Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava

doprava v okres Zvolen

doprava

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi

doprava

Doprava v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 435 kusov doprava.

Doprava, okres Zvolen:, 1 z 8

Zvolen osobná stanica, Autobusová stanica Zvolen, Hronská Dúbrava, Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, predaj lístkov, Zvolen mesto, predaj lístkov, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Sliač, kult.dom, ŽSR, Š. Záhorského, 4, 10, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Zvolen, Zolná, rázc., Sliač, mestský úrad, 5, Veľká Lúka, 3, 19, 13, 6, 7, 15, 21, 14, 16, 11, 17, 18, 2, Sliač, žel. priecestie, 12, 8, 9, 20, 22, 23, Zvolen, Zolná, Jednota, 1, Sliač, mestský úrad, Stavoprojekt, Sliač, Jednota, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Sliač, Jednota, 1. mája č. 22, Kráľová

Doprava, okres Zvolen:, 2 z 8

Kráľová,Tále, Sliač, ZŠ, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Sliač, hosp. budova, Sekier, sídlisko, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie, Sekier, Dom dôchodcov, Zvolen nákladná stanica, Ul.Kozáčeka-Centrum, Continental, Zvolenská č. 20, Môťová,hájovňa, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tepláreň, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Bučina, aut. nást., Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Základná umelecká škola, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Sekier, ZŠ, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Sekier, LOM, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Nákladná stanica, WUSAM, Jesenského ulica, Sliač, žel. stanica, Nákladná stanica, Sliač, kult.dom, Cintoríny, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Dukelské námestie, Dačov Lom Dolný, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Dačov Lom hlavná cesta, STRABAG, SPP, Sekier,Mojžišovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Vlkanová, Drevex, Margočinka, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica

Doprava, okres Zvolen:, 3 z 8

Západ,ul.Ľ.Štúra, Sekier, rázcestie, Dačov Lom lazy, Západ, Tepličky, Ulica Moyzesova, Vojenská poliklinika, Dačov Lom Horný, Zlatý Potok,pod cintorínom, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Zlatý Potok,konečná, Základná umelecká škola, Bučina,rázc., Železničné priecestie, Západ,Strážska cesta, Námestie SNP, MDŽ č. 10, Zlatý Potok, Kalinka, Š. Záhorského, Sebedín-Bečov, OcÚ, Zlatý Potok, pod parkom, Družstevná č. 18, Železničná stanica, Poľana, Železná Breznica, cintorín, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Námestie SNP, Zdravotné stredisko, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Železničná stanica, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, pri nadjazde, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Lukavica, obchod, Železná Breznica, škola, Lipovec,Potraviny, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Môťová, rázcestie, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Dúbrava, Púšnik, Hronská Breznica, Môťová, rázcestie, Europa SC, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Lipovec, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Slatinské Lazy, Lohyňa, Slatinské Lazy, rázcestie, Železná Breznica, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Poliklinika, Sielnica, stred, Slatinské Lazy, rázcestie, Hronská Breznica, podchod

Doprava, okres Zvolen:, 4 z 8

Zlatý Potok, Kalinka, Lukavica, majer, Pliešovce, Zaježová, farma, Bakova Jama, Poľana, Hronská Breznica, podchod, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Železná Breznica, Huta osada, Slatinské Lazy, ZŠ, Horný Tisovnik, Sliačan, Cintoríny, Dobrá Niva, Sliač-kúpele, Budča, pri veži, Bzovská Lehôtka, Hypernova, Suché Brezovo, Kováčová, kúpele, Pliešovce, Zaježová, Zvolenská Slatina, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Modrý Kameň, Riečky, Dubové, Sebedín-Bečov, Bečov, Gymnázium, Západ, Tepličky, Zvolen, Geis, Sliač, Veľká, Lúka, zvonica, Hrad, Lieskovec, Jednota, Lieskovec, panelák, Kozelník, Sása, MŠ, Lieskovec, za mostom, Hronsek, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Dobrá Niva, pri ihrisku, Stožok, SAD Bariny, Sása, SAD Bariny, UNIOS, Balkán, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, Agrozet, Agrozet, Zvolenská hydina, Podzámčok, Sliač, letisko, Hypernova, Podzámčok, vodáreň, Podzámčok, Bahýľ, Jarná č. 10, Podzámčok, Polymat, Západ, Tepličky

