaježová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Podjavorie I (8x), Babiná (7x), Podzámčok (7x), Ostrá Lúka (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x)

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 7

Zvolen osobná stanica, Námestie SNP, Námestie SNP, Bučina, autobusové nástupište, Sekier, Dom dôchodcov, Kráľová, Jančiar, Sekier, sídlisko, ul. Kozáčeka Centrum, Stavoprojekt, Sekier, sídlisko, Sliač, zdravotné stredisko, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Mojžišovci, Autobusová / Železničná stanica, Autobusová / Železničná stanica, Sekier, Dúbravka, Sekier, Tanečkovci, Sekier, Vidhold, Sekier, hájovňa, Sekier, obchod, Kráľová, Tále, Sekier, Kajanka, Podborová, železničný prechod, Môťová, hájovňa, Sliač, mestský úrad, Continental, Môťová, čerpacia stanica, Sekier, Základná škola, ul. Kozáčeka Centrum, ul. Kozáčeka Centrum, ul. Kozáčeka Centrum, Sekier, Základná škola, Sliač, mestský úrad, Zlatý Potok pod parkom, ul. Kozáčeka Centrum, Kráľová, Sekier, LOM, Sekier, LOM, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Môťová, čerpacia stanica, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Sekier, rázcestie, Tepláreň, Západ Strážska cesta, Tepláreň, Zvolenská Slatina, Šibenice, Západ Strážska cesta, Zlatý Potok LIDL, Sekier, rázcestie, Zlatý Potok, pod cintorínom, Zlatý Potok, pod cintorínom, Agrozet, Zlatý Potok ul. Andreja Hlinku, Sliač, zdravotné stredisko, Pod Dráhy, Lipovec, Potraviny, ul. Štefánika ŽSR, Lipovec, Potraviny, Môťová, rázcestie

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 7

ul. Dukelských hrdinov, Bučina, rázcestie, Môťová, rázcestie, Bučina, rázcestie, Zvolenská Slatina, OcÚ, Nákladná stanica, EUROPA SC, Cintoríny, Nákladná stanica, Podborová, čakáreň, Margočinka, Margočinka, Zlatý Potok Kalinka, STRABAG, ul. Jesenského, Sliač, kultúrny dom, STRABAG, Pliešovce, autobusová stanica, Západ ul. Ľ. Štúra, Zlatý Potok, konečná, Sekier, záhradky, Sekier, záhradky, ul. Jesenského, Zlatý Potok pod parkom, Západ, Tulská, Zlatý Potok, VI, Lipovec, Sliač, sídlisko, SPP, Kráľová, Krsty, Autobusová stanica Zvolen, Zlatý Potok Kalinka, Západ ul. Ľ. Štúra, Poliklinika, Pliešovce, Benzinol, Podborová, sídlisko, Mikona, Pliešovce, Benzinol, Bakova Jama, Západ obchvat, Zvolen, Zolná, Jednota, Zvolen, Zolná, rázcestie, Západ Tepličky, Sliač, Jednota, Poľana, ul. Moyzesova, Sliač, železničná stanica, Dačov Lom, Lazy, Lipovec, Dačov Lom, Lazy, WUSAM, Sliač, železničná stanica, Sliač, pomník, Sliač, cintoríny, Park Lanice, Park Lanice, Cintoríny, Sliačan, Sliačan, Sliač, sídlisko

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 7

Sliač, Jednota, Poľana, Sliač, ZŠ, Sliač, hospodárska budova, Sliač, hospodárska budova, Budča, rázcestie, Západ Tepličky, PUR - STAV KB, Západ obchvat, Gymnázium, SAD Bariny, SAD Bariny, Gymnázium, Zlatý Potok, rázcestie, Zlatý Potok, rázcestie, Zvolen, Lukové, Sliač, pomník, Hrad, Balkán, Agrozet, Sliač, kultúrny dom, Sliač, ZŠ, Polymat, Agrozet, Sliač, železničné priecestie, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sekier, Dolina, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Očová, píla, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Veľká Lúka, zvonica, Sása, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Kováčová, rázcestie, Hronská Breznica, Očová, vodáreň, Hronská Breznica, pri nadjazde, Dobrá Niva, pri ihrisku, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, pri ihrisku, Železná Breznica, škola, Lukavica, obchod, Železná Breznica, Huta Žiak, Hronská Breznica, otočka, Dobrá Niva, Jednota, Železná Breznica, cintorín, Železná Breznica, otočka, Železná Breznica, Kováčová, NRC, Kráľová, konečná, Železná Breznica, Huta osada, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Hronská Breznica, podchod, Pliešovce, ZŠ, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Lukavica, majer, Pliešovce, Zaježová, farma, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Bzovská Lehôtka

