Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Zvolen » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Zvolen

Autobusová zastávka v okres Zvolen

V okres Zvolen sa nachádza 328 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 1 z 6

Sekier,Tesco, Sekier,Tesco, Môťová,Shell, Môťová,Shell, TESCO, Sliač, pomník, Zvolenská Slatina, OcÚ, Zvolenská Slatina, Šibenice, Zvolenská Slatina, OcÚ, Sliač, kult.dom, Sliač, kult.dom, Š. Záhorského, ŽSR, 4, 10, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Autobusová/Žel.stanica, Sliač, mestský úrad, Zvolen, Zolná, rázc., 17, 13, 15, 19, 7, 2, 1, 22, 12, Zvolen, Zolná, Jednota, 6, Sliač, žel. priecestie, 11, 14, 3, 18, 23, 21, 16, 20, 8, 5, 9, Sliač, Jednota, Stavoprojekt, Sliač, mestský úrad, Sliač, cintoríny, Kráľová,Jančiar, Sliač, sídlisko, Sliač, sídlisko, Sliač, pomník, Kráľová, Sliač, Jednota, Sliač, hosp. budova, Sliač, ZŠ, Sliač, hosp. budova, Kráľová,Tále, Sliač, ZŠ, Pod Kozákom č. 5, Sekier, Dom dôchodcov

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 2 z 6

Železničné priecestie, Sekier, sídlisko, Môťová,hájovňa, Zvolenská č. 20, Continental, Zvolen, Lukové, Tepláreň, Bučina, aut. nást., Fučíkova č. 1, Podborová,žel.prechod, Hájnická č. 6, Sekier, ZŠ, Sekier, LOM, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Ul.Kozáčeka-Centrum, Ul.Kozáčeka-Centrum, Hospodárska budova, Podborová,čakáreň, Základná umelecká škola, Podborová,sídlisko, STRABAG, Sliač, žel. priecestie, Nákladná stanica, Cintoríny, Nákladná stanica, WUSAM, Jesenského ulica, Sliač, žel. stanica, Zlatý Potok,LIDL, Dukelské námestie, Sliač, zdrav. stredisko, STRABAG, STRABAG, Sliač, zdrav. stredisko, Zlatý Potok,LIDL, Ul.Kozáčeka-Centrum, Margočinka, Ul.Kozáčeka-Centrum, Sekier,Tanečkovci, Sliač, žel. stanica, Sekier,Mojžišovci, SPP, Sliač, cintoríny, Jesenského ulica, Západ, Tepličky, Západ,ul.Ľ.Štúra, Dačov Lom lazy, Ulica Moyzesova, Zlatý Potok,pod cintorínom, Vojenská poliklinika, Sekier, rázcestie, Zlatý Potok,konečná, Zvolenská Slatina, Očovská cesta, Železničné priecestie, Bučina,rázc., Námestie SNP, Základná umelecká škola, Gorkého č. 18, Západ,Strážska cesta

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 3 z 6

Zlatý Potok, Kalinka, Zlatý Potok, pod parkom, Š. Záhorského, MDŽ č. 10, Lukavica, obchod, Družstevná č. 18, Železná Breznica, škola, Zdravotné stredisko, Zlatý Potok, ul. A. Hlinku, Námestie SNP, Námestie SNP, Poľana, Zdravotné stredisko, Železničná stanica, Hronská Breznica, pri nadjazde, Lipovec,Potraviny, Železná Breznica, cintorín, Železničná stanica, Môťová, rázcestie, Môťová, rázcestie, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, Hronská Breznica, Železná Breznica, Huta Žiak, Západ,ul.Ľ.Štúra, Železná Breznica, otoč., Hronská Breznica, otoč., Lipovec, Europa SC, Pliešovce, Zaježová, rázcestie, Sielnica, stred, Hronská Breznica, podchod, Poliklinika, Sielnica, stred, Železná Breznica, Pliešovce, Zaježová, Dolinky, Lukavica, majer, Poľana, Hronská Breznica, podchod, Pliešovce, Zaježová, farma, Zlatý Potok, Kalinka, Bakova Jama, Zlatý Potok, VI.ZŠ, Železná Breznica, Huta osada, Sliačan, Cintoríny, Bzovská Lehôtka, Budča, pri veži, Hypernova, Kováčová, kúpele, Pliešovce, Zaježová, Gymnázium, Dubové, horný koniec, Dubové, Gymnázium, Západ, Tepličky, Zvolen, Geis, Hrad, Tŕnie, Kašova Lehôtka, Veľká, Lúka, zvonica, Lieskovec, Jednota