Doprava, okres Zvolen:, 5 z 8

Tŕnie, Budička, Sliač, letisko, Senohrad, Jednota, Veľký Lom, Ostrá Lúka, Západ,obchvat, Lieskovec, RD, autobusová zastávka, Sielnica, Rákoš, Kováčová, NRC, Sielnica, Lesnícky dom, Červeňany, Senohrad, ZŠ, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Hrochoť, Močiare, Sliač, Sampor, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Jednota, Michalková, Podzámčok, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Hrochoť, u Zátrocha, Dúbravy, Iviny, kríž, Senohrad, Jednota, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Dúbravy, OcÚ, Kozelník, čerp. st., Hronsek, žel.st., Sielnica, Jednota, Dúbravy, Hradná, Kozelník, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Kráľová,konečná, Kováčová, OcÚ, Kozelník, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Dúbravy, Hradná, Dúbravy, Galiby, Stožok, Benzinol, Hronsek, pohostinstvo, Bacúrov, Sielnica, nadjazd, Horné Breziny, rómska osada, Horné Breziny, Jednota II, Hronsek, bytovky, Babiná, obchvat, Budča, rázcestie, Sielnica, nadjazd, Bacúrov, rázcestie, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, vodáreň, Očová, Holcov Majer, Očová, píla, Dolné Breziny, Očová, pri ihrisku

Doprava, okres Zvolen:, 6 z 8

Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Pivoluska, Budča, ZŠ, Čerín, rázc. MŠ, Budča, mlyn, Čerín, rázcestie, Horné Breziny, Jednota, Babiná, obec, Budča, Súhrada, Pliešovce, Benzinol, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, taxi, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, RD, Vígľaš, Za trúbami, Pliešovce, ZŠ, Vígľaš, Jednota, heliport, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Detva, aut. st., Očová, dolný koniec, Očová, OcÚ, Očová, Remeselný dvor, Dobrá Niva, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľašská Huta-Kalinka, Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Sása - Pliešovce, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Pstruša, Horný Tisovník, lazy, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Veľká Zábava, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Pliešovce, Víchorec

Doprava, okres Zvolen:, 7 z 8

Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Senohrad, Kotruchov laz, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Malá Zábava, Dačov Lom Kabanov, Senohrad, Laz Dolinský, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Uhliská, Dúbravy, Želobudza, Senohrad, rybník, Breziny, rázcestie, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Breziny, rázcestie, Senohrad, Laz Lazarov, Detva, PPS, Stožok, Benzinol, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sekier,obchod, Krupina, Kopanice Repiský, Sekier,Dúbravka, Zvolen, Zolná, osada, Sekier,Balážovci, Detva, PPS, Detva, PPS, Krupina, Kopanice Brezová, Sekier,Kajanka, Stožok, Benzinol, Vígľaš, Malý Sliač, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Slatinské Lazy, Kocaň, Zvolen, rázc. Lukové, Vígľaš, Pstruša, Babiná, rázcestie, Krupina, Široké lúky konečná, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Babiná, žel. st., Sliač, Sampor, rázc., Sekier,Vidhold, Krupina, Široké lúky Ďurica, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sekier,hájovňa, autobusová zastávka, Vígľaš, Hájniková, Môťová, Pomiaslo, Sekier,dolina, Kráľová,Krsty, Turová, RD, Vígľaš, Šturec, Zvolen, Neresnica, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, ZŠ, Babiná, žel. st., Badín, VÚ, Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Šimákov laz

Doprava, okres Zvolen:, 8 z 8

Sliač, tehelňa, Lešť, Vidov Vrch, Lešť, Oremov laz rázc., Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Turová, kult. dom, Krupina, Kopanice Jombík, autobusová zastávka, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn, heliport, heliport, heliport, Pliešovce, Hrádok, Očová

doprava inde

Zvolen (116x), Sliač (60x), Mikroregión Pliešovská kotlina (59x), Rybáre (45x), Môťová (44x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (28x), Pliešovce (28x), Očová (26x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Dobrá Niva (14x), Budča (14x), Sielnica (13x), Breziny (12x), Vidov Vrch (12x), Zvolenská Slatina (12x), Sása, okres ZV (11x), Hronská Breznica (9x), Zaježová (9x), Tŕnie (8x), Kováčová (8x), Kráľová (8x), Podjavorie I (7x), Lažteky (7x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x), Zolná (5x), Bacúrov (5x)
doprava v Zvolen
doprava v Sliač
doprava v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.