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 7

Budča, pri veži, Budča, rázcestie, Kováčová, kúpele, Kováčová, OcÚ, Babiná, obec, Dubové, horný koniec, Pliešovce, Zaježová, Dubové, Budča, Súhrada, Zvolen, Geis, Budča, mlyn, Lieskovec, Jednota, Sása, stred, Bzovská Lehôtka, železničná zastávka, Sása, MŠ, Sása, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, panelák, Ostrá Lúka, dolný koniec, Tŕnie, Budička, Sása, Podskalka, Michalková, Veľká jama, Lešť, Vidov Vrch, Ostrá Lúka, Sliač, letisko, Lieskovec, RD, Lieskovec, požiarna zbrojnica, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Bahýľ, Zvolen, Stráž, Zvolen, Rákoš, Sliač, letisko, Očová, Holcov majer rázcestie, Podzámčok, OcÚ, Sliač, cintoríny, Sielnica, Jednota, Michalková, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Sliač, Sampor, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Breziny, Horné Breziny, rómska osada, Breziny, Horné Breziny, Jednota II, Bacúrov, Bacúrov, rázcestie, Dúbravy, rázcestie na Bujačie, Sielnica, nadjazd, Babiná, obchvat, Breziny, Dolné Breziny, Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Budča, ZŠ, Babiná, obec, Turová, kultúrny dom, Očová, letisko, Očová, Holcov majer, Hronská Dúbrava, garáž ŠL

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 7

Breziny, Horné Breziny, Jednota, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Pivoluska, Lukavica, konečná, Turová, RD, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kultúrny dom, Sliač, Sliač-kúpele, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Bursovo rázcestie, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Sekier,Tesco, Lieskovec, rázcestie lesy, Sekier,Tesco, Očová, pri ihrisku, Vígľaš, Šturec, predaj lístkov, predaj lístkov, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, OcÚ, predaj lístkov, Zvolen mesto, Sekier, Balážovci, Slovenské dobroty, Dobrá Niva zastávka, Dačov Lom, Kurakov, Dačov Lom, Kabanov, Podzámčok, Dačov Lom, Kabanov, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, kameňolom, Š. Záhorského, Veľká Lúka, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Breziny, rázcestie, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Lonec, Malý Lonec, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Javorie škola, Zvolenská Slatina, Slatinka, rázcestie, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Uhliská, Breziny, rázcestie, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, VLM farma, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Lonec, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 7

Babiná, rázcestie, Babiná, železničná stanica, Zvolen, Zolná, osada, Zvolen, rázcestie Lukové, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Detva, PPS, Detva, PPS, Sliač, tehelňa, Sliač, Sampor, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn, Lešť, Oremov laz rázcestie, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Oremov laz Slávia, Pod Kozákom č. 5, Zvolenská č. 20, Sliač, železničné priecestie, Železničná stanica, Železničná stanica, Fučíkova č. 1, Hájnická č. 6, Hospodárska budova, Hospodárska budova, Základná umelecká škola, Gorkého č. 18, Zvolen nákladná stanica, Dobrá Niva, Sliač kúpele, 1. mája č. 22, Vojenská poliklinika, Štúrova č. 31, Zlatý Potok,LIDL, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Základná umelecká škola, Zvolen, AS, MDŽ č. 10, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Š. Záhorského, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Zvolen, AS, Mikona, Družstevná č. 18, Sielnica, stred

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 7

Jarná č. 10, Kováčová, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Zvolenská Slatina, Sliač, Michalková, Mozoľovci, Sielnica, Lesnícky dom, Zvolen, Rákoš, Sielnica, Jednota, Pliešovce, Laz Hôdlik, Sielnica, nadjazd, Zvolen, Neresnica, taxi, heliport, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Očová, Dobrá Niva, Bzovská Lehôtka, Sása-Pliešovce, Babiná, železničná stanica, Lešť, Oremov laz Slávia, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, Hrádok, Pliešovce, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport

doprava inde

Zvolen (131x), Mikroregión Pliešovská kotlina (70x), Sliač (60x), Môťová (55x), Rybáre (45x), Lešť (39x), Mikroregión Adela (33x), Pliešovce (30x), Očová (27x), Vidov Vrch (20x), Lieskovec (18x), Dobrá Niva (18x), Hájniky (18x), Sielnica (18x), Zvolenská Slatina (16x), Budča (15x), Sása (15x), Breziny (14x), Lešť I (11x), Hronská Breznica (10x), Zaježová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Podjavorie I (8x), Babiná (7x), Podzámčok (7x), Ostrá Lúka (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x)
doprava v Zvolen
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina
doprava v Sliač
doprava v okres Zvolen

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.