Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 406 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 7

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 10, 4, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, rázc., Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, žel. priecestie, 2, 18, 19, 22, 12, 23, Zvolen, Zolná, Jednota, 7, 21, 16, 3, 20, 15, 11, 14, 8, 9, 13, 17, 1, 6, 5, Sliač, mestský úrad, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Kráľová,Jančiar, Sliač, cintoríny, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Sliač, sídlisko, Kráľová, 1. mája č. 22, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Kráľová,Tále, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Železničné priecestie

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 7

Sekier, sídlisko, Sekier, Dom dôchodcov, Zvolenská č. 20, Ul.Kozáčeka-Centrum, Continental, Môťová,hájovňa, Ul.Kozáčeka-Centrum, Tepláreň, Vígľasská Huta-Kalinka, Červ. vody, Bučina, aut. nást., Fučíkova č. 1, Zvolen, Lukové, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Vígľasská Huta-Kalinka, OcÚ, Vígľasská Huta-Kalinka, pošta, Sekier, ZŠ, Sekier, LOM, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Základná umelecká škola, Podborová,čakáreň, Hospodárska budova, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Podborová,sídlisko, Cintoríny, Sliač, žel. stanica, WUSAM, Nákladná stanica, Sliač, kult.dom, Jesenského ulica, Nákladná stanica, Dačov Lom Dolný, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Sliač, zdrav. stredisko, Dačov Lom hlavná cesta, Dukelské námestie, Sliač, žel. stanica, STRABAG, Zlatý Potok,LIDL, STRABAG, SPP, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Sekier,Mojžišovci, Vlkanová, Drevex, Jesenského ulica, Sliač, cintoríny, Zlatý Potok,pod cintorínom, Vojenská poliklinika, Dačov Lom lazy, Západ,ul.Ľ.Štúra, Ulica Moyzesova, Sekier, rázcestie, Dačov Lom Horný, Západ, Tepličky

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 7

Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Gorkého č. 18, Základná umelecká škola, Západ,Strážska cesta, Železničné priecestie, Námestie SNP, Bučina,rázc., Zlatý Potok, pod parkom, Železničná stanica, Š. Záhorského, Zlatý Potok, Kalinka, Sebedín-Bečov, OcÚ, MDŽ č. 10, Družstevná č. 18, Námestie SNP, Hronská Breznica, pri nadjazde, Trnavá Hora, Kľačany, OcÚ, Železničná stanica, Železná Breznica, škola, Zdravotné stredisko, Poľana, Námestie SNP, Lukavica, obchod, Železná Breznica, cintorín, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Zdravotné stredisko, Lipovec,Potraviny, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Hronská Breznica, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Hronská Dúbrava, Púšnik, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Môťová, rázcestie, Železná Breznica, otoč., Železná Breznica, Huta Žiak, Lipovec, Hronská Breznica, otoč., Západ,ul.Ľ.Štúra, Europa SC, Slatinské Lazy, Lohyňa, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Slatinské Lazy, rázcestie, Sielnica, stred, Slatinské Lazy, rázcestie, Hronská Breznica, podchod, Železná Breznica, Poliklinika, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Poľana, Zlatý Potok, Kalinka, Bakova Jama, Pliešovce, Zaježová, farma, Hronská Breznica, podchod, Lukavica, majer, Slatinské Lazy, ZŠ, Železná Breznica, Huta osada

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 7

Zlatý Potok, VI.ZŠ, Horný Tisovnik, Sliačan, Budča, pri veži, Bzovská Lehôtka, Cintoríny, Suché Brezovo, Hypernova, Pliešovce, Zaježová, Kováčová, kúpele, Gymnázium, Dubové, Modrý Kameň, Riečky, Dubové, horný koniec, Sebedín-Bečov, Bečov, Západ, Tepličky, Zvolen, Geis, Hrad, Veľká, Lúka, zvonica, Gymnázium, Lieskovec, za mostom, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Sása, MŠ, Lieskovec, panelák, Lieskovec, Jednota, SAD Bariny, Dobrá Niva, pri ihrisku, SAD Bariny, Sása, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Dobrá Niva, Jednota, Zvolenská hydina, Balkán, Agrozet, UNIOS, Jarná č. 10, Sliač, letisko, Podzámčok, Podzámčok, vodáreň, Sliač, letisko, Podzámčok, Bahýľ, Podzámčok, Západ, Tepličky, Hypernova, Tŕnie, Budička, Polymat, Senohrad, Jednota, Západ,obchvat, Veľký Lom, Ostrá Lúka, Lieskovec, RD, autobusová zastávka, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Rákoš, Červeňany, Kováčová, NRC, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Senohrad, ZŠ

