Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 333 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Zvolen (112x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (56x), Môťová (43x), Rybáre (42x), Mikroregión Adela (32x), Lešť (26x), Očová (25x), Pliešovce (24x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Dobrá Niva (14x), Breziny (12x), Sása (11x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kráľová (9x), Tŕnie (8x), Ostrá Lúka (7x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Podzámčok (6x), Železná Breznica (6x), Babiná (6x), Bacúrov (5x), Podjavorie I (5x)

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 6

3, Kováčová, NRC, Sliač-kúpele, Lieskovec, rázc. lesy, Očová, pri ihrisku, Cintoríny, Sekier, sídlisko, Sliač, Jednota, Sása, Podskalka, Zvolen, Geis, Sekier,Tesco, Hronská Breznica, podchod, Lukavica, majer, Poliklinika, Zvolen, Zolná, osada, Sliač, Sampor, Lieskovec, Jednota, Sekier, rázcestie, Agrozet, Sliač, ZŠ, Železničné priecestie, Hrad, Poľana, Môťová, rázcestie, Môťová,hájovňa, 1. mája č. 22, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, hosp. budova, Pliešovce, ZŠ, Budča, pri veži, Bučina,rázc., Tŕnie, Jednota, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sielnica, nadjazd, MDŽ č. 10, Sliač, žel. stanica, Bacúrov, Dobrá Niva, Jednota, Lieskovec, panelák, Západ,obchvat, Podzámčok, Bahýľ, Sliač, tehelňa, Sielnica, Lesnícky dom, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Turová, kult. dom, Budča, Súhrada, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Podborová,sídlisko, Tŕnie, Budička, Sielnica, Jednota, Lieskovec, panelák, Zlatý Potok,rázcestie, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Holcov Majer rázc., Gorkého č. 18, 13, Continental, 22, Sekier, ZŠ, Europa SC

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 6

Margočinka, Sekier,Kajanka, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Pliešovce, Zaježová, farma, SAD Bariny, Základná umelecká škola, Kráľová,Tále, Polymat, Kráľová,Krsty, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dubové, Nákladná stanica, Sliač, zdrav. stredisko, Kováčová, OcÚ, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Sliač, Sampor, rázc., Zlatý Potok, VI.ZŠ, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pod Dráhy, Sekier,Tesco, 16, 14, Zlatý Potok,LIDL, Zdravotné stredisko, Sliač, hosp. budova, Dobrá Niva, pri ihrisku, Námestie SNP, Jesenského ulica, Pliešovce, Veľký Lonec, Š. Záhorského, Zlatý Potok,LIDL, Sielnica, Rákoš, Sekier,Mojžišovci, 8, Očová, Remeselný dvor, Železničná stanica, Lukavica, obchod, Lieskovec, za mostom, Môťová čerp. stanica, 12, Lukavica, konečná, Pliešovce, Lonec, Môťová čerp. stanica, Detva, PPS, Pliešovce, Veľká Zábava, Kováčová, kúpele, Podborová,žel.prechod, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Pliešovce, Uhliská, Ul.Kozáčeka-Centrum, Lešť, Lopaty mlyn, Ul. Dukelských hrdinov, Sliač, letisko, Sliač, cintoríny, 6, STRABAG, Sekier,obchod, 15, Kováčová, rázcestie, Pliešovce, Javorie škola

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 6

Zlatý Potok, Kalinka, Tŕnie, kult. dom, Sliač, sídlisko, Pliešovce, Laz Hôdlik, Sliač, zdrav. stredisko, Lipovec, 23, WUSAM, Zdravotné stredisko, Sekier, Dom dôchodcov, Zvolenská č. 20, Očová, Remeselný dvor, Podzámčok, Zvolen, Stráž, Ostrá Lúka, dolný koniec, Michalková, Sliač, letisko, Ul. Štefánika ŽSR, Bakova Jama, Dačov Lom Kurakov, Kráľová, Zvolen, Neresnica, Motorest, Hospodárska budova, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Sása, kameňolom, Michalková, Mozoľovci, Poľana, Očová, vodáreň, 21, Autobusová/Žel.stanica, Zvolenská Slatina, OcÚ, Bacúrov, rázcestie, Š. Záhorského, Zlatý Potok,konečná, Sliač, žel. stanica, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Žliebok, Kováčová, OcÚ, Breziny, Poľnonákup Slatina, Sliač, cintoríny, Zvolen, Zolná, Jednota, Lipovec,Potraviny, Horné Breziny, rómska osada, Očová, Holcov Majer, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Budča, rázcestie, Hronská Breznica, podchod, Dačov Lom Kabanov, Budča, mlyn, Zvolen, Zolná, rázc., SAD Bariny, Sliač, Jednota, Sása, stred, Breziny, rázcestie, Železná Breznica, Huta Žiak, Sliač, pomník, 17, Západ, Tepličky, Sielnica, stred, Lešť, Oremov laz rázc.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 6