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 4 z 6

Sása, MŠ, Bzovská Lehôtka, žel.zast., Lieskovec, panelák, Lieskovec, za mostom, SAD Bariny, Dobrá Niva, pri ihrisku, SAD Bariny, Sása, Balkán, Dobrá Niva, Jednota, Agrozet, Dobrá Niva, Jednota, Zvolenská hydina, Agrozet, UNIOS, Sliač, letisko, Podzámčok, vodáreň, Západ, Tepličky, Podzámčok, Polymat, Sliač, letisko, Hypernova, Podzámčok, Podzámčok, Bahýľ, Západ,obchvat, Ostrá Lúka, Lieskovec, RD, Jarná č. 10, autobusová zastávka, Tŕnie, Budička, Sielnica, Rákoš, Sielnica, Lesnícky dom, Sielnica, Jednota, Sielnica, Lesnícky dom, Kováčová, NRC, Zvolen, Stráž, Kováčová, rázcestie, Podzámčok, OcÚ, Sliač, Sampor, Kováčová, rázcestie, Zvolenská Slatina, Nový dvor, Michalková, Sielnica, Jednota, Kováčová, OcÚ, Kováčová, OcÚ, Štúrova č. 31, Kráľová,konečná, Dúbravy, rázc. na Bujačie, Horné Breziny, Jednota II, Budča, rázcestie, Bacúrov, rázcestie, Bacúrov, Babiná, obchvat, Horné Breziny, rómska osada, Sielnica, nadjazd, Sielnica, nadjazd, Očová, pri ihrisku, Očová, píla, Horné Breziny, Mihálovci, Očová, Holcov Majer

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 5 z 6

Očová, vodáreň, Dolné Breziny, Očová, Pivoluska, Tŕnie, Hrabiny hájovňa, Očová, letisko, Horné Breziny, Jednota, Budča, ZŠ, Babiná, obec, Budča, mlyn, Budča, Súhrada, Pliešovce, Benzinol, Tŕnie, Jednota, Tŕnie, kult. dom, Sliač-kúpele, Zlatý Potok,rázcestie, Lieskovec, rázc. lesy, Zlatý Potok,rázcestie, Pliešovce, aut.st., Pliešovce, ZŠ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, OcÚ, Očová, dolný koniec, Očová, Remeselný dvor, Očová, Holcov Majer rázc., Lukavica, konečná, Hronská Breznica, pri nadjazde, Sása, kameňolom, Sása, Podskalka, Dačov Lom Kurakov, Pliešovce, Veľká Zábava, Pliešovce, Víchorec, Pliešovce, Zaježová, Bosákovci, Pliešovce, Veľký Lonec, Pliešovce, Žliebok, Pliešovce, Javorie škola, Pliešovce, Laz Hôdlik, Pliešovce, Zaježová, mlyn, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Pliešovce, Lonec, Pliešovce, Drieňa, Pliešovce, Podjavorie, Pliešovce, Veľká Zábava VÚ, Pliešovce, Zaježová, Podlysec, Pliešovce, Zaježová, Pavlík, Pliešovce, Uhliská, Dačov Lom Kabanov, Zvol. Slatina, Slatinka, rázc., Dačov Lom Kabanov, Breziny, Poľnonákup Slatina, Pliešovce, Malá Zábava, Breziny, rázcestie, Breziny, rázcestie, Sekier,Dúbravka, Detva, PPS, Zvolen, rázc. Lukové, Breziny, Poľnonákup Slatina, Detva, PPS, Detva, PPS, Sekier,Balážovci

Autobusová zastávka, okres Zvolen:, 6 z 6

Sekier,obchod, Sekier,Kajanka, Zvolen, Zolná, osada, Môťová, Pomiaslo, Vígľaš, Šturec, Babiná, rázcestie, autobusová zastávka, Zvolen, Neresnica, Motorest, Sekier,hájovňa, Sekier,dolina, Kráľová,Krsty, Sliač, Sampor, rázc., Zvolen, Zolná, pod Trnovcom, Babiná, žel. st., Turová, RD, Sekier,Vidhold, Babiná, žel. st., Zvolen, Neresnica, autobusová zastávka, Lešť, Oremov laz rázc., Lešť, Šimákov laz, Turová, kult. dom, Zvolen, Neresnica, Kohúťa, Sliač, tehelňa, Lešť, Vidov Vrch, Lešť, Oremov laz Slávia, Lešť, Lopaty mlyn, Zvolen, Bursovo, rázcestie

autobusová zastávka inde

Zvolen (110x), Sliač (56x), Mikroregión Pliešovská kotlina (54x), Môťová (42x), Rybáre (41x), Mikroregión Adela (31x), Lešť (26x), Pliešovce (25x), Očová (24x), Hájniky (16x), Lieskovec (14x), Budča (14x), Dobrá Niva (12x), Breziny (12x), Sielnica (11x), Vidov Vrch (10x), Zvolenská Slatina (10x), Sása, okres ZV (9x), Zaježová (9x), Kráľová (8x), Hronská Breznica (8x), Tŕnie (8x), Lažteky (7x), Kováčová (7x), Babiná (6x), Železná Breznica (6x), Ostrá Lúka (6x), Bacúrov (5x), Podzámčok (5x), Podjavorie I (5x)
autobusová zastávka v Zvolen
autobusová zastávka v Sliač
autobusová zastávka v Mikroregión Pliešovská kotlina

Podobné, okres Zvolen:

350x doprava, 328x autobusová zastávka, 8x železničná stanica, 5x letisko, 4x heliport, 2x autobusová stanica, 2x predaj lístkov, 1x taxi
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, okres Zvolen

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zvolen.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.