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 7

Podzámčok, OcÚ, Michalková, Senohrad, Jednota, Kováčová, rázcestie, Zvolen, Stráž, Hrochoť, Jednota, Dúbravy, Úzke, Hrochoť, Močiare, Kováčová, rázcestie, Sliač, Sampor, Dúbravy, Iviny, kríž, Hrochoť, u Zátrocha, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Dúbravy, Iviny, Suchohradná, Sielnica, Jednota, Dúbravy, OcÚ, Kozelník, čerp. st., Hronsek, žel.st., Stožok, Benzinol, Dúbravy, Hradná, Kráľová,konečná, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Kováčová, OcÚ, Dúbravy, Hradná, Kozelník, Kozelník, Dúbravy, Galiby, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Bacúrov, rázcestie, Horné Breziny, rómska osada, Budča, rázcestie, Horné Breziny, Jednota II, Bacúrov, Sielnica, nadjazd, Hronsek, bytovky, Babiná, obchvat, Sielnica, nadjazd, Hronsek, pohostinstvo, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, píla, Očová, pri ihrisku, Dolné Breziny, Očová, Holcov Majer, Očová, vodáreň, Očová, letisko, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, Pivoluska, Babiná, obec, Budča, mlyn, Čerín, rázcestie, Budča, ZŠ, Čerín, rázc. MŠ, Horné Breziny, Jednota, Tŕnie, Jednota, Pliešovce, Benzinol, Budča, Súhrada, Sliač-kúpele, Vígľaš, Jednota, Tŕnie, kult. dom

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 7

Zlatý Potok,rázcestie, Vígľaš, garáž ŠL, Vígľaš, garáž ŠL, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Vígľaš, Za trúbami, Vígľaš, RD, Pliešovce, ZŠ, Vígľaš, Jednota, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Vígľasská Huta-Kalinka, Podlysec, Vígľašská Huta-Kalinka, Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Slatinské Lazy, MŠ, Sása, kameňolom, Horný Tisovník, lazy, Sása, Podskalka, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Veľký Lonec, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Dačov Lom mlyn, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Uhliská, Senohrad, Laz Dolinský, Dačov Lom Kabanov, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Podjavorie, Senohrad, Kotruchov laz, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Pliešovce, Malá Zábava, Dačov Lom Kabanov, Senohrad, rybník, Dúbravy, Iviny, Ostrolúcky, Senohrad, Laz Lazarov, Breziny, rázcestie, Dúbravy, Želobudza, Breziny, rázcestie, Krupina, Kopanice Brezová, Sekier,Kajanka, Detva, PPS, Zvolen, Zolná, osada, Detva, PPS

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 7 z 7

Stožok, Benzinol, Stožok, Benzinol, Krupina, Kopanice Repiský, Slatinské Lazy, Kocaň, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Sekier,Dúbravka, Sekier,Balážovci, Vígľaš, Malý Sliač, Vígľaš, Malý Sliač, rázc., Vígľaš, Pstruša, Sekier,obchod, Zvolen, rázc. Lukové, Zvolen, Neresnica, Sliač, Sampor, rázc., Turová, RD, Babiná, žel. st., Vígľaš, Hájniková, Vígľaš, kameňolom Podrohy, Môťová, Pomiaslo, Sekier,Vidhold, Krupina, Široké lúky Ďurica, Kráľová,Krsty, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sekier,hájovňa, autobusová zastávka, Vígľaš, Šturec, Sekier,dolina, Babiná, žel. st., Babiná, rázcestie, Krupina, Široké lúky konečná, Vígľaš, ZŠ, Vígľaš, ZŠ, Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Turová, kult. dom, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Lešť, Oremov laz rázc., Badín, VÚ, Lešť, Šimákov laz, Krupina, Kopanice Jombík, Sliač, tehelňa, Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Vidov Vrch, Zvolen, Bursovo, rázcestie, Lešť, Lopaty mlyn

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (57x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Rybáre (42x), Môťová (42x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Zaježová (9x), Sása, okres ZV (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Kováčová (7x), Lažteky (7x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Babiná (6x), Podjavorie I (5x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

435x doprava, 406x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 3x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.