Očová, Pivoluska, Sekier,Tanečkovci, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sielnica, Lesnícky dom, Lešť, Vidov Vrch, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Vojenská poliklinika, Podzámčok, Zlatý Potok, Kalinka, Železná Breznica, cintorín, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sliač, pomník, Družstevná č. 18, Sása, Ulica Moyzesova, Námestie SNP, Sekier,hájovňa, Sliač, žel. priecestie, Cintoríny, Michalková, Hlivíkovci, Pod Kozákom č. 5, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Dobrá Niva, Jednota, PUR – STAV KB, Sekier,Balážovci, Stavoprojekt, Agrozet, Breziny, Poľnonákup Slatina, Lieskovec, RD, Horné Breziny, Mihálovci, 19, Babiná, žel. st., Babiná, obchvat, Západ,ul.Ľ.Štúra, SPP, Hájnická č. 6, Sása, MŠ, Balkán, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Zaježová, Veľká, Lúka, zvonica, 20, Hronská Breznica, Babiná, rázcestie, Hronská Breznica, otoč., Ostrá Lúka, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Očová, píla, Očová, letisko, Gymnázium, Turová, RD, Pliešovce, Benzinol, Očová, OcÚ, Kováčová, rázcestie, Očová, OcÚ, Pliešovce, Malá Zábava, Jarná č. 10, 5, Sliač, sídlisko

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 6

Železná Breznica, otoč., Sekier, LOM, Sielnica, Jednota, Autobusová/Žel.stanica, Detva, PPS, Zvolen, Neresnica, Sliač, mestský úrad, Hronská Breznica, pri nadjazde, 1, STRABAG, Lešť, Oremov laz Slávia, Tepláreň, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Víchorec, Zvolen, Rákoš, Zvolen, Rákoš, Železničná stanica, Sekier,Dúbravka, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Podjavorie, Zvolen, rázc. Lukové, Západ,Strážska cesta, Dačov Lom Kabanov, Mikona, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Mikona, Železničné priecestie, Kráľová,Jančiar, Lieskovec, požiarna zbrojnica, Sekier,dolina, Kráľová, konečná, Sliač, kult.dom, Zlatý Potok, pod parkom, Budča, ZŠ, Sliačan, Ul.Kozáčeka-Centrum, Vígľaš, Šturec, Detva, PPS, Jesenského ulica, Zvolen, Lukové, Bučina, aut. nást., Park Lanice, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Podzámčok, OcÚ, Ul.Kozáčeka-Centrum, Očová, OcÚ, Sliač, kult.dom, Sielnica, stred, Dubové, horný koniec, Očová, dolný koniec, Sielnica, nadjazd, 10, Štúrova č. 31, Lešť, Šimákov laz, Breziny, rázcestie, Železná Breznica, Huta osada, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Podzámčok, vodáreň, Dolné Breziny, Zlatý Potok,pod cintorínom

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 6

Bzovská Lehôtka, Babiná, obec, Fučíkova č. 1, Môťová, rázcestie, 7, Sekier,Vidhold, Sliač, mestský úrad, Sliač, žel. priecestie, 4, Horné Breziny, Jednota, Západ, Tulská, 18, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Podborová,čakáreň, Dačov Lom lazy, 2, Hospodárska budova, Nákladná stanica, Hronská Breznica, pri nadjazde, Babiná, žel. st., Sekier - záhradky, Kráľová,konečná, 9, 11, Zvolen, Neresnica, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Železná Breznica, Železná Breznica, škola, Horné Breziny, Jednota II, Základná umelecká škola, Zvolenská Slatina, Šibenice, Západ, Tepličky, Sliač, ZŠ

autobusová zastávka inde

Zvolen (112x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (56x), Môťová (43x), Rybáre (42x), Mikroregión Adela (32x), Lešť (26x), Očová (25x), Pliešovce (24x), Hájniky (17x), Lieskovec (15x), Budča (14x), Dobrá Niva (14x), Breziny (12x), Sása (11x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Hronská Breznica (9x), Kráľová (9x), Tŕnie (8x), Ostrá Lúka (7x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Podzámčok (6x), Železná Breznica (6x), Babiná (6x), Bacúrov (5x), Podjavorie I (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

333x autobusová zastávka, 15x heliport, 11x železničná stanica, 5x letisko, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Zvolen

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-zvolen.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.