Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

350x doprava, 328x autobusová zastávka, 8x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 350 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 6

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, 23, 5, 2, 15, 7, 3, 9, Sliač, žel. priecestie, 14, 11, 13, 17, 22, 19, 20, 1, 6, 8, Veľká Lúka, 16, 21, 12, 18, Zvolen, Zolná, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, Jednota, Sliač, mestský úrad, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Kráľová, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Sliač, hosp. budova

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 6

Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Kráľová,Tále, Pod Kozákom č. 5, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Železničné priecestie, Zvolen nákladná stanica, Môťová,hájovňa, Continental, Zvolenská č. 20, Zvolen, Lukové, Tepláreň, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Dačov Lom lazy, Sekier, LOM, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Sekier, ZŠ, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, Nákladná stanica, Cintoríny, Sliač, kult.dom, WUSAM, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Dukelské námestie, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, SPP, Sliač, žel. stanica, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Ulica Moyzesova, Západ,ul.Ľ.Štúra, Vojenská poliklinika, Zlatý Potok,pod cintorínom, Sekier, rázcestie, Západ, Tepličky, Zlatý Potok,konečná

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 6

Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Základná umelecká škola, Železničné priecestie, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, Bučina,rázc., Zlatý Potok, pod parkom, Družstevná č. 18, Zlatý Potok, Kalinka, Š. Záhorského, MDŽ č. 10, Lipovec,Potraviny, Lukavica, obchod, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, Hronská Breznica, pri nadjazde, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Železná Breznica, cintorín, Železničná stanica, Poľana, Námestie SNP, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Hronská Breznica, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Môťová, rázcestie, Železničná stanica, Železná Breznica, otoč., Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Lipovec, Železná Breznica, Huta Žiak, Hronská Breznica, otoč., Poliklinika, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Sielnica, stred, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Železná Breznica, Zlatý Potok, Kalinka, Bakova Jama, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Lukavica, majer, Poľana, Pliešovce, Zaježová, farma, Hronská Breznica, podchod, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Železná Breznica, Huta osada, Sliačan, Cintoríny, Dobrá Niva, Budča, pri veži, Bzovská Lehôtka, Kováčová, kúpele, Pliešovce, Zaježová, Hypernova, Sliač-kúpele, Gymnázium

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 6

Zvolenská Slatina, Dubové, Dubové, horný koniec, Veľká, Lúka, zvonica, Hrad, Západ, Tepličky, Zvolen, Geis, Gymnázium, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Sliač, Lieskovec, panelák, Lieskovec, Jednota, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, za mostom, Sása, Dobrá Niva, pri ihrisku, SAD Bariny, SAD Bariny, Zvolenská hydina, Agrozet, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Balkán, Podzámčok, Bahýľ, Sliač, letisko, Hypernova, Podzámčok, Polymat, Jarná č. 10, Sliač, letisko, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Západ, Tepličky, Ostrá Lúka, autobusová zastávka, Západ,obchvat, Lieskovec, RD, Kováčová, NRC, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Tŕnie, Budička, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Sliač, Sampor, Podzámčok, OcÚ, Michalková, Kováčová, rázcestie, Sielnica, Jednota, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Kráľová,konečná, Štúrova č. 31, Budča, rázcestie

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 6

Sielnica, nadjazd, Bacúrov, Horné Breziny, Jednota II, Bacúrov, rázcestie, Babiná, obchvat, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, rómska osada, Očová, vodáreň, Očová, pri ihrisku, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, Holcov Majer, Očová, píla, Dolné Breziny, Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Pivoluska, Horné Breziny, Jednota, Budča, ZŠ, Babiná, obec, Budča, mlyn, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Pliešovce, Benzinol, Sliač-kúpele, Tŕnie, kult. dom, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., taxi, Pliešovce, aut.st., Pliešovce, ZŠ, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Očová, Holcov Majer rázc., Sása - Pliešovce, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Malá Zábava, Breziny, Poľnonákup Slatina

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 6

Dačov Lom Kabanov, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Uhliská, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Zvolen, Zolná, osada, Sekier,obchod, Sekier,Balážovci, Sekier,Kajanka, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Detva, PPS, Detva, PPS, Sekier,Dúbravka, Sekier,dolina, Môťová, Pomiaslo, Turová, RD, autobusová zastávka, Kráľová,Krsty, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Vígľaš, Šturec, Babiná, rázcestie, Babiná, žel. st., Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, Neresnica, Motorest, Zvolen, Neresnica, Babiná, žel. st., Sekier,hájovňa, Sekier,Vidhold, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Oremov laz rázc., Turová, kult. dom, Lešť, Vidov Vrch, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lešť, Oremov laz Slávia, Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Lešť, Lopaty mlyn, Zvolen, Bursovo, rázcestie, heliport, heliport, heliport, Hrádok, Pliešovce, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Sliač (59x), Mikroregión Pliešovská kotlina (59x), Rybáre (44x), Môťová (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Dobrá Niva (14x), Sielnica (13x), Breziny (12x), Vidov Vrch (12x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (11x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kráľová (8x), Kováčová (8x), Tŕnie (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (6x), Železná Breznica (6x), Babiná (6x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.