Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

355x doprava, 328x autobusová zastávka, 13x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 355 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 6

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, Kráľová,konečná, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva zastávka, Podzámčok, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Autobusová/Žel.stanica, 8, 7, 13, 6, 3, Veľká Lúka, 2, 9, 21, 18, 19, Zvolen, Zolná, Jednota, 15, 1, 12, 22, 20, Sliač, žel. priecestie, 11, 16, 14, 17, 23, 5, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, cintoríny, Kráľová,Jančiar, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 6

Sliač, sídlisko, Sliač, Jednota, Kráľová, Sliač, ZŠ, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Železničné priecestie, Pod Kozákom č. 5, Sekier, Dom dôchodcov, Sekier, sídlisko, Zvolen nákladná stanica, Continental, Môťová,hájovňa, Zvolenská č. 20, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Fučíkova č. 1, Bučina, aut. nást., Tepláreň, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Sekier, ZŠ, Sekier, LOM, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, STRABAG, Cintoríny, Jesenského ulica, Nákladná stanica, WUSAM, Nákladná stanica, Sliač, žel. stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sliač, žel. stanica, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Dukelské námestie, Zlatý Potok,LIDL, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Mojžišovci, Sekier,Tanečkovci, SPP, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Vojenská poliklinika

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 6

Sekier, rázcestie, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Západ, Tepličky, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zlatý Potok,konečná, Š. Záhorského, Bučina,rázc., Námestie SNP, Gorkého č. 18, Železničné priecestie, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Železničná stanica, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, pod parkom, Zlatý Potok, Kalinka, Poľana, Družstevná č. 18, Lukavica, obchod, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lipovec,Potraviny, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, škola, Námestie SNP, Železná Breznica, cintorín, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Železničná stanica, Hronská Breznica, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Lipovec, Západ,ul.Ľ.Štúra, Hronská Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Pliešovce, Zaježová, farma, Sielnica, stred, Železná Breznica, Pliešovce, aut.st., Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Lukavica, majer, Bakova Jama, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Poľana, Zlatý Potok, Kalinka, Hronská Breznica, podchod, Sliačan, Železná Breznica, Huta osada, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Cintoríny, Budča, pri veži, Bzovská Lehôtka

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 6

Dobrá Niva, Sliač-kúpele, Kováčová, kúpele, Hypernova, Pliešovce, Zaježová, Gymnázium, Zvolenská Slatina, Pliešovce, aut.st., Dubové, Dubové, horný koniec, Hrad, Gymnázium, Sliač, Zvolen, Geis, Západ, Tepličky, Veľká, Lúka, zvonica, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, Jednota, Dobrá Niva, pri ihrisku, SAD Bariny, SAD Bariny, Sása, Zvolenská hydina, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Dobrá Niva, Jednota, Balkán, Agrozet, Agrozet, Západ, Tepličky, Podzámčok, Hypernova, Sliač, letisko, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, Sliač, letisko, Polymat, Jarná č. 10, Lieskovec, RD, Ostrá Lúka, autobusová zastávka, Západ,obchvat, Tŕnie, Budička, Kováčová, NRC, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, rázcestie, Michalková, Podzámčok, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Sliač, Sampor

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 6

Sielnica, Jednota, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Štúrova č. 31, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Babiná, obchvat, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, Jednota II, Budča, rázcestie, Bacúrov, Horné Breziny, rómska osada, Bacúrov, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Očová, pri ihrisku, Očová, vodáreň, Dolné Breziny, Očová, píla, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, Holcov Majer, Očová, letisko, Očová, Pivoluska, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Pliešovce, Benzinol, Lukavica, konečná, Babiná, obec, Budča, mlyn, Budča, ZŠ, Horné Breziny, Jednota, Budča, Súhrada, Tŕnie, Jednota, Sliač-kúpele, Tŕnie, kult. dom, Zlatý Potok,rázcestie, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, taxi, Pliešovce, ZŠ, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Breziny, Babiná, Očová, Holcov Majer rázc., Sása - Pliešovce, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Dačov Lom Kurakov, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Drieňa

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 6

Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Malá Zábava, Dačov Lom Kabanov, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Zvolen, rázc. Lukové, Detva, PPS, Zvolen, Zolná, osada, Sekier,Kajanka, Detva, PPS, Sekier,obchod, Sekier,Dúbravka, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sekier,Balážovci, Detva, PPS, Môťová, Pomiaslo, Turová, RD, Zvolen, Neresnica, Sekier,hájovňa, Babiná, žel. st., Babiná, rázcestie, Sekier,dolina, Babiná, žel. st., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Kráľová,Krsty, Sekier,Vidhold, autobusová zastávka, Vígľaš, Šturec, Sliač, Sampor, rázc., Sliač, tehelňa, autobusová zastávka, Lešť, Vidov Vrch, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lešť, Šimákov laz, Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Oremov laz rázc., Turová, kult. dom, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn, heliport, heliport, heliport, Hrádok, Pliešovce, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Mikroregión Pliešovská kotlina (64x), Sliač (59x), Môťová (44x), Rybáre (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Dobrá Niva (16x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Breziny (14x), Sielnica (13x), Sása, okres ZV (12x), Zvolenská Slatina (12x), Vidov Vrch (12x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Tŕnie (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (7x), Babiná (7x), Podzámčok (6x), Železná Breznica (6x), Zolná (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina
doprava v Sliač

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.