Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

355x doprava, 328x autobusová zastávka, 13x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 355 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 6

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, Kráľová,konečná, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva zastávka, Podzámčok, ŽSR, Š. Záhorského, 10, 4, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, 7, 18, 16, 15, 9, 17, 12, 19, 22, Sliač, žel. priecestie, 13, 21, 6, 11, 5, Zvolen, Zolná, Jednota, 1, 14, Veľká Lúka, 8, 2, 20, 3, 23, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, Jednota, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 6

Sliač, pomník, Kráľová, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Kráľová,Tále, Sliač, hosp. budova, Sekier, sídlisko, Železničné priecestie, Pod Kozákom č. 5, Sekier, Dom dôchodcov, Zvolen nákladná stanica, Zvolenská č. 20, Môťová,hájovňa, Continental, Bučina, aut. nást., Zvolen, Lukové, Tepláreň, Fučíkova č. 1, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Dačov Lom lazy, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier, ZŠ, Základná umelecká škola, Hospodárska budova, Sekier, LOM, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Nákladná stanica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Cintoríny, WUSAM, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, Sekier,Tanečkovci, Margočinka, Sliač, žel. stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, SPP, Sekier,Mojžišovci, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Sekier, rázcestie, Vojenská poliklinika

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 6

Zlatý Potok,pod cintorínom, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Západ, Tepličky, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Zlatý Potok,konečná, Gorkého č. 18, Základná umelecká škola, Š. Záhorského, Námestie SNP, Železničné priecestie, Západ,Strážska cesta, Bučina,rázc., Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, MDŽ č. 10, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lukavica, obchod, Poľana, Železničná stanica, Zdravotné stredisko, Železná Breznica, cintorín, Družstevná č. 18, Železná Breznica, škola, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Námestie SNP, Lipovec,Potraviny, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Môťová, rázcestie, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Europa SC, Západ,ul.Ľ.Štúra, Lipovec, Hronská Breznica, otoč., Poliklinika, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Hronská Breznica, podchod, Sielnica, stred, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Železná Breznica, Zlatý Potok, Kalinka, Pliešovce, Zaježová, farma, Pliešovce, aut.st., Poľana, Bakova Jama, Hronská Breznica, podchod, Lukavica, majer, Sliačan, Železná Breznica, Huta osada, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Budča, pri veži, Cintoríny

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 6

Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Kováčová, kúpele, Sliač-kúpele, Pliešovce, aut.st., Zvolenská Slatina, Pliešovce, Zaježová, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Dubové, Hrad, Veľká, Lúka, zvonica, Gymnázium, Zvolen, Geis, Sliač, Západ, Tepličky, Lieskovec, Jednota, Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, za mostom, Lieskovec, panelák, SAD Bariny, Sása, SAD Bariny, Dobrá Niva, pri ihrisku, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, UNIOS, Zvolenská hydina, Agrozet, Balkán, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Bahýľ, Tŕnie, Budička, Západ, Tepličky, Podzámčok, Sliač, letisko, Polymat, Hypernova, Sliač, letisko, Západ,obchvat, autobusová zastávka, Ostrá Lúka, Lieskovec, RD, Jarná č. 10, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, NRC, Sielnica, Jednota, Sielnica, Rákoš, Hypernova, Sliač, Sampor, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Podzámčok, OcÚ, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Kováčová, rázcestie, Michalková

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 6

Sielnica, Jednota, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Štúrova č. 31, Bacúrov, rázcestie, Horné Breziny, rómska osada, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, Jednota II, Babiná, obchvat, Bacúrov, Sielnica, nadjazd, Dolné Breziny, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, pri ihrisku, Očová, Holcov Majer, Očová, vodáreň, Očová, píla, Pliešovce, Benzinol, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, letisko, Očová, Pivoluska, Horné Breziny, Jednota, Lukavica, konečná, Budča, ZŠ, Budča, mlyn, Babiná, obec, Tŕnie, Jednota, Budča, Súhrada, Sliač-kúpele, Tŕnie, kult. dom, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, taxi, Pliešovce, ZŠ, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Breziny, Babiná, Očová, Holcov Majer rázc., Sása - Pliešovce, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, Podskalka, Sása, kameňolom, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Javorie škola

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 6

Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Víchorec, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Malá Zábava, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Uhliská, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Podjavorie, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Detva, PPS, Sekier,Dúbravka, Zvolen, Zolná, osada, Detva, PPS, Sekier,Balážovci, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sekier,obchod, Zvolen, rázc. Lukové, Detva, PPS, Sekier,Kajanka, Babiná, žel. st., Vígľaš, Šturec, autobusová zastávka, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Babiná, rázcestie, Sekier,dolina, Zvolen, Neresnica, Sekier,hájovňa, Turová, RD, Babiná, žel. st., Sliač, Sampor, rázc., Kráľová,Krsty, Môťová, Pomiaslo, Sekier,Vidhold, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lešť, Vidov Vrch, autobusová zastávka, Lešť, Oremov laz rázc., Sliač, tehelňa, Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Šimákov laz, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn, heliport, heliport, heliport, Pliešovce, Hrádok, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Mikroregión Pliešovská kotlina (64x), Sliač (59x), Môťová (44x), Rybáre (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Dobrá Niva (16x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Breziny (14x), Sielnica (13x), Sása, okres ZV (12x), Zvolenská Slatina (12x), Vidov Vrch (12x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Tŕnie (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (7x), Babiná (7x), Podzámčok (6x), Železná Breznica (6x), Zolná (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina
doprava v Sliač

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.