Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

363x doprava, 330x autobusová zastávka, 13x železničná stanica, 9x heliport, 5x letisko, 3x predaj lístkov, 2x autobusová stanica, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 363 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 7

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, TESCO, Kráľová,konečná, predaj lístkov, Zvolen mesto, Slovenské dobroty, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Dobrá Niva zastávka, Podzámčok, Ul. Štefánika ŽSR, Š. Záhorského, 10, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., 3, 17, 4, 20, 19, 13, 16, 11, 5, Zvolen, Zolná, Jednota, Veľká Lúka, 22, 8, 12, 2, 9, 14, 23, 18, Sliač, žel. priecestie, 6, 7, 15, 1, 21, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, cintoríny, Kráľová,Jančiar, Sliač, pomník, Sliač, Jednota, Kráľová

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 7

Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Kráľová,Tále, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Pod Kozákom č. 5, Sekier, sídlisko, Zvolen nákladná stanica, Môťová,hájovňa, Zvolenská č. 20, Continental, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, LOM, Sekier, ZŠ, Podborová,čakáreň, Sliač, žel. priecestie, Pod Dráhy, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Sliač, kult.dom, Sliač, žel. stanica, Jesenského ulica, WUSAM, Cintoríny, Zvolen, Neresnica, Motorest, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Ul. Dukelských hrdinov, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, žel. stanica, 1. mája č. 22, Sekier,Tanečkovci, Margočinka, SPP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Sekier, rázcestie, Západ, Tepličky

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 7

Vojenská poliklinika, Dačov Lom lazy, Západ,ul.Ľ.Štúra, Gorkého č. 18, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zlatý Potok,konečná, Západ,Strážska cesta, Bučina,rázc., Základná umelecká škola, Námestie SNP, Železničné priecestie, Družstevná č. 18, Š. Záhorského, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, Lieskovec, Jednota, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lukavica, obchod, Môťová čerp. stanica, Železničná stanica, Železná Breznica, škola, Námestie SNP, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Zdravotné stredisko, Poľana, Lipovec,Potraviny, Hronská Breznica, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Môťová, rázcestie, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Hronská Breznica, otoč., Lipovec, Železná Breznica, Huta Žiak, Sielnica, stred, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Železná Breznica, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Sielnica, stred, Môťová čerp. stanica, Poľana, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Západ,ul.Ľ.Štúra, Pliešovce, Zaježová, farma, Lukavica, majer, Bakova Jama, Pliešovce, aut.st., Hronská Breznica, podchod, Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Sekier - záhradky, Sliačan, Železná Breznica, Huta osada

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 7

Sliač-kúpele, Bzovská Lehôtka, Cintoríny, Dobrá Niva, Budča, pri veži, Kováčová, kúpele, Park Lanice, Zvolenská Slatina, Pliešovce, aut.st., Pliešovce, Zaježová, Dubové, horný koniec, Dubové, Zvolen, Geis, Hrad, Gymnázium, Sliač, Veľká, Lúka, zvonica, Západ, Tepličky, Lieskovec, za mostom, Lieskovec, panelák, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, panelák, Sása, MŠ, Dobrá Niva, pri ihrisku, SAD Bariny, SAD Bariny, Sása, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Balkán, PUR – STAV KB, Agrozet, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Polymat, Jarná č. 10, Podzámčok, Bahýľ, Sliač, letisko, Podzámčok, Sliač, letisko, Podzámčok, Západ, Tulská, Podzámčok, vodáreň, Hypernova, Tŕnie, Budička, autobusová zastávka, Západ,obchvat, Lieskovec, RD, Ostrá Lúka, Kováčová, NRC, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Sliač, Sampor, Hypernova, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Podzámčok, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 7

Michalková, Kováčová, rázcestie, Sielnica, Jednota, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Štúrova č. 31, Bacúrov, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, rómska osada, Sielnica, nadjazd, Budča, rázcestie, Horné Breziny, Jednota II, Babiná, obchvat, Bacúrov, rázcestie, Očová, píla, Očová, pri ihrisku, Očová, vodáreň, Očová, Holcov Majer, Dolné Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, Pivoluska, Pliešovce, Benzinol, Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Budča, ZŠ, Horné Breziny, Jednota, Budča, mlyn, Lukavica, konečná, Babiná, obec, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Tŕnie, kult. dom, Sliač-kúpele, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Pliešovce, ZŠ, heliport, heliport, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, taxi, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Dobrá Niva, Bzovská Lehôtka, Breziny, Babiná, Očová, Holcov Majer rázc., Sása - Pliešovce, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Žliebok

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 7

Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Laz Hôdlik, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Uhliská, Dačov Lom Kabanov, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Malá Zábava, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Dačov Lom Kabanov, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Sekier,obchod, Detva, PPS, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sekier,Dúbravka, Detva, PPS, Sekier,Kajanka, Zvolen, Zolná, osada, Sekier,Balážovci, Turová, RD, Sekier,Vidhold, Zvolen, Neresnica, Sliač, Sampor, rázc., Kráľová,Krsty, Môťová, Pomiaslo, Babiná, žel. st., Babiná, rázcestie, autobusová zastávka, Vígľaš, Šturec, Sekier,dolina, Sekier,hájovňa, Babiná, žel. st., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Lešť, Vidov Vrch, Sliač, tehelňa, Lešť, Oremov laz rázc., Lešť, Oremov laz Slávia, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lešť, Šimákov laz, autobusová zastávka, Lešť, Lopaty mlyn, Zvolen, Bursovo, rázcestie, heliport, heliport, heliport, heliport, heliport

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 7

heliport, Hrádok, Pliešovce

doprava inde

Zvolen (117x), Sliač (65x), Mikroregión Pliešovská kotlina (64x), Rybáre (50x), Môťová (45x), Mikroregión Adela (31x), Pliešovce (28x), Lešť (28x), Očová (26x), Sielnica (18x), Hájniky (18x), Lieskovec (17x), Dobrá Niva (16x), Budča (14x), Breziny (14x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (12x), Vidov Vrch (12x), Hronská Breznica (10x), Zaježová (9x), Kováčová (8x), Tŕnie (8x), Kráľová (8x), Ostrá Lúka (7x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Babiná (7x), Podzámčok (6x), Železná Breznica (6x), Bacúrov (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina
ilustračný obrázok k doprava v